Hoe verhoog ik de waarde van mijn webwinkel?

Waarde webshop verhogen

Vorige maand hebben we in een blog toegelicht hoe de waarde van de webwinkel in kaart wordt gebracht. Met deze informatie heb je niet alleen een tool in handen tijdens aankoop of verkoop van een webshop, maar zeker ook tijdens de exploitatie: de formule geeft namelijk interessante aanknopingspunten voor de vermeerdering van de waarde van een webshop!

Na het eerdere expertblog over het ‘berekenen van de waarde van mijn webwinkel‘, gaat Sander Scholten in dit follow-up artikel dieper in op de vraag ‘Hoe verhoog ik de waarde van mijn webwinkel?’.

Hoe zat het ook al weer; de waarde van de webwinkel?

Er zijn verschillende manier om waarde te bepalen. Wij gaan uit van de toekomstgerichte methodiek ‘Discounted Cash Flow’. Hiermee worden de toekomstige vrije kasstromen contant gemaakt naar de waarde hiervan op dit moment.

Winst & Risico

De formule bestaat uit een teller en een noemer. Als je de uitkomst wilt beïnvloeden, moeten deze 2 elementen dus nader worden bekeken: Met een verhoging van de teller (de vrije kasstromen) stijgt de uitkomst van de formule. Maar met een verlaging van de noemer (de rendementseis) stijgt de uitkomst van de formule uiteraard ook.

De vrije kasstromen beïnvloedt je vooral door het vergroten van de bedrijfswinst (lagere kosten, meer omzet). De rendementseis kan worden beïnvloed door het herinrichten van de operatie, waardoor een lager risicoprofiel ontstaat. Dit heeft een lagere rendementseis tot gevolg en dus een hogere webshopwaarde bij gelijkblijvende vrije kasstromen. (10 gedeeld door 3 > 10 gedeeld door 5)

Ondernemers die werken aan de waarde van hun onderneming, hebben de focus in onze ervaring vaak vooral op het vergroten van de omzet en de bedrijfswinst. Dat is zonder meer belangrijk, maar het effect van het verbeteren van de rendementseis moet niet worden onderschat. In dit artikel zullen we een lans breken voor het verbeteren van jouw webshopwaarde door de beïnvloeding van deze rendementseis.

De Rendementseis

De rendementseis bepaalt welk rendement tegenover de risico’s moet staan. Hiervoor hanteren wij een algemene webshoppremie die we vervolgens corrigeren voor de specifieke situatie van een webshop. Wanneer een shop alle traffic moet inkopen, bijvoorbeeld, zal de rendementseis hoger zijn omdat de shop erg afhankelijk van een derde partij is. En een hogere rendementseis leidt tot een lagere waarde.

Wanneer wij een webshop waarderen, dan beoordelen we deze shop op een lijst elementen die samen deze rendementseis vormgeven. Het gaat hier te ver om alle elementen te bespreken, maar we lichten een aantal van de belangrijkste aan je toe. Om de waarde van je webwinkel te verhogen, kan je hier direct mee aan de slag!

Afhankelijkheid

De afhankelijkheid van je webshop van (de performance) van derden en zeker ook van jezelf heeft een zeer bepalende invloed op de waarde. De mate van afhankelijkheid kan je op verschillende aspecten beoordelen:

  • 1 – Hoe afhankelijk ben je van leveranciers: Zijn er tientallen, die vergelijkbare producten kunnen leveren tegen vergelijkbare condities, of ben je afhankelijk van een monopolist?
  • 2 – Wat is de samenstelling van de bezoekersbronnen van je shop: Ben je erg afhankelijk van betaalde bezoekersbronnen of komt het merendeel binnen via eigen kanalen? De Adwords tarieven bepalen voor sommige ondernemers het verschil tussen winst en verlies. Dat is een grote afhankelijkheid van een derde partij die moeilijk valt te beïnvloeden.
  • 3 – Hoe afhankelijk is de webshop van jou: Heb je specifieke kennis over de markt en/of het assortiment, wat moeilijk overdraagbaar is? Maar ook: Is de dagelijkse operatie afhankelijk van jouw beschikbaarheid, of is dit uitbesteed aan (bijv) een fulfilment bedrijf?
  • 4 – Hoe afhankelijk is de webshop van externe programmeurs: Een open source pakket als Magento vergt technisch onderhoudt en development voor nieuwe toepassingen. Veel kopers zullen dit op uurbasis moeten inkopen. Afhankelijk van de omvang van de webshop, maakt deze afhankelijkheid een Saas oplossing (zoals Lightspeed of Mijn Webwinkel) voor veel kopers interessanter.

Historie

Er wordt wel eens gezegd dat de geschiedenis de beste voorspeller voor de toekomst is: Een stabiele omzet over een periode van tien jaar wordt als minder risicovol gezien dan een volatiele omzet over een periode van drie jaar.

  • 5 – Over welke periode kan de webshop een orderhistorie tonen en is deze stabiel of erg afhankelijk van nieuwe productlanceringen, seizoensinvloeden, etc.?

Concurrentievoordeel

In de praktijk zien wij dat veel webshops met een generiek assortiment het moeilijk hebben. Dit gaat nogal eens op voor elektronica en dierenwinkels bijvoorbeeld. Veel webshops die het goed doen beschikken over een bepaald concurrentievoordeel. Dat kan omvang zijn, maar ook specifieke kennis/relaties. Deze (mits overdraagbaar) hebben een positieve invloed op de waarde.

  • 6 – Zijn er toetreding barrières tot de markt: Dit kan de omvang zijn, waardoor de marktleider zulke goede inkoopprijzen heeft dat een concurrent zich moeilijk in de markt kan vechten. Maar dat kan ook een exclusief dealership zijn of exclusieve importrechten.
  • 7 – Is er Intellectueel Eigendom aanwezig: Een webshop dat een gevestigd eigen merk voert, heeft een fors waarde verhogend aspect in handen. Klanten kunnen producten van dit merk immers alleen hier halen. Dat maakt de toekomst beter voorspelbaar, waarmee het risico afneemt en dus neemt de waarde toe.

Opbouw rendementseis

Zodra er een beeld van de situatie van een webshop op de specifieke aspecten, gaan we deze waardelen op een schaal, waarvan de schaalgrootte afhangt van het belang dat we dit aspect toekennen. Gebruikelijk is een schaal van 0-5.

Dus stel, een webshop heeft geen concurrentievoordeel en een assortiment dat relatief eenvoudig door een concurrent kan worden gevoerd. Dit levert de webshop voor dit aspect een correctie op van 5%, waarmee de rendementseis dus van bijvoorbeeld 1,3 wordt verhoogd naar 1,35. De waarde vermindert daardoor overeenkomstig omdat de vrije kasstromen door een grotere waarde worden gedeeld.

Conclusie

Door de afhankelijkheden van je webshop fors te verminderen, valt de rendementseis fors te verlagen. Wanneer bovenstaande aspecten worden verbeterd van gemiddeld slechte score naar een voldoende-goede score, scheelt dat zomaar 0,1 punt op de rendementseis. Stel dat je rendementseis 1,4 was en deze valt met de genoemde aanpassingen te verlagen naar 1,3, dan stijgt de waarde van de onderneming (grofweg) met 20%. Deze 20% waarde verhoging valt ook te realiseren door de vrije kasstromen met 20% te verbeteren. Het is aan de ondernemer welk pad of combinatie hiervan hem/haar het gunstