Overboeking en eenmalige machtiging

Overboeking/Bankoverschrijving (SEPA Credit Transfer) en Eenmalige/Doorlopende machtiging of Automatische Incasso (SEPA Direct Debit)

Zowel overboeking als eenmalige machtiging behoren, door de stormachtige ontwikkeling van o.a. iDeal, tot de ietwat achterhaalde betaalmiddelen. Toch komen deze betaalmiddelen nog steeds voor, en worden ze populairder door de komst van SEPA en IBAN. Hieronder lichten we de mogelijkheden, en de nieuwe ontwikkelingen, nog eens kort voor u toe.

Overboeking

Overboeking kan op de bankrekening van de PSP gedaan worden (tijdens het afrekenproces krijgt de klant de bankgegevens van de PSP te zien om de complete financiële administratie via de PSP te laten verlopen.  In veel gevallen hebben de bekende PSP’s bankrekeningen in veel landen in Europa zodat de verwerking van de bankoverschrijvingen zeer snel kan plaatsvinden.

Uiteraard kunt u ook uw eigen bankgegevens in de orderbevestiging en op uw website zetten zodat de klant naar die rekening zijn of haar bedrag over kan maken. Betekent wel dat u zelf uw bankrekening in de gaten moet houden om zo u bestellingen bij te kunnen houden welke er verzonden kunnen worden en welke niet. Mocht u dit aan de internetkassa uit handen geven dan hoeft u slechts naar de status in de kassa te kijken welke orders verzonden kunnen worden.

Voordeel van het betaalmiddel overboeking is dat de klant een veilig gevoel heeft bij de betaling aangezien hij of zij dit in eigen hand heeft. Vertrouwdheid met een betaalmiddel is extreem belangrijk en kan een bestelling over de streep trekken. Dit voordeel is echter vrijwel achterhaald door de inmiddels zeer vertrouwde iDeal betaalwijze.

Een nadeel van het betaalmiddel overboeking voor de verkoper is dat de klant zelf kan bepalen wanneer hij aan zijn betaalverplichting voldoet en dit brengt dus ook de kans met zich mee dat de klant alsnog afhaakt doordat hij of zij de betaling, om wat voor reden dan ook, niet afrond. Tevens kan het wel een dag duren alvorens het bedrag van de klant is bijgeschreven op de bankrekening van de verkoper of PSP van de verkoper. Dit zorgt dus voor een (onnodige) vertraging in de verzending van het bestelde product.

SEPA Credit Transfer

Met de komst van SEPA, Single Euro Payments Area, zijn alle nationale en (Europese) internationale bankrekeningnummers omgezet naar een IBAN-nummer. Hierdoor is er sprake van een pan-Europese dekking en kun je dus zowel nationaal als (Europees) internationaal gemakkelijk geld overboeken. Dat houdt direct in dat de klassieke overboeking/(bank)overschrijving nu in veel gevallen SEPA Credit Transfer wordt genoemd.

Aan de feitelijke wijze van betalen is niets veranderd: een SEPA Credit Transfer houdt in dat de consument het geld via een reguliere bankoverschrijving overmaakt. Het is dus nog steeds een vertrouwde betaalmethode waarmee de klant nationaal, maar nu ook veel gemakkelijker internationaal, online kan betalen via een overboeking/(bank-)overschrijving worden.

Een SEPA Credit Transfer heeft net als iDEAL het voordeel dat het een gegarandeerde betaling is. Dit betekent dat zodra de overboeking op geslaagd staat, deze niet door de consument kan worden teruggedraaid.

Eenmalige machtiging/automatische incasso

Bij eenmalige machtiging (ook wel automatische incasso genoemd) hoeft de klant alleen zijn of haar bankrekeningnummer en de ten naam stelling van de bankrekening door te geven. Als dit klopt word het bedrag automatisch afgeschreven. Voordeel van het betaalmiddel eenmalige machtiging is dat de bestelling direct verzonden kan worden als de internetkassa akkoord geeft. Tevens geeft het de klant vaak een veilig en vertrouwd gevoel dat men de betaling zelf naderhand nog terug kan laten draaien door zijn of haar eigen bank mocht het bedrag niet overeenkomen met het bedrag waarmee hij online akkoord is gegaan.

De klant kan dan bezwaar maken bij de bank, dit heet storneren. De bank zal in dat geval het bedrag terugvorderen en retourstorten naar de rekening van de klant. Nadeel van het betaalmiddel eenmalige machtiging voor de verkoper is de kans op deze terugvorderingen van de klant. Een soort Charge Back (zoals bij de Credit Card het geval is) risico.

SEPA Direct Debit

Met de komst van SEPA, Single Euro Payments Area, zijn alle nationale en (Europese) internationale bankrekeningnummers omgezet naar een IBAN-nummer. Hierdoor is er sprake van een pan-Europese dekking en kun je dus zowel nationaal als (Europees) internationaal gemakkelijk geld incasseren. Dit heeft ook gevolgen voor het incasseren van online bedragen via een digitale automatisch eenmalige óf doorlopende machtiging, dat nu wordt aangeduid als SEPA Direct Debit (online automatische incasso.

Enkele psp’s ondersteunen voor webshops de mogelijkheid om de opvolging van SEPA Direct Debits volledig te automatiseren: zo kunnen betaalthema’s en mogelijkheden tot digitale automatische incasso (eenmalig of doorlopend) volledig worden aangepast naar de look & feel van uw webshop.

De payment service provider (psp) zal in de meeste gevallen op voorhand een risico-analyse van uw webwinkel maken, om te kijken of uw branche en/of productgroep in aanmerking komt de online betaalmethode ‘machtigingen’ in uw webshop te accepteren.

Geeft de Risk afdeling van de psp goedkeuring dan kunt u SEPA Direct Debit (Digitale automatische machtiging) in uw webshop aanbieden. Het is in het geval van de acceptatie van SEPA Direct Debit in uw webshop wel aan te raden deze betaalmethode te koppelen aan een Credit Management Module, zodat u op voorhand al enkele frauderisico’s kunt afdekken.

Er kleven tenslotte ook voor u als webwinkelier enige ‘risico’s’ aan het aanbieden van SEPA Direct Debit als online betaalmethode. In het geval van een digitale eenmalige of doorlopende machtiging is er geen handtekening aanwezig. Dat betekent dat de consument ook na de storneringstermijn de betaling kan terugvorderen. De rekeninghouder dient een zogeheten “Melding Onterechte Incasso (MOI)” in bij zijn bank. Immers, wanneer u geen getekende volmacht kunt overleggen, bent u bij een geschil verplicht tot restitutie van het betreffende bedrag. Een MOI kan tot 13 maanden na de incasso worden ingediend.

Beschikbaarheid bij PSP’s/internetkassa’s

Zowel overboeking/bankoverschrijving (SEPA Credit Transfer) als de (digitale) eenmalige of doorlopende machtiging/incasso (SEPA Direct Debit) zijn bij vrijwel alle PSP’s beschikbaar en anders door u zelf toe te voegen via uw eigen bank of acquirer.

Voor een overzicht van Payment Service Providers die onder andere overboeking en/of éénmalige machtiging als betaalmiddel aanbieden kun je de Payment Provider vergelijkingstool raadplegen:

Vergelijk payment service providers

Mocht u nog vragen hebben over deze betaalmiddelen dan kunt u contact opnemen met info@internetkassa.nu