FinTech Europa: “Gelijk speelveld én ruimte voor experimenteren”

FinTech

Een gelijk speelveld creëren tussen nieuwe FinTechs, traditionele financiële instellingen en Big Techs zoals Apple en Google. Dat is één van de speerpunten van het ‘FinTech voorstel’ dat Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen vandaag aan de Europese Commissie voorlegt.

Met het voorstel wil Van Nieuwenhuizen, als ‘rapporteur op FinTech’, FinTech-ontwikkelingen in Europa een boost geven. “We moeten volop inzetten op de innovatieve toekomst van de financiële sector. Europese regelgeving moet zodanig worden aangepast, dat Fintech wordt gefaciliteerd. In rest van de wereld gebeurt op dit gebied al heel veel. We moeten ervoor zorgen dat Europa vol mee kan doen in de race,” zo stelt van Nieuwenhuizen.

‘Snelle FinTech-innovatie moet de nieuwe norm zijn’

Van Nieuwenhuizen doelt daarbij vooral op FinTech-markten als de Verenigde Staten, China en Israel. Het merendeel van de investeringen komt in deze landen terecht, met als gevolg dat hier ook de grootste FinTech-bedrijven gehuisvest zijn. “Wil Europa concurrerend blijven en haar state of the art financiële infrastructuur behouden, dan moet snelle innovatie nu de norm zijn en niet de uitzondering.”

‘Meer ruimte om te kunnen experimenteren’

Naast een gelijk speelveld voor FinTech-bedrijven, pleit van Nieuwenhuizen in haar voorstel ook voor meer speelruimte voor vernieuwende ideeën. “Er moet meer ruimte komen om te kunnen experimenteren, bijvoorbeeld door de Europese Centrale Bank (ECB) met een virtuele Euro.”

Toch gaan ‘innovaties’ en ‘FinTech’ al geruime tijd gelijk op. De sterke opkomst van FinTech in de afgelopen twee jaar volgt op de lancering van verschillende technologieën in een korte tijdspanne. Enkele voorbeelden zijn Artificial Intelligence (AI), cloud computing, nieuwe mobiele technologieën en Distributed Ledger Technology (DLT). Deze technologieën bieden nieuwe kansen voor ‘disruptions’ binnen mobiele (online) betalingen, ‘open banking’, crowdfunding en virtuele valuta.

In algemene zin biedt de ontwikkeling binnen FinTech op termijn ruimte voor meer transparantie, gemak, keuzevrijheid, hogere snelheid en lagere kosten voor consumenten. Voor de financiële sector biedt Fintech nieuwe mogelijkheden, zoals Big Data en Robo-advice en zorgt het voor lagere kosten en een beter risico-management.

“FinTech is breder dan alleen Financiële Technologie”

Als we overigens kijken naar de toelichting op de aanbevelingen, blijkt dat van Nieuwenhuizen FinTech breder wil trekken dan alleen ‘financiele technologie’. ‘‘Fintech’ is often used to refer to a specific scene of startups disrupting finance with innovation.’ Deze definitie is volgens van Nieuwenhuizen niet volledig, omdat de nieuw ontwikkelde (digitale) technologieën veelzijdiger toepasbaar zijn binnen bijvoorbeeld verzekeringen en compliance-vraagstukken.

‘Instead Fintech may be understood as finance enabled by new technologies, covering the whole range of financial services, products and infrastructure. It also includes Insurtech, the use of new technologies in insurance, and RegTech, the application of new technologies for regulatory compliance.’

FinTech voorstel vandaag ingediend bij Europese Commissie

Eerder pleitte Van Nieuwenhuizen al voor een sterkere Europese focus op de de innovatieve toekomst van banken en andere financiële instellingen. “De komende tijd ga ik Europese regelgeving proberen zodanig aan te passen dat FinTech wordt gefaciliteerd, in plaats van gefrustreerd”, zei ze daar destijds over. De nu vormgegeven lijst met voorstellen is daar een eerste aanzet toe. Vanmiddag zal van Nieuwenhuizen haar ‘Fintech voorstel’ indienen bij de Europese Commissie.