Juridische obstakels bij cross border e-commerce

Cross border e-commerce

Hoewel het vertrouwen van de Europese consument om online te kopen in andere EU-landen toeneemt, blijven webshops argwanend om over de grens te verkopen. Internationaal verkopen heeft namelijk tot gevolg dat je te maken hebt met verschillende (onduidelijke) nationale regels. Hier een overzicht van belangrijke aandachtspunten voor internationaal online verkopen.

Het internet heeft geen grenzen. Het lijkt daarom een eenvoudige stap voor webshops om internationaal te gaan verkopen. Vanzelfsprekend is het belangrijk een marktonderzoek te doen naar het nieuwe afzetgebied, de (taal van de) website aan te passen, implementeren van nationale vervoerders en payment providers en zorgen dat je vindbaar bent over de grens. Toch ervaren veel webshops juridische obstakels om over de grens te gaan verkopen. Zij maken zich zorgen over onder andere verschillen in belastingregels of nationaal contractenrecht en verschillen in consumentenwetgeving.

Belastingregels

In principe geldt dat voor het verkopen van producten of diensten in Nederland je gebonden bent aan de Nederlandse btw-verplichtingen. Verkoop je over de grens, dan gelden de btw-verplichtingen van het land waar de koop plaatsvindt. Denk hierbij aan de nationale tarieven en registratieplicht. Hierop zijn enkele uitzonderingen:

  • Omzet online goederenverkoop aan consumenten onder drempelbedrag: je krijgt pas met de andere btw-verplichtingen te maken als de omzet in dat land boven een bepaald drempelbedrag uitkomt. De drempelbedragen variëren echter per land.
  • Digitale diensten: sinds 2015 geldt de Mini-One-Stop-Shop (MOSS), dat de verkoper van digitale diensten (bijv. streaming) aan consumenten zich slechts in één land hoeft te registreren.
  • Mogelijke uitbreiding MOSS regeling per 2021 (?): voorgesteld is om de MOSS regeling uit te breiden naar online verkoop van goederen aan consumenten.

Toepasselijk recht op de overeenkomst

De meeste regelgeving op het gebied van consumentenrecht is geharmoniseerd binnen Europa. Dat betekent dat veel dezelfde regels gelden. Maar omdat veel regels afkomstig zijn uit richtlijnen waarbij de lidstaten enige vrijheid hebben over hoe zij die regels in de nationale wetgeving implementeren, bestaan er wel verschillen, bijvoorbeeld:

  • Garantie: in veel landen geldt een garantietermijn van 2 jaar. In Nederland is er geen vaste garantietermijn, maar verschilt die per product.
  • Algemene voorwaarden: sommige landen hanteren een lijst met niet-toelaatbare clausules.
  • Nationale jurisprudentie: een nationale rechter kan uitspraak doen over bijv. of een bepaald product onder de wettelijke uitzondering van het herroepingsrecht valt.

Wanneer een website zich op een bepaald land richt (bijvoorbeeld door het hanteren van een nationale domeinextensie, taal of munteenheid), dan is het recht van dat land van toepassing op de overeenkomst. In de overeenkomst kan hier tot op zekere hoogte vanaf worden geweken. Men doet er dan ook verstandig aan om in de algemene voorwaarden een clausule op te nemen dat bijvoorbeeld Nederlands recht van toepassing is op de overeenkomst. Let er hierbij wel op dat deze clausule zo wordt geformuleerd dat de consument niet eventuele extra bescherming verliest van het land waar hij woont.

Verantwoordelijkheid verkoper

Als verkoper ben je aansprakelijk en verantwoordelijk tegenover de consument. De consument koopt het immers bij jou. Maakt de consument gebruik van zijn herroepingsrecht, dan moet de webshop het product retour nemen (en de verzendkosten voor de heenzending vergoeden), ook al bevindt de consument zich in een ander land. Hetzelfde geldt met betrekking tot de garantie. Wanneer een product niet voldoet aan de verwachtingen van de consument, dan kan de consument de webshop aanspreken voor vervanging of reparatie, of in het uiterste geval teruggave van het aankoopbedrag.

Overige (nationale) verplichtingen en voorschriften

Wees je ervan bewust dat in andere landen mogelijk andere regels gelden voor je handelsactiviteiten. Zo bestaan er verschillen in informatievoorschriften en producteisen in verband met etikettering, (energie)labels, gebruiksaanwijzing, veiligheid en verpakking. Vaak moet productinformatie in de taal staan van het land waar het op de markt komt. Ook kunnen de regels voor het versturen van commerciële berichten verschillen. In Duitsland is bijvoorbeeld een dubbele opt-in verplicht. Bedenk je verder ook dat je op deze nieuwe markt te maken krijgt met nieuwe concurrenten. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw product, merknaam of logo geen inbreuk maakt op de intellectueel eigendomsrechten van die spelers.

Tot slot

Via je webshop internationaal gaan verkopen kan heel aantrekkelijk zijn en lijkt eenvoudig. Maar het vereist investeringen. Start daarom niet meteen met over de grens verkopen, maar oriënteer eerst goed welke markt het meest geschikt is en waar de minste (juridische) obstakels zijn. Wellicht dat het een optie is om eerst via platformen zoals Amazon te verkopen. En als je dan écht de stap gaat maken kun je met de SIB kennisvoucher tot 50 procent subsidie krijgen, max € 2.500,- (ex. btw), voor juridisch advies bij internationaal ondernemen.

Deze informatieve bijdrage is een gastblog van Raoul van de Laak, juridisch adviseur bij ICTRecht. ICTRecht voorziet (online) ondernemers van advisering op het gebied van juridische kwesties rondom ICT en internet. Daarnaast kunnen ondernemers via ICTRecht gemakkelijk zelf juridische documenten genereren. 

Ben je op zoek naar de juiste juridische documentatie voor jouw webwinkel? Internetkassa.nu biedt, in samenwerking met ICTRecht en JuriDox, toegang tot een aantal formats die u volledig op maat kunt ontwikkelen. Snel Algemene Voorwaarden, een Privacyverklaring, disclaimer of documentatie omtrent herroepingsrecht nodig? U vindt het hier! Overigens is veel van de documentatie ook in het Engels op te maken.

Gerelateerde publicaties:


Een Expert Blogger is een bijdrage geschreven door een specialist uit de branche. Dit kan iemand zijn met expertise op Online Betalen, FinTech, Wet en Regelgeving of PSD2, maar ook op het gebied van online marketing of e-commerce in het algemeen! Kortom; actueel en informatief, gericht op de online ondernemer. Heb jij expertise en wil jij die delen met de achterban van Internetkassa.nu? Pitch jouw idee op redactie@internetkassa.nu