‘Bedrijven verzamelen te makkelijk gegevens’

Dankzij een maas in de privacywetgeving kunnen bedrijven te gemakkelijk gegevens van internetgebruikers verzamelen. Dat concludeert de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom op basis van onderzoek naar de toepassing van Nederlandse privacyregels door grote bedrijven zoals Facebook en Google.

Vaagheid in de wet
De ‘gerechtvaardigd belang’-uitzondering in de Wet bescherming persoonsgegevens geeft bedrijven de ruimte om persoonsgegevens te verzamelen en verwerken. Voorwaarde daarvoor is dat zij een eerlijke afweging maken tussen de rechten van gebruikers en hun eigen belangen. Volgens Bits of Freedom (BoF) is deze bepaling te vaag, en geeft teveel ruimte aan internetbedrijven.

Deze bedrijven laten hun eigen belangen vaak ten onrechte voorgaan, zegt BoF. De privacybeweging concludeert ook dat er nauwelijks controle is op dit proces, en dat gebruikers gemaakte afwegingen maar moeilijk kunnen terugdraaien. Bedrijven kunnen daardoor zonder dat de gebruiker toestemming heeft gegeven persoonlijke data verzamelen.

Bedrijven verdienen vertrouwen niet
“Gebruikers moeten er maar op vertrouwen dat bedrijven hun gegevens met een goede reden verzamelen,” zegt Janneke Slöetjes van Bits of Freedom. “Maar de voorbeelden in ons onderzoek laten al zien dat bedrijven dit vertrouwen absoluut niet verdienen.” Zo noemt het onderzoek het voorbeeld van een app van LinkedIn die zonder toestemming allerlei gegevens uit de agenda van gebruikers haalde, inclusief contactinformatie, aantekeningen en wachtwoorden.

In het onderzoek worden aanbevelingen gedaan voor verbeteringen van privacywetgeving. BoF vindt dat de belangen van gebruikers zwaarder moeten meewegen bij onderhandelingen in Brussel. Ook wil de beweging dat mensen zich makkelijker kunnen verzetten tegen gemaakte afwegingen.