Gelijke garantie in heel Europa op online aankoop

Online kopen Europa

Afgelopen week presenteerde de Europese Commissie de plannen voor het gelijktrekken van de garantietermijnen op online aankopen. In heel Europa moet een vaste garantietermijn komen van twee jaar op online aankopen. Daarbij: In die twee jaar hoeven consumenten niet te bewijzen dat het product al kapot was toen ze het kregen.

Het gelijktrekken van de garantie in Europa is onderdeel van de Digital Single Market Strategy van de Europese Unie. In juni schreef mijn collega een blog over dit plan om één digitale markt te realiseren. De regelgevingen van lidstaten verschillen nog te veel. Dit belemmert consumenten doordat ze niet alle producten en diensten die ze willen kunnen aanschaffen, worden start-ups beperkt om hun horizon te verbreden en kunnen bedrijven en overheden niet optimaal profiteren van online mogelijkheden.

Termijn

Ook de regels met betrekking tot garantie zijn niet gelijk in Europa. Het zou kunnen dat u dacht dat er al een Europese wettelijke garantie van twee jaar bestond. Er zijn namelijk Europese regels die bepalen dat EU-lidstaten het recht op een product dat aan de verwachtingen voldoet (non-conformiteit) niet korter mogen stellen dan twee jaar. Ik gebruik overigens de term (wettelijke) garantie, terwijl dat niet helemaal juist is. Het gaat om een (non conformiteit-) claim die een koper bij een verkoper kan neerleggen en staat los van fabrieksgaranties en extra garanties.

In Nederland is voor een ruimere variant gekozen, dan de huidige regelgeving voorschrijft. In Nederland heeft de consument namelijk het recht dat een product moet beantwoorden aan de gewekte verwachtingen. Verwacht je dat een wasmachine 5 jaar meegaat, geldt de garantie op defecten die niet ontstaan door normaal gebruik/of door toedoen van de consument die gehele periode. De consumentenbond is niet tevreden over de nieuwe regel, omdat de termijn voor veel producten dus korter wordt. Begrijpelijk, maar er komt wel meer duidelijkheid, omdat de Nederlandse regel nu vaak discussie oplevert.

In de huidige wetgeving kan een consument ook niets claimen als de aard van het gebrek of de aard van het product zich tegen dit recht verzet. Denk dus niet dat alle producten twee jaar garantie gaan krijgen. Producten die zo lang niet eens meegaan of snel slijten door gebruik moeten natuurlijk wel uitgezonderd blijven. Het gaat nog steeds om gebreken die al bij de aankoop aanwezig waren en die niet thuishoren bij het product, bij normaal gebruik.

Bewijslast

In de huidige situatie geldt zes maanden een omgekeerde bewijslast. Dit betekent dat indien een consument in de eerste zes maanden een klacht indient over een product, de webwinkel moet aantonen dat het defect te wijten is aan een fout van de consument. Na deze periode moet de consument bewijzen dat sprake is van een fabricagefout om kosteloze reparatie of vervanging te mogen eisen.

Het nieuwe voorstel van de Europese Commissie bepaalt dus dat die termijn nu overal in Europa twee jaar wordt, een stuk langer dus dan nu in Nederland het geval is. In die twee jaar hoeven consumenten niet aan te tonen dat hun aankoop al kapot was toen ze het kregen. Het lijkt mij dat de consumentenbond daar wel tevreden over zal zijn.

Detailhandel Nederland is wel tevreden met het plan om de garantieregels gelijk te trekken. Ze betreuren echter dat de regels alleen betrekking hebben op online aankopen en niet op aankopen in een fysieke winkel. De brancheorganisatie dringt er bij de Europese Commissie op aan dat ook de regels voor aankopen in fysieke winkels aangepast worden, zodat er één set regels ontstaat die gelden voor alle aankopen, zowel online als offline. Vooralsnog lijkt daarvan nog geen sprake, maar het wetgevingsproces begint nu pas. Vermoedelijk zullen de regels niet eerder dan 2017 worden geïmplementeerd. Ik mag toch aannemen dat de regels offline en online gelijk zullen worden getrokken, dat onderscheid kan echt niet meer.

Breng gratis en objectief in kaart welke psp het best bij mijn webwinkel past!

Deze bijdrage is tot stand gekomen met medewerking van Maarten Braun, juridisch adviseur bij ICTRecht. Maarten is expert op het gebied van juridische aspecten rondom e-commerce, zoals de wet koop op afstand, retourrecht en privacy-wetgeving voor webwinkels.