“Ondernemer, neem tijdig maatregelen voor Brexit”

Brexit

De gesprekken op diplomatiek niveau zijn momenteel in volle gang: wordt het een ‘harde Brexit’ of een meer gematigde variant, waarbij er rekening wordt gehouden met de economische belangen tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en Europa? “De precieze impact van de Brexit is nog moeilijk te voorspellen, maar wij adviseren iedereen om nu al in actie te komen.”

Dat stelt de Nederlandsche Bank (DNB) in haar recent gestarte voorlichtingscampagne. Daarin informeert DNB banken, ondernemers en consumenten over de impact en mogelijke gevolgen van een Brexit voor financiële transacties van en naar het VK. Informatie die ook voor ondernemers als webwinkeliers uitermate belangrijk is.

‘Precieze impact van Brexit nog moeilijk te voorspellen’

Over een half jaar moeten alle plooien feitelijk gladgestreken zijn, want per 29 maart 2019 treedt het Verenigd Koninkrijk officieel uit de Europese Unie (EU). “Wat de precieze impact van Brexit zal zijn is nu nog heel moeilijk te zeggen” zo stelt Anneke Kosse van DNB, “omdat de EU en VK nog volop aan het onderhandelen zijn.”

Die onderhandelingen gaan over de definitieve voorwaarden van een uittreding en de vraag of er overgangsperiode tot eind 2020 wordt aangehouden. “Als die overgangsperiode er komt, verandert er op korte termijn niet heel veel ten opzichte van de huidige situatie. Als het VK onderdeel blijft van de Europese Economische Ruimte (de EER, red.) zijn de gevolgen minder groot dan bij een harde Brexit.”

‘Britse betaaldienstverleners mogen straks niet langer hun diensten aanbieden in Nederland’

Toch moeten banken, consumenten en ondernemers rekening houden met de gevolgen van een Brexit. Zo heeft een Brexit bijvoorbeeld invloed op het toezicht op het betalingsverkeer tussen het VK en de EU. En daarmee direct ook op bijvoorbeeld Britse betaaldienstverleners die diensten leveren aan webwinkeliers in Nederland en België.”Dat zal zometeen niet meer mogelijk zijn, tenzij het Britse bedrijf een EU-bankvergunning aanvraagt. Doen zij dit niet, dan zal de Nederlandse webwinkelier op zoek moeten naar een nieuwe dienstverlener.”

EU-vergunning

Een EU-bankvergunning wordt voor Britse payment providers dus van groot belang, maar niet iedere partij zal die (tijdig) kunnen aanvragen. Daar moeten webwinkeliers dus zeer alert op zijn, om te voorkomen dat de betaalstroom van hun onderneming stagneert. Maar ook voor het reguliere betaalverkeer, de transacties tussen de EU en het VK, kent de Brexit gevolgen. “Betalingen van bijvoorbeeld consumenten naar het VK langer kunnen duren of duurder worden, omdat Europese regelgeving niet langer van toepassing is op betalingen van en naar het VK.” Datzelfde geldt natuurlijk voor (uit)betalingen aan webwinkliers.

‘Op zoek naar een nieuwe betaaldienstverlener’

De DNB adviseert ondernemers dan ook tijdig in actie te komen en de juiste maatregelen te treffen. “Het is heel belangrijk dat iedereen nu al actie onderneemt”, verduidelijkt Kosse. “Webwinkeliers of bedrijven kunnen bijvoorbeeld contact opnemen met hun Britse betaaldienstverleners, om te vragen of die al bezig zijn met het aanvragen van een vergunning in Nederland of elders in de EU, of zij kunnen nu al op zoek gaan naar een nieuwe betaaldienstverlener.”

Moet of wil je op zoek naar een nieuwe betaaldienstverlener met een EU-licentie? Check hier welke payment service provider het beste bij jouw onderneming past.

Vergelijk gratis en objectief payment service providers op prijs of product!

‘Brexit komt heel snel dichtbij’

DNB analyseert de mogelijke gevolgen van een Brexit. Via een voorlichtingscampagne wil het alle belanghebbende partijen bewust maken van het feit dat een Brexit er aan komt. Zo kunnen zij tijdig actie ondernemen. In samenwerking met alle partijen binnen het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is er op dit moment een voorlichtingsbrochure voor consumenten en winkeliers in de maak. Deze zal naar verwachting voor het einde van dit jaar beschikbaar komen op de website van DNB.

Voorlichtingsvideo DNB

In onderstaande voorlichtingsvideo geeft DNB adviezen over hoe iedereen zich nu al kan voorbereiden op een Brexit.

Gerelateerde publicaties over online betalen: