Nieuwe btw-verplichtingen voor e-commercepartijen: let hier op!

btw-verplichtingen

Het wordt voor webshops steeds eenvoudiger om goederen en diensten in het buitenland te leveren. Het bereik op internet is veel groter waardoor producten of diensten gemakkelijk aangeboden kunnen worden aan consumenten uit de EU én niet EU-landen. Of denk aan dropshipping, waarbij bijvoorbeeld via een Nederlandse webshop vanuit China producten besteld kunnen worden en rechtstreeks aan de consument worden geleverd. Wanneer webshops internationaal verkopen, moet wel worden gekeken naar de verschillende btw-verplichtingen.

De twee belangrijkste vragen zijn dan: welk btw-tarief moet er gerekend worden en hoe moet je die melding/aangifte doen? In deze expertbijdrage bespreekt ICTRecht bovenstaande vragen. Hierbij wordt alleen aandacht besteed aan de levering van goederen en diensten aan consumenten in Europa. Eerst bespreken we de huidige situatie en vervolgens nemen we de veranderingen per 2021 door.

Wat is de huidige situatie?

In beginsel moeten ondernemers het btw-tarief rekenen van het land van de consument. De btw moet vervolgens afgedragen worden aan de belastingdienst van dat land. Dit zou bij verkoop over de grens een behoorlijke drempel kunnen zijn. Een enkele levering in een ander EU-land zou betekenen dat je je in dat land moet registreren. Voor deze ‘afstandsverkopen’ geldt daarom de volgende hoofdregel:

“De btw moet worden betaald in het land waar de onderneming is gevestigd, tenzij de jaarlijkse omzet in een bepaald land boven een bepaalde drempelwaarde komt.”

Elk land kent op dit moment verschillende drempelwaardes. Wanneer een onderneming boven deze drempel uitkomt, moet er vanaf die levering btw worden betaald in dat bepaalde land. Het is daarnaast verplicht om de onderneming te registeren bij de nationale belastingdienst en in dat land belastingaangifte te doen.

Voorbeeld Spanje:

Spanje heeft een btw-drempel van 35.000 euro. Stel dat een Nederlandse webshop ook aan Spaanse consumenten levert. Wanneer de omzet met betrekking tot de Spaanse consumenten onder de drempel van 35.000 euro blijft, dan moet er btw worden betaald in Nederland. Na het bereiken van deze drempel moet er btw worden betaald in Spanje, ook het jaar na het overschrijden van de drempel. Dus wanneer er in het tweede jaar voor 10.000 euro wordt geleverd, moet er alsnog in Spanje btw worden betaald. Na deze twee kalenderjaren moet er weer btw worden betaald in Nederland tot de drempel wordt overschreden.

Verzoek buiten toepassing laten drempel

Een webshop kan er ook voor kiezen altijd het btw-tarief te rekenen van het land van de consument en daar aangifte te doen. De webshop moet dan een verzoek indienen bij de belastingdienst om de drempel niet toe te passen. Wanneer een webshop veel producten in de EU verkoopt kan dit namelijk een hoop administratie schelen. De webshop betaalt dan ongeacht de drempelbedragen de btw in het land waar het product geleverd wordt. Deze keuze kan strategisch zijn wanneer het btw-tarief in het land van levering lager ligt. De onderneming moet in dat geval bij iedere nationale belastingdienst aangifte doen. 

MOSS-regeling voor digitale diensten

De bovenstaande drempelbedragen gelden echter niet voor het leveren van digitale diensten, zoals het leveren van e-boeken of streamingdiensten. Bij digitale diensten moet er altijd btw worden betaald in het land waar deze worden geleverd (ongeacht of de afnemer een bedrijf of consument is). Ondernemingen die digitale diensten leveren, kunnen gebruikmaken van de MOSS – Mini One Stop Shop – regeling. Deze regeling houdt in dat ondernemers slechts in één land de btw kunnen aangeven (het land van registratie). De belastingdienst in dat betreffende land verdeelt de btw over de verschillende landen.

Het probleem blijft wel dat je per afnemer moet weten waar hij gevestigd is, omdat je anders niet weet welk btw-tarief van toepassing is op je dienst. De belastingdienst heeft een aantal factoren genoemd op basis waarvan dit kan worden bepaald, zoals het factuuradres of de mobiele landcode.

Naast digitale diensten gelden de drempelwaardes ook niet voor accijnsgoederen (alcohol en tabak); deze producten zijn altijd belast in het land van levering.

Vereenvoudiging btw-regels voor e-commerce per 2021

De Europese Commissie heeft voorgesteld om de btw-regels voor e-commerce te vereenvoudigen. Dit voorstel is inmiddels aangenomen en hieronder sommen we de belangrijkste veranderingen op:

  • De bovenstaande MOSS-regeling zal worden uitgebreid voor alle afstandsverkopen, en geldt dus niet alleen voor digitale diensten, maar ook voor andere diensten en de verkoop van goederen. Ondernemers moeten dan in éen land de btw aangeven die zij per EU-land verschuldigd zijn.
  • De verschillende drempelbedragen worden verlaagd naar één algemene drempel van € 10.000.
  • De btw-vrijstelling van zendingen van een waarde onder de € 22 wordt afgeschaft.
  • Ook worden aanbieders van online platformen (bijvoorbeeld een online marktplaats) die afstandsverkopen faciliteren onder bepaalde voorwaarden verantwoordelijk voor de inning van btw.
  • Leveranciers kunnen ook gebruik maken van de MOSS bij afstandsverkopen van buiten de EU, mits de goederen worden ingevoerd in de EU en de waarde van de goederen maximaal € 150 is.

Deze nieuwe regelgeving moet voor 2021 geïmplementeerd worden. Adviesbureau ICTRecht houdt deze ontwikkelingen de komende tijd nauwlettend in de gaten.

Gerelateerde publicaties:

Eerdere expertblogs van ICTRecht:


Een Expert Blogger is een bijdrage geschreven door een specialist uit de branche. Dit kan iemand zijn met expertise op Online Betalen, FinTech, Wet en Regelgeving of PSD2, maar ook op het gebied van online marketing of e-commerce in het algemeen! Kortom; actueel en informatief, gericht op de online ondernemer. Heb jij expertise en wil jij die delen met de achterban van Internetkassa.nu? Pitch jouw idee op redactie@internetkassa.nu