Webshops aanpassen levert veel gebruikersgemak voor senioren op

Webshop zijn voor senioren niet altijd even makkelijk te gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van Accessibility, onder leden van onder andere ANBO. Door oudere gebruikers te observeren tijdens het online winkelen is gekeken op welke momenten in het aankoopproces senioren afhaken.

Doordat navigatiebuttons, teksten en vormgeving in webshops niet altijd eenduidig uit te leggen zijn, raken oudere gebruikers in verwarring. De onderzoekers zagen dat deelnemers regelmatig ‘de weg kwijtraakten’ in de webshop op het moment dat ze bijvoorbeeld doorgeklikt hadden om meer informatie van een product te bekijken. Met grote regelmaat kon een deelnemer de wijze om terug te kunnen naar het overzicht niet traceren.

Soms lijken iconen of termen heel vanzelfsprekend, maar blijken ze toch voor verwarring te zorgen. Ook het gebruik van Engelse termen of moeilijke Nederlandse woorden zorgt regelmatig voor onduidelijkheid. Wanneer er tijdens het aankoopproces ook andere producten worden getoond, bijvoorbeeld alternatieven, raken de gebruikers afgeleid of gaan twijfelen aan hun eerste keuze. Met regelmaat strandt dan de zoektocht.

Deze informatie hebben onderzoekers vervolgens gebruikt om het prototype ‘een webshop voor iedereen’ te ontwikkelen, waarmee ondernemers en webshopbouwers hun voordeel kunnen doen. Bouwers van webshops kunnen met eenvoudige ingrepen hun webshops veel gebruiksvriendelijker maken voor oudere gebruikers.

“Fijn dat zoveel ANBO-PCOB-leden hebben meegedaan aan het onderzoek van Accessibility. Mede dankzij hun inbreng kunnen webwinkels nu nog toegankelijker worden gemaakt”, vertelt Anneke Sipkens, directeur-bestuurder van ANBO-PCOB. “Het is goed dat Accessibility een prototype heeft gemaakt. Hiermee hebben eigenaren van webwinkels een mooi instrument in handen om hun winkels nog beter en breder toegankelijk te maken. Daarmee slaan ze niet twee, maar drie vliegen in één klap, want een gebruiksvriendelijke en toegankelijke webshop is vanaf juni 2025 verplicht.”

Toegankelijkheid verplicht vanaf 2025

Een gebruiksvriendelijke en toegankelijke webshop is niet alleen voor de oudere gebruiker belangrijk, het wordt ook een verplichting. Vanaf juni 2025 zijn webshop wettelijk verplicht om digitaal toegankelijk te zijn, want dan is de European Accessibility Act, de Europese Toegankelijkheidswet formeel van kracht De onderzoeken en de ontwikkeling van het prototype zijn uitgevoerd door Accessibility, onderdeel van Bartiméus, en mede mogelijk gemaakt door het Bartiméus Fonds. Het onderzoek is onder andere uitgezet onder leden van ANBO. Met deze stap laten we zien dat het wel degelijk heel belangrijk is om af en toe mee te doen met een onderzoek, zo kan de huidige situatie worden aangepast en verbeterd.

Bron afbeelding: Depositphotos

Gerelateerde publicaties op Internetkassa.nu: