‘Aantal webwinkels Nederland toegenomen’

Aantal webwinkels Nederland

In 2014 is het aantal webwinkels flink toegenomen. Volgens een recente meting van het CBS zijn er het afgelopen jaar ruim 5000 webshops bijgekomen, wat het totaal op bijna 30.000 webwinkels in Nederland brengt. De dynamiek binnen de branche is echter groot, met dus veel toetreders maar ook een zeker percentage afhakers.

‘Nederlandse e-commerce dynamische sector

Dat de e-commerce in Nederland een zeer dynamische branche is, is volgens het CBS een gevolg van de stevige concurrentie op de markt in combinatie met de lage toetredings- en uittredingskosten. Tegenover de 5 duizend nieuwe webwinkels in Nederland staan 4 duizend bedrijven (niet nader gespecificeerd als webwinkel, red.) die hun activiteiten gestaakt hebben. Volgens het CBS zijn deze bedrijven gemiddeld maar net 2 jaar in de e-commerce sector actief geweest. ‘Tegen het eind van 2014 zijn 3 op de 10 webwinkels opgericht in datzelfde jaar.’

Aantal webshops Nederland

De toename van het aantal webwinkels lijkt hand in hand te gaan met het groeiend aantal eenmanszaken. In veel gevallen start een webwinkel met een goed idee van de eigenaar, die zelf ook de onderneming runt. Dit soort bedrijven, waarbij voor het voergrote deel alleen de eigenaar werkzaam is, is met ruim 225 duizend toegenomen sinds 2010. ‘Vooral hierdoor is het aantal bedrijven met slechts 1 werkzame persoon met 30 procent toegenomen tot 1,1 miljoen.’

‘Recordaantal bedrijven in Nederland’

Nederland telt volgens de laatste meting van het CBS een recordaantal van bijna 1,5 miljoen bedrijven in Nederland. In 2014 zijn er in totaal ruim 65 duizend bedrijven bijgekomen, in het eerste kwartaal van 2015 waren dat er bijna 12 duizend.

Aantal webwinkels varieert per meting

De schattingen over het totaal aantal webwinkels in Nederland variëren nogal. Zo berekende PostNL in 2013 dat er in Nederland 40.000 webwinkels actief zijn, kwam belangenorganisatie Thuiswinkel.org in 2012 tot 45.000 webshop, maar zijn er ook (latere) schattingen van 60 tot zelfs 70 duizend webwinkels in Nederland.

Verschillende variabelen

In haar metingen met betrekking tot de omzetontwikkeling binnen de e-commerce, die CBS maandelijks naar buiten brengt, hanteert het de volgende toelichting als men over webwinkels spreekt: ‘bedrijven die voornamelijk via postorder en/of internet goederen aan de consument verkopen’. Het ligt voor de hand dat het CBS bij de telling van het aantal webwinkels dezelfde typering voor het fenomeen webshop heeft gehanteerd.

Het probleem lijkt dat iedereen dus andere variabelen hanteert om een webwinkel te typeren, waardoor het lastig blijft om exact te zeggen hoeveel webwinkels er in Nederland zijn. De schatting die het CBS vandaag naar buiten brengt over het aantal webwinkels in Nederland, lijkt ons in ieder geval aan de lage kant.

‘12,3 procent omzetgroei voor Nederlandse webwinkels’

Wat betreft de omzetontwikkeling van webshops in Nederland heeft het CBS vandaag ook deze resultaten gepresenteerd. Internetwinkels zetten in februari 2015 ruim 12 procent meer om in vergelijking met februari van afgelopen jaar. Daarmee groeit de online omzet harder dan in januari van 2015, toen de online omzet ruim 9 procent groeide ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.

Vergelijk online betaal providers en bespaar!

Wilt u als webwinkelier de best passende internetkassa in uw webshop, volledig afgestemd op uw financiële wensen en behoeften? Vergelijk alle payment service providers onafhankelijk met elkaar en bespaar op uw administratieve kosten!

Via de vergelijkingstool van Internetkassa.nu kunt u objectief psp’s op prijs of product met elkaar vergelijken, zodat u altijd de betaaldienstverlener kiest die het beste bij uw online onderneming past en óók nog eens profiteert van unieke actietarieven en kortingen!

Breng mij direct naar de psp vergelijker!

Let wel: de unieke actietarieven zijn alleen haalbaar voor nieuwe registraties die via internetkassa.nu verlopen! Heeft u zich via de registratielinks of aanmeldformulieren op deze website bij een psp aangemeld? Stuur een mail naar info@ipsconsult.nl zodat wij de aanmelding voor u kunnen verifiëren en u zeker bent van de gestelde korting!

Gerelateerde artikelen: