Europese webwinkels steeds vaker in trek bij Nederlandse consument

Ecommerce Europa

Nederlandse online shoppers blijken zich ook steeds vaker te wenden tot buitenlandse webwinkels. Uit lopend onderzoek van het CBS naar de online uitgaven van Nederlanders bij buitenlandse webwinkels blijkt dat zij in Q1 2018 ongeveer 400 miljoen euro hebben gespendeerd aan producten bij Europese webwinkels. Dat is een toename van 15 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2017.

Hoewel er dus sprake is van een serieuze toename is het aandeel online aankopen van Nederlanders bij Europese webwinkels nog steeds gering ten opzichte van de totale bestedingen aan vergelijkbare producten door Nederlandse consumenten. Het gaat om minder dan 2 procent van alle online aankopen in 2017.

Internetverkopen door EU-webwinkels aan Nederlandse consumenten

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

‘Onderscheid tussen Nederlandse en buitenlandse webwinkel steeds lastiger te maken’

Dat de Europese webwinkel steeds meer in trek is, wijt het CBS onder meer aan het feit dat het onderscheid tussen Nederlandse en buitenlandse webwinkels steeds lastiger te maken is. Zo zijn webwinkels van buitenlandse bedrijven veelal in meerdere talen opgemaakt waaronder Nederlands, waardoor de consument het idee heeft bij een Nederlandse shop te bestellen.

Omzet Nederlandse webwinkels groeit harder

De internetverkopen van in Nederland gevestigde webwinkels namen in het eerste kwartaal van 2018 met bijna 22 procent toe. Dat is meer dan de omzetgroei die Europese webwinkels door verkopen aan Nederlandse consumenten in deze periode behaalden (15 procent).

Bij Nederlandse pure players, ondernemers met alleen een webshop, groeide de omzet gedurende Q1 met 19 procent. Bij Nederlandse detailhandelsbedrijven met zowel een fysieke winkel als een webwinkel was de omzetgroei 26 procent. De totale omzet van de Nederlandse detailhandel groeide in het eerste kwartaal van 2018 met 2,7 procent.

Bij het onderzoek is gekeken naar online aankopen van goederen door Nederlandse consumenten bij bedrijven die binnen de Europese Unie, maar niet in Nederland, gevestigd zijn. Dergelijke bedrijven komen pas op de radar bij een ‘Nederlandse’ omzet van meer dan 100 duizend euro op jaarbasis, omdat zij vanaf dat moment belastingplichtig zijn voor de BTW.

‘Cijfers zijn voorlopig’

Deze aangiften zijn bij het onderzoek dus gebruikt als bron, zo bevestigd het CBS. De Europese webwinkels die minder dan 100 duizend euro omzetten, zijn niet meegenomen in het onderzoek. De werkelijke, total bestedingen van Nederlandse consumenten bij Europese webwinkels ligt dus waarschijnlijk nog veel hoger. ‘De cijfers zijn berekend op basis van een nieuwe methode die nog in ontwikkeling is en zijn dus voorlopig. De foutmarge op deze omzet is ongeveer 5 procent’, zo neemt het CBS al een disclaimer op in haar berichtgeving.

Gerelateerde publicaties over online betalen: