FinTech’s verenigen zich voor aanpassing technische standaarden PSD2

Online betalen

Zo’n 70 Europese FinTech-bedrijven hebben zich verenigd in een poging de voorgenomen ‘spelregels’ van PSD2 aangepast te krijgen. Zij vrezen dat integratie van deze Regulatory Technical Standards (RTS), zoals nu voorgesteld door EBA, een negatieve impact hebben op hun business-model en de FinTech-ontwikkelingen van de afgelopen jaren teniet doen. In een heus manifest uiten zij hun zorgen en verzoeken zij de Europese Commissie met klem de voorgenomen RTS te wijzigen.

Die voorgenomen ‘spelregels’ in de RTS zijn opgesteld door de EBA, en door hen in concept voorgelegd aan de Europese Commissie. De alliantie van FinTech-spelers reageert hierop met een verzoek tot herziening van deze regels.

[Op zoek naar een veilige, goedkope en efficiënte betaaldienstverlener voor jouw webshop?]

Tegengestelde belangen

Uiteraard is er sprake van een duidelijk eigenbelang voor beide kampen. De European Banking Authority (EBA) vertegenwoordigt de Europese banken, en weegt daarbij haar belangen af. De steunpilaren achter het manifest zijn FinTech-bedrijven; partijen die er belang bij hebben onder de nieuwe PSD2-regels voldoende speelruimte te hebben om hun business-modellen te ontwikkelen. Naast de tegenstrijdigheid hebben alle partijen natuurlijk ook een gedeeld belang, en dat is veiligheid en gemak voor de consument.

Klarna ondersteunt manifest tot aanpassing RTS

Enkele van de aangesloten partijen achter het manifest zijn geen onbekenden; ondermeer betaalmethode SOFORT en betaaldienstverlener Klarna, leverancier van een achteraf betaalmethode voor webwinkels. Daarnaast treffen we er ook partijen als PPRO, Safello en iZettle.

Ook zij steunen de oproep van dit ‘FinTech-verbond’. Een alliantie speciaal in het leven is geroepen om de voorgenomen regels rondom PSD2 te stroomlijnen. Het gaat daarbij vooral om de manier waarop banken en FinTech-spelers met elkaar ‘communiceren’ in het vernieuwde betaallandschap, na de invoering van PSD2.

Dat heeft geleid tot de opmaak van een manifest, waarin inmiddels 70 FinTech-bedrijven de krachten bundelen. Internetkassa.nu vroeg Klarna naar haar beweegredenen tot aansluiting bij deze ‘FinTech-alliantie’, de grootste bezwaren tegen de nu voorgestelde spelregels door EBA, en naar de impact op PSD2 en de nabije toekomst voor het betaallandschap. Aoife Houlihan, VP Communications and Public Policy bij Klarna, nam uitgebreid de tijd om dit te toe te lichten.

“We wanted to set out in one paper our views and the views of fintechs across Europe who are concerned about the impact of these technical standards if adopted”, zo motiveert Houlihan de keuze. “We are concerned that these standards outlawing a longstanding and successful technology serving customers and merchants for 15 years could be devastating for future of european fintech innovation, growth of ecommerce and consumer choice in Europe.”

Acces to the Account (XS2A) binnen PSD2

De bezwaren richten zich vooral op de technische standaarden die in de voorgestelde PSD2-regelgeving zijn opgenomen. Onderdeel daarvan is hoe banken en FinTech’s met elkaar communiceren, data verzamelen en delen. Onder meer op het gebied van Acces to the Account (XS2A), waarbij ‘derden’ toegang krijgen tot de consumentengegevens van de bank. Juist op dat vlak melden zich veel start-ups met nieuwe en innovatieve betaaltoepassingen.

Why does Klarna support this manifesto?

“We believe this is an important issue for consumer-control over their financial data, true competition in payments market and fintech innovation.”

You (the coalition) believe the proposed standards will have a negative impact as opposed to what PSD2 originally intented. What negative impact, and could you further explain that possible negative impact on PSD2?

“That ability of certain payment providers and account information services to provide their services will be limited by the banks. This will limit competition and choice in the market for the consumer and merchants. The banks will then also play a gatekeeper role to innovation.”

“Geen verplicht gebruik van de bank-interface”

Which RTS standards for PSD2 will have to be changed in the proposed EBA-text, from Klarna’s point of view?

“With regard to communication interface standards, the use of dedicated interface should not be mandatory for payment and account initiation services to use. Companies will use the interface if they can successfully and smoothly conduct their business of completing transactions and services on behalf of the consumer as they do currently. If they cannot, there must be an alternative means of access.”

And is that aligned with the coalition-demands?

“Yes completely, that is the coalition view.”

What will be the next step; how will this continue?

“The European Commission has asked European Banking Authority for changes to their text (this week), it will depend on whether EBA accept them. If they do, the Commission will move to approve them. After that the European Parliament will then decide whether to approve them. We are confident the right outcome for consumers and future of European fintech will happen.”

Gerelateerde publicaties: