Europese consumenten spenderen steeds meer aan abonnementen

Subscription e-commerce

Volgens een recent gepubliceerde studie van de ING gaat zo’n 5 procent van alle Europese consumentenbestedingen naar abonnementen. De belangrijkste categorieën daarbij zijn diensten zoals video, muziek, sportartikelen en voedsel. De totale bestedingen aan abonnementen bedragen ongeveer 350 miljard euro.

Meer keuze aan abonnementen door e-commerce

Voor het onderzoek werden 11.000 huishoudens geïnterviewd. Consumenten geven
traditioneel geld uit aan abonnementen voor tijdschriften of telefoons, maar met de opkomst van e-commerce zijn er steeds meer vormen van recurring payments beschikbaar. Daarbij kan men denken aan abonnementen voor kleding, scheermesjes, contactlenzen enz. Europese huishoudens spenderen maandelijks zo’n 130 euro aan abonnementen.

Verdere groei abonnementsmarkt

Grootbank ING wilde weten hoe groot deze tak van de abonnementsmarkt is en wat het potentieel ervan is. “De abonnementsmarkt zal verder groeien”, aldus ING, “gefaciliteerd door technologische ontwikkelingen, verschuivende consumentenvoorkeuren, gunstige regelgeving voor productontwerp en de huidige lage rentestand.” De ondervraagden geven aan dat ze in de toekomst verwachten meer uit te geven aan abonnementen. Vooral onder hogere inkomens en jongere consumenten van 18-44 jaar is er veel belangstelling voor abonnementen. Het totale groeipotentieel schat de ING op 190 miljard euro.

Kosten vormen nog een belemmering

Zo’n 40 procent van de consumenten zien geen heil in abonnementen. Vooral in landen als Nederland, België en Duitsland vindt de consument abonnementen nog vaak duur en te weinig flexibel. Daar staan dan weer voordelen tegenover zoals het thuisbezorgd krijgen van de goederen en het feit dat men niet hoeft na te denken over het tijdig kopen of bestellen van nieuwe artikelen.

In Oost-Europese landen kijkt men iets anders aan tegen abonnementen, Daar zijn consumenten van mening dat abonnementen flexibel en goedkoop zijn. Deze landen hebben dan ook het grootste groeipotentieel.

Herhaalbetalingen gunstig voor ondernemers

In de studie wordt ook ingegaan op de voordelen van abonnementen voor ondernemers. Belangrijke factoren daarin zijn o.a. reductie van logistieke kosten en het faciliteren van just-in-time productie. Abonnementen zijn ook laagdrempelig voor consumenten die niet de gehele aankoopprijs ineens kunnen betalen. Lange-termijn recurring payments leiden tot nauwere betrekkingen met de consument en hogere bestedingen op termijn.

Gerelateerde publicaties op Internetkassa.nu over subscription based commerce:


Daniel de Voogt is freelance copywriter en blogger voor onder meer Internetkassa.nu, Medischdossier.org en Quiethotelroom.org en publiceert regelmatig over ontwikkelingen op het gebied van online marketing, SEO en social media.