‘Invoering PSD2 enkele maanden uitgesteld’

PSD2

De invoering van de nieuwe Europese betaaldienstenrichtijn PSD2 (Payment Services Directive II) loopt enige maanden vertraging op. Demissionair minister Dijsselbloem van Financiën verwacht dat de wet pas in het voorjaar van 2018 in werking treedt. Voorgenomen was dat deze nieuwe EU-regelgeving voor betaaldienstverleners van kracht zou zijn op 13 januari 2018.

Die datum noemt Dijsselbloem in een brief aan de Tweede Kamer niet langer realistisch. De minister heeft het conceptwetsvoorstel inmiddels naar de afdeling advisering van de Raad van State gestuurd. Zodra dit advies klaar is, dient hij het voorstel in bij de Kamer.

PSD2 is een actualisering van Payment Service Directive uit 2007

Vanwege de grote toename in e-commerce en mobiele betalingen lanceerde de Europese Commissie in juli 2013 een pakket van wetgevende maatregelen op het gebied van betalingsverkeer. Na een periode van twee jaar, waarin diverse aanpassingsvoorstellen zijn aangedragen en doorgevoerd, is de definitieve tekst van de PSD2 in juni 2015 gepubliceerd. De originele PSD (2007) wordt hiermee geactualiseerd. In de nieuwe richtlijn zijn specifieke initiatieven opgenomen die meer concurrentie, efficiëntie en innovatie moeten creëren op het gebied van online betalingen.

Acces to the Account (XS2A)

Zo stelt PSD2 regels over vergunningverlening aan betaalinstellingen en introduceert onder meer twee nieuwe betaaldiensten, te weten de betaalinitiatiedienst en de rekeninginformatiedienst. Deze laatste mogelijkheid valt onder de nieuwe bepaling tot Acces to the Account (XS2A), waarmee ‘derden’ (na toestemming van de consument) toegang kunnen verkrijgen tot de rekeninggegevens.

Invoering PSD2 in voorjaar 2018 “een realistische inschatting”

Met het conceptwetsvoorstel wordt PSD2 geïmplementeerd in de Wet op het financieel toezicht en het Burgerlijk Wetboek. Die implementatie in nationale wetgeving had eigenlijk op 13 januari 2018 uitgevoerd moeten zijn. Uit het schrijven aan de Tweede Kamer blijkt duidelijk dat Dijsselbloem die datum niet langer als haalbaar ziet. ‘Bij beoogde vergunningaanvragers, vergunningverleners, banken en toezichthouders bestaat behoefte aan duidelijkheid over wanneer de wet in werking zal treden. Ik zal hen laten weten dat voorjaar 2018 een realistische inschatting is.’

Gerelateerde publicaties op Internetkassa.nu: