Europese garantieregels: Leg het risico niet alleen bij de ondernemer

Stichting WebwinkelKeur

Of je nu voor- of tegen Europese regels bent, steeds meer zaken worden Europees geregeld. Als webwinkelier biedt dat zeker voordelen, zo kun je steeds makkelijker internationaal verkopen. Eerder deze week besteedde Maarten Braun al uitgebreid aandacht aan de nieuwe Europese garantieregels.

De voorgenomen plannen van de Europese Commissie tot het gelijktrekken van de garantietermijn op online aankopen leverde gemengde reacties op, zowel van branche organisaties als consumenten organisaties. WebwinkelKeur geeft ook graag haar visie op het voorstel, want wat betekenen deze nieuwe regels voor de kleine tot middelgrote webwinkel?

Europees gelijk

De basis van Europa ligt in de vrije handel. De Europese commissie wil de barrières voor cross-border verkoop wegnemen. Dit wil men o.a. doen door de regels waar mogelijk gelijk te trekken. Nu is het namelijk nog zo dat de regels per land nog erg verschillen, dat maakt het moeilijker om internationaal te verkopen. In 2014 werd al een eerste stap gemaakt richting meer uniforme regels in Europa, door het gelijk trekken van de bedenktijd in de verschillende landen. Dat nu ook garantie op een uniforme manier geregeld wordt, juichen wij alleen maar toe. De vraag is echter of deze regels enkel een vooruitgang zijn?

Verschil offline <> online

Allereerst kan het natuurlijk niet zo zijn dat garantie straks gaat verschillen voor online en offline aankopen. Of je jouw wasmachine nou online koopt of bij de winkel om de hoek, dat zou niet mogen uitmaken voor de garantie. Zoals Maarten Braun al beschrijft is dat niet van deze tijd en valt daar ook geen reden voor aan te wijzen. Onze verwachting is dan ook dat de Europese Commissie niet anders kan dan dit verschil ongedaan te maken.

Bewijslast bij webwinkel

In Nederland is het nu zo dat de bewijslast bij een defect de eerste 6 maanden na verkoop bij de webwinkel ligt, hierna moet de consument bewijzen dat het product bij levering al defecten vertoonde. Naar ons idee is de huidige regelgeving prima, de eerste maanden na levering is een defect immers sneller toe te schrijven aan een fabricage fout.

Met het voorstel voor nieuwe Europese garantieregels zou de verkoper gedurende 2 jaar moeten bewijzen dat het defect bijvoorbeeld is ontstaan door verkeerd gebruik. In de praktijk is dat erg moeilijk, zeker omdat het product in het bezit van de consument is en het moeilijk te bewijzen is dat een product bijvoorbeeld door verkeerd gebruik beschadigd is. Naar ons idee zou een goede tussenoplossing zijn dat de consument om gebruik te maken van garantie non-conformiteit aannemelijk moet maken.

Vaste termijn van 2 jaar

In Nederland is het nu zo dat de garantietermijn niet vast staat, maar afhankelijk is van de gewekte verwachting. Van een wasmachine van 2.000 euro mag je immers verwachten dat hij langer meegaat dan een paar schoenen van 30 euro. De nieuwe regels zouden inhouden dat deze wasmachine nu ook slechts een garantietermijn van 2 jaar zou krijgen. De huidige regels zijn hierbij flexibel, maar maken het moeilijk in te schatten wat een redelijke garantietermijn bij diverse producten is.

Een goede oplossing zou naar ons idee zijn om, naast de vaste termijn van 2 jaar, webwinkels te verplichten om de garantietermijn bij een product te vermelden. Een wasmachine van 2.000 euro kopen bij een partij die slechts 2 jaar garantie biedt is dan niet aangenaam. Dit maakt het mogelijk voor bedrijven om ook op service te concurreren. Overigens is het bij deze nieuwe Europese wetgeving (zoals Maarten Braun in zijn publicatie ook aangeeft) niet zo dat op alle producten minimaal 2 jaar mee moeten gaan. Als de aard van het product zich tegen dit recht verzet dan kan de consument geen aanspraak maken op 2 jaar garantie.

Conclusie

WebwinkelKeur juicht meer uniforme regels dus toe. Echter moet er goed nagedacht worden over de invulling. Het kan niet zo zijn dat het risico enkel bij de webwinkelier gelegd wordt. Ook kan het niet zo zijn dat de regels niet gelden voor gewone winkels. Er zou dus een goede afweging gemaakt moeten worden tussen rechten en plichten van de consument. Het is nu nog vaak de (kleine) ondernemer die aan het kortste einde trekt.

Deze publicatie is een bijdrage van Marcel Landeweerd, oprichter en bestuurder van Stichting WebwinkelKeur. Dit keurmerk is als Business Partner aan het kennis- en informatieplatform internetkassa.nu verbonden en telt inmiddels bijna 3000 aangesloten webwinkels die het WebwinkelKeur mogen voeren.

Stichting WebwinkelKeur mikt vooral op de kleinere webwinkeliers, met als doel kleine ondernemers een betaalbaar keurmerk te bieden met een grote focus op klanttevredenheid. Het is het eerste volwaardige keurmerk in combinatie met een klantbeoordelingensysteem.