Invoering PSD2 in Nederland laat nog steeds op zich wachten

PSD2

In september vorig jaar berichtten we al dat de invoering van de nieuwe Europese betaaldienstenrichtijn PSD2 (Payment Services Directive II) enige tijd zou worden uitgesteld. Het voornemen was dat deze wet van kracht zou zijn per 13 januari van dit jaar. Jeroen Dijsselbloem, op dat moment Demissionair minister van Financiën, verzocht de Tweede Kamer destijds echter per brief om de invoering op te schorten. Begin deze maand liet minister van Financiën Wopke Hoekstra weten dat de invoering van PSD2 in Nederland opnieuw op zich laat wachten.

In januari schreef Dijsselbloem: ‘Implementatie van de richtlijn voor 13 januari a.s. is niet langer realistisch. Bij beoogde vergunningaanvragers, vergunningverleners, banken en toezichthouders bestaat behoefte aan duidelijkheid over wanneer de wet in werking zal treden. Ik zal hen laten weten dat voorjaar 2018 een realistische inschatting is.’ Of dit goed of slecht nieuws is, daar zullen de meningen over verschillen, maar feit is dat de invoering van de nieuwe richtlijn in Nederland nog steeds niet van kracht is en dus nog steeds op zich zal laten wachten.

Opnieuw uitstel PSD2

Minister van Financiën Hoekstra stuurde op 9 april j.l. een brief aan de Tweede Kamer waarin hij een update geeft op de stand van zaken rondom de invoering van PSD2 voor Nederland. In deze brief stelde hij dat de laatste hand wordt gelegd aan de nota en dat hij verwacht dat hij deze op korte termijn bij de Kamer kan indienen, maar dat ‘met name de precieze verdeling van het toezicht tussen de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de Nederlandsche Bank (DNB) op de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van het verlenen van betaaldiensten nog nadere afstemming en tijd vergt’.

Navraag bij de woordvoerder van het ministerie van Financiën door Internetkassa.nu bracht weinig aanvullende informatie aan het licht. “Er is op dit moment nog geen ander nieuws te melden dan dat de nota op korte termijn bij de Kamer wordt ingediend”, zo werd ons meegedeeld. Zodra er nieuws is, wordt Internetkassa.nu geïnformeerd en zullen wij dit nieuws uiteraard via dit kennis- en informatieplatform delen.

Gerelateerde publicaties op Internetkassa.nu over PSD2:

Inmiddels is PSD2 in Nederland van toepassing. Je leest er meer over in het volgende artikelen:


Femke Vonk is zelfstandig tekstschrijver en blogger en schrijft behalve voor Internetkassa.nu ook voor o.a. Make Marketing Magic, waarmee zij verscheidene bedrijven helpt op de radar te blijven van hun doelgroep en publiceert regelmatig over onderwerpen als ondernemerschap, schrijverschap en autisme.