“Het sentiment in bankenland ten aanzien van start-ups verandert”

Moonshots Rabobank

In de wereld waar innovatie, technologie en de financiële sector bij elkaar komen, de fintech–scene, is een explosieve groei aan start-ups. Jonge bedrijven die de intentie hebben een markt op te schudden, en daarmee mogelijk een reële bedreiging voor banken vormen. Toch overleeft slechts 10 procent van de beginnende bedrijven in de fintech, doorgaans door juist samen te werken met financiële instelling. Samenwerken is dan ook het nieuwe credo. “Het sentiment in bankenland verandert. We gaan steeds meer van disruptie naar coöperatie, van ‘we worden aangevallen’ naar ‘we kunnen beter samenwerken’.”

Dat stelt Bart Leurs, hoofd FinTech en Innovatie bij de Rabobank. Internetkassa.nu sprak met hem voorafgaand aan de Moonshot Demo Day. De Moonschot-campagne is de interne innovatie-accelerator van de bank, waarmee het medewerkers wil stimuleren zelf innovatieve ideeën te ontwikkelen die het bankwezen verder helpen. “De wereld, ook de bancaire wereld, verandert snel en dit alles wordt aangejaagd door technologie”, onderstreept Leurs. “We zitten ook bij Rabobank volop in de transformatie naar een digitale bankstrategie, en de kennis en expertise die wij in huis hebben geeft ons heel veel mogelijkheden.”

Additionele verdienmodellen voor de toekomst

Innovatie is daarbij een belangrijk element in de ambitie om een solide bank te blijven. “Rabobank zet sterk in op innovatie om haar klanten op een goede en actuele manier te blijven bedienen, maar ook om in de toekomst naar additionele verdienmodellen te werken.” Waarmee Leurs nog maar eens benadrukt dat die extra inkomsten nodig zijn door de veranderende rol van de bank. De introductie van XS2A stelt het belang van data straks boven het beheer van (spaar)geld. “PSD2 wordt de aanzet voor partijen om iets in betalingen te gaan doen, we moeten dus actief mee in de innovatieve ontwikkelingen om te zorgen dat we daar niet worden ingehaald.”

Samenwerking tussen banken en start-ups

In de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen schuilt voor het overgrote deel ook de noodzaak van banken tot samenwerking met start-ups, die op hun beurt weer kunnen profiteren van de kennis en expertise binnen de financiële instellingen. “Tot twee jaar terug waren banken nog verbaasd door disruptie, het overviel ze als het ware. Maar het sentiment verschuift steeds meer van disruptie naar coöperatie’, van ‘we worden aangevallen’ naar ‘we kunnen beter samenwerken om tot de beste dienstverlening voor de klant te komen’.” Banken willen dus steeds ‘korter op de bal zitten’, om vroegtijdig in te kunnen stappen op innovatieve ideeën en deze bij succesvolle uitrol onder eigen vlag uit te dragen.

Moonshot: interne incubatorprogramma

Met haar Moonshot-campagne zoekt Rabobank die innovatie allereerst dicht bij huis, te weten binnen de eigen organisatie. “Met het interne incubatorprogramma willen wij de eigen medewerkers stimuleren en innoveren; je hebt als medewerker of groep collega’s een goed idee, je krijgt de tijd het uit te werken en Rabobank ondersteunt je het vooruitstrevende idee te verwezenlijken.” De uiteindelijke moonshots worden daarbij drie maanden vrijgemaakt van hun reguliere werkzaamheden, en krijgen de kans om op startup-locatie B.Amsterdam hun business-model verder uit te werken onder begeleiding van mentoren en innovatie-experts.

“In de afgelopen 2,5 jaar ontvingen we ruim 400 innovatieve ideeën vanuit onze eigen medewerkers, waarvan we er momenteel nog 40 actief ondersteunen”, aldus Leurs. “We kijken daarbij naar een aantal criteria. Strategische fit: past het idee binnen de Rabo-strategie? Is het idee disruptive? Het idee moet standalone succesvol zijn; dus gemakkelijk schaalbaar. En als laatste kernwaarde is het team doorslaggevend; de mensen die er aan werken zijn de kern van het succes.”

