Slicepay: verdeel gelden over verschillende partijen

SlicePay

Het is een veelvoorkomend vraagstuk voor merchants die een platform runnen: hoe verdeel je de binnenkomende transacties over verschillende partijen, verkopers en (toe)leveranciers? Niet alleen is dit een technisch vraagstuk, maar met nieuwe wetgeving in het vooruitzicht ook noodzakelijk om aan EU-regelgeving te (blijven) voldoen. 

Het recent gelanceerde SlicePay is een van de oplossingen die juist hier op inspeelt: betalingen naar meerdere partijen in verschillende landen en valuta’s, conform de vernieuwde EU-richtlijn PSD2.

SlicePay is een product uit de koker van Acapture, dochteronderneming van Payvision, en in de markt gezet als oplossing om betalingen aan verschillende partijen, in verschillende landen en valuta’s, gemakkelijker te managen.

Split Settlements

Het gaat om zogenoemde split settlements. Zo kunnen bijvoorbeeld marktplaatsen, bedrijven actief in de deeleconomie, franchisers, online reisorganisaties en andere bedrijven die betalingen van belanghebbenden verwerken, via API’s het systeem instrueren om binnenkomende betalingen te spreiden en bijvoorbeeld percentages uit te verdelen onder verkopers of toeleveranciers.

Marktplaatsen kunnen SlicePay dus gebruiken om de transacties van hun verkopers te verwerken. Deze verkopende partij hoeft echter zelf geen klant van Acapture te zijn, aangezien marktplaatsen zelf verantwoordelijk zijn voor hun klanten. Daardoor blijft de volledige klantervaring in handen van de markplaats.

PSD2

Daarnaast sorteert SlicePay als betaalfeature alvast voor op de invoering van PSD2 en de daarmee gepaard gaande verandering in regelgeving voor ‘platformen’. Met de invoering van PSD2 opent de EU de deuren voor nieuwe spelers, verkleint het de invloed van banken en voegt het nieuwe manieren toe om burgers en hun geld te beschermen.

Deze nieuwe regelgeving raakt echter ook organisaties die een marktplaats exploiteren; ondernemers die transacties tussen twee of meer partijen verwerken. Zij moeten vanaf januari 2018 zelf over een licentie beschikken om deze betalingen te verwerken. Hoewel het hier een EU-richtlijn betreft, is deze nieuwe regelgeving ook van toepassing op merchants uit Azië en de Verenigde Staten die hun activiteiten naar Europa willen uitbreiden.

Payment provider is een alternatief voor de vergunning

Het verkrijgen van zo’n licentie is een zeer langdradig en kostbaar traject. Een alternatief voor de aanvraag van een vergunning kan worden gevonden in een geaccrediteerde betaaldienstverlener, die de transacties namens de ondernemer verwerkt. Met de ontwikkeling van SlicePay springt Acapature, als dochtermaatschappij van acquirer Payvision een vergunninghoudend betaalinstelling, in dat gat. Een systeem om complexe betalingen aan verschillende partners te verwerken en daarbij compliant te werken volgende de EU-richtlijn PSD2.

Ondernemers met een handelsplatform moeten zich volledig kunnen focussen op de core-business en het verfijnen van de groeistrategieën, zo maakt John Snoek, VP Product bij Acapture, ons duidelijk. “Voor hen ligt de focus op het laten groeien van hun bedrijf. Wij bieden met SlicePay een flexibele, kosteneffectieve betaaloplossing die het makkelijk maakt om aan de EU-richtlijn PSD2 te voldoen.”

Naast Slicepay zijn er meer betaaldienstverleners die dergelijke platformdiensten ondersteunen, zoals Pay.nl, Mollie, Buckaroo en PayCheckout. Al deze payment providers ontzorgen de merchant met hun platformdienst, door in een vroegtijdig stadium de betaling te splitsen en zo te zorgen dat gelden bedoeld voor verkoper niet onder controle komen van het platform. Volledig conform PSD2.

‘Invoering PSD2 vertraagd, maar pas bedrijfsvoering tijdig aan’

Hoewel de invoering van PSD2 op de voorgenomen datum inmiddels op losse schroeven staat, adviseren wij ondernemers toch om tijdig hun bedrijfsvoering en handelsplatform in te richten naar de nieuwe EU-maatstaven. Het gebruik van een betaaldienstverlener voor de verwerking van de transacties biedt daarbij een pragmatische oplossing.

Gerelateerde publicaties: