Meer concurrentie van nieuwkomers op betaalmarkt

PSD2

Minister Wopke Hoekstra van Financiën heeft een brief aan de tweede Kamer gestuurd waaruit blijkt dat ook niet-banken toegang zullen kunnen krijgen tot betaalgegevens van klanten.

Het begon allemaal met de invoering van de Payment Services Directive 2 (PSD2), de nieuwe Europese betaalrichtlijn. Die is begin dit jaar van kracht geworden, maar de invoering in Nederland was vertraagd omdat het toezicht nog niet geregeld was. Dat is nu wel gebeurd doordat de het Ministerie van Financiën, de Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een akkoord hebben bereikt over de wettelijke regeling van het toezicht. Het privacytoezicht wordt volledig toegewezen aan de Autoriteit Persoonsgegevens in plaats van de DNB.

Inperking macht banken

Door ook niet-banken toegang te geven tot betaalgegevens van klanten – met toestemming van de klant – hoopt de Europese Commissie de macht van de banken in te perken. Ze raken hiermee immers het alleenrecht kwijt om betalingen te verrichten.

PDS2 is ook bedoeld om tegemoet te komen aan de snelle ontwikkeling van alternatieve betaalmethoden en aanbieders uit de hoek van payment providers en FinTech bedrijven. Nieuwe financiële dienstverleners kunnen bij DNB twee typen vergunningen aanvragen:

  • Betaalinitiatieservices; voor het doen van een saldo-check, dus of je voldoende geld op je rekening hebt staan om een product te bestellen. En ze verrichten online-betalingen namens de rekeninghouder.
  • Rekeninginformatieservices; voor het downloaden van bankafschriften en die importeren in een kasboekje.

Privacyproblemen?

Een punt van zorg is nog wel de manier waarop de privacy geregeld wordt met de komst van nieuwe aanbieders. De Consumentenbond heeft daarover eerder al haar zorgen uitgesproken en pleit ervoor dat dit goed wordt dichtgetimmerd.

De wet moet overigens nog wel door de Eerste en Tweede Kamer worden goedgekeurd. Pas daarna kan DNB vergunningen verlenen aan nieuwe spelers.

Uit een enquête van het FD onder fintechs en andere nieuwkomers bleek vorige maand dat zij zich flink opwinden over de vertraging. Zij wezen in meerderheid op het ongelijke speelveld dat in Europa is ontstaan nu Nederland, net als een aantal andere lidstaten, de richtlijn nog niet in een nationale wet heeft geïmplementeerd.

Nieuwkomers in andere landen kunnen daardoor eerder aan het werk dan Nederlandse spelers. Bovendien kunnen banken, die zelf al wel over de juiste vergunningen beschikken, zelf al aan de slag met nieuwe diensten gebaseerd op de richtlijn.

Gerelateerde publicaties over PSD2


Daniel de Voogt is freelance copywriter en blogger voor onder meer Internetkassa.nu, Medischdossier.org en Quiethotelroom.org en publiceert regelmatig over ontwikkelingen op het gebied van online marketing, SEO en social media.