Moonshots pitchen hun idee tijdens Demo Day

Gistermiddag presenteerden de drie innovaties met de meest potentie hun ideeën, voortgang en groei aan een jury tijdens de derde editie van de Moonshot Demo Day.

Moovement
Deze start-up levert een data-gedreven systeem om vee realtime te kunnen volgen. Door koeien te voorzien van een chip is deze verbonden met het internet en kan de agrariër zijn vee overal volgen, en daardoor zowel zijn land als veestapel optimaal benutten. Moovement kiest daarbij voor een verdienmodel gebaseerd op recurring payments; een abonnementsmodel. Het proof of concept is in Nederland ontwikkeld, de pilots draaien in Australië.

Speedo
Levert een verificatie-oplossing gebaseerd op biometrie via gezichtsherkenning, vingerafdruk, stem- of oog-detectie. In eerste aanleg ontwikkeld ter vervanging van de portemonnee en verschillende kaarten, maar inmiddels omgeturnd tot allround biometrische oplossing voor ‘acces (onder meer toegang tot festivals), facilities en authorization’. Speedo gaat pilots draaien met Friendly Fire, Albron en Woonzorg Nederland.

FarmBit
Het Moonshot-programma draait in 10 landen, en FarmBit is een Australische afgevaardigde. Deze start-up speelt in op de deeleconomie, of zoals het zichzelf omschrijft; ‘de AirBnB voor landbouwmachines’. Hierbij hoef de agrariër zelf geen machines te bezitten, maar kan deze bijvoorbeeld een tractor lenen voor een specifieke klus. FarmBit biedt daarbij de marktplaats, waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Het verdienmodel zit in percentage van iedere transactie op het platform.

Dat twee van de drie Moonshot zich met hun idee actief op de agrarische sector richten, mag geen verrassing heten. “Daarmee staan zij dicht bij de cultuur en historie van Rabobank. Food & Agri is een heel bewuste pijler binnen onze innovatie-strategie, en helpt ons een groot deel van onze klanten nog beter te bedienen.”

GRPPY; stekker uit voormalige Moonshot

Eerdere Moonshots zijn onder meer Tellow, dat recent haar boekhoudprogramma naar de markt bracht, Peaks en IBAN-Naam Check. Deze laatste innovatie uit de Rabobank-stal draait momenteel in de laatste test-fase en zal op termijn bank-breed worden uitgerold. Dat niet alle Moonshots succesverhalen zijn, blijkt uit het feit dat Rabobank over twee dagen de stekker uit GRPPY trekt. “Dit model bleek te weinig tractie onder consumenten te hebben”, aldus Leurs. “Maar dat brengt weer een leermoment met zich mee: we moeten snel kunnen starten met een start-up, maar ook niet te lang wachten er weer mee te stoppen.” Overigens bevestigd Leurs dat de techniek achter GRPPY blijft bestaan, en naar alle waarschijnlijk zal worden geïntegreerd binnen de Rabo app.

Eerder vandaag bracht Rabobank overigens naar buiten dat de dagelijkse leiding per 1 september 2017 overgaat naar een groepsdirectie van tien personen onder leiding van de huidige bestuursvoorzitter Wiebe Draijer. De wijziging in de topstructuur gaat volgens het FD ten koste van twee bestuursleden, die per 1 september vroegtijdig Rabobank zullen verlaten. Volgens Draijer kan de bank met deze wijziging de verandering van Rabobank richting markt en in digitalisering verder versnellen. Leurs draagt binnen de nieuwe opzet de rol van Digital Transformation Officer, en is daarmee verantwoordelijk voor de groepsbrede digitalisering van de dienstverlening, innovatie en Fintech.

Rabobank is als gewaardeerd Business Partner verbonden aan het kennis- en informatieplatform Internetkassa.nu en heeft, naast de core banking-business, ook een sterke focus op online en mobiel betalen. Rabobank ondersteunt verschillende innovatie-initiatieven, ondermeer via de participatie in 15 regionale incubators en haar partnership met StartupDelta.