Detailhandel Nederland: ‘Zorgen om opmars niet-Europese webshops’

niet-Europese webshops

Detailhandel Nederland en Thuiswinkel.org maken zich zorgen over de negatieve gevolgen van de toenemende groei van aankoop van producten via buitenlandse, niet-Europese webshops. Volgens de belangenbehartigers van (web)winkeliers is er sprake van ‘oneerlijke concurrentie‘ voor de Nederlandse detailhandel en e-commerce.

Detailhandel Nederland uit haar zorgen in het rapport “Een gelijk speelveld voor de Nederlandse winkeliers”, dat het in samenwerking met Thuiswinkel.org, belangenbehartiger voor webshophouders, heeft geschreven. Het onderzoek wordt vandaag gepresenteerd.

‘Digitalisering biedt kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee’

Dankzij digitalisering kunnen consumenten nu overal ter wereld winkelen. Dat biedt natuurlijk geweldige kansen, maar brengt ook risico’s met zich mee, zo laat Margriet Keizer, senior adviseur Europese Zaken bij Detailhandel Nederland weten. “Er zijn talloze voorbeelden van buitenlandse handelaren die de Europese regels rondom veiligheid en kwaliteit van producten en de bescherming van Nederlandse consumenten niet respecteren”. Deze week publiceerde de Deense consumentenorganisatie een onderzoek waaruit bleek dat bij een testaankoop van 29 stukken speelgoed, ruim 30 procent van deze producten illegale chemicaliën bevatte.

Recentelijk hebben zes Europese consumentenorganisaties, waaronder de Consumentenbond, hun nationale toezichthouders gevraagd om op te treden tegen AliExpress. De Chinese webwinkel hanteert verkoopvoorwaarden die in strijd zijn met Europese consumentenregels.

Margriet Keijzer: “Vanuit Nederland en Europa is een sterkere nadruk nodig op uniforme handhaving voor alle consumentenproducten die via welk kanaal dan ook aan Nederlandse consumenten verkocht worden. We streven naar een hoog niveau van bescherming voor consumenten en milieu. Dit kan alleen als elke onderneming -of het nu een Nederlandse winkel is of een buitenlandse webwinkel- die actief is op de Europese markt aan dezelfde standaarden en verplichtingen wordt gehouden. Er moet sprake zijn van een gelijk speelveld.”

Online aankopen China

Bron: PostNord – Ecommerce in Europe 2018

Oneerlijke concurrentie

Recent nog uitte VVD-Kamerlid Arne Weverling zijn zorgen over de pakketbezorging vanuit landen als China die onder de kostprijs worden verzonden. Ook worden producten onder de € 22 van buiten de EU vrijgesteld van het betalen van BTW en hoeven buitenlandse handelaren niet altijd mee te betalen aan de Nederlandse initiatieven voor het inzamelen en recycleren van afval waardoor de Nederlandse winkeliers dus voor de kosten moeten opdraaien.

Detailhandel Nederland heeft in samenwerking met Thuiswinkel.org het rapport ”Een gelijk speelveld voor de Nederlandse winkeliers” geschreven. Daarin wordt gepleit voor onderzoek naar de omvang van de directe importen en hun economische, juridische, fiscale en milieueffecten op consumenten en bedrijven in de EU. Er moet tevens beter toezicht en coördinatie van toezicht gehouden worden tussen de verschillende nationale en Europese toezichthouders.

Het volledige rapport van Detailhandel Nederland en Thuiswinkel.org is hier te lezen.

Gerelateerde publicaties over online betalen en ondernemen: