ACM: ‘Geef Fintechs de ruimte om te innoveren op de betaalmarkt’

PSD2

De Autoriteit Consument & Markt gaat nauwlettend in de gaten houden of banken wel toegang tot betaalinformatie verlenen aan aanbieders van nieuwe betaalproducten. De ACM ziet namelijk een reëel risico op uitsluiting van nieuwe spelers in de betaalmarkt.

Dit vloeit voort uit een ACM-studie naar de positie van nieuwe partijen in de financiële sector, ‘Fintechs’, op de markt voor betalingsverkeer. Cateautje Hijmans van den Bergh, bestuurslid van de ACM: ‘Het is goed dat nieuwe partijen in de financiële sector door nieuwe Europese regels de ruimte krijgen de betaalmarkt te betreden. Concurrentie is de motor achter innovatie en leidt tot nieuwe en betere producten en diensten voor consumenten.’

Europese richtlijn maakt meer concurrentie op betaalmarkt mogelijk

In januari 2018 wordt een nieuwe Europese betalingsrichtlijn van kracht, de herziene Betaaldienstenrichtlijn. Overigens heeft de Minister van Financiën recentelijk besloten dat de daadwerkelijke implementatie in de Nederlandse wet enige maanden wordt uitgesteld.

Deze vernieuwde betaalrichtlijn regelt dat ook andere partijen dan banken toegang krijgen tot betaalinformatie als de klant daarmee akkoord gaat, via het zogenoemde Acces to the Account (XS2A). Zo krijgen Fintechs de mogelijkheid om bijvoorbeeld met een mobiele betaalapp de betaalmarkt te betreden. Dit vergroot de concurrentie op de betaalmarkt, die vooralsnog beperkt is tot slechts enkele partijen. Fintechs hebben daarvoor echter toegang nodig tot de betaalinformatie van klanten.

Geef meer duidelijkheid over voorwaarden voor toegang tot betaalrekening

De ACM pleit voor meer duidelijkheid over de precieze voorwaarden waaronder banken toegang moeten verlenen. Zo wordt het risico van uitsluiting verder beperkt. Hier ligt een rol voor de betrokken toezichthouders ACM, DNB en de Autoriteit Persoonsgegevens. De Europese Commissie heeft recent besloten om toegang alleen mogelijk te maken via de door banken ingerichte kanalen. Dit maakt het des te belangrijker dat die toegang goed geregeld is.

Maak toetreding voor fintechs eenvoudiger

Verder beveelt de ACM aan om, conform de wens van het kabinet in het regeerakkoord, een bankvergunning in lichtere vorm in te voeren voor Fintechs. Hiermee krijgen Fintechs de mogelijkheid om zelf betaalrekeningen aan te bieden en direct toegang te krijgen tot de achterliggende betaalsystemen van de centrale bank. De ACM vindt deze mogelijkheid voor Fintechs van groot belang om daadwerkelijk een concurrerend product te kunnen aanbieden.

Bron: Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Gerelateerde artikelen op Internetkassa.nu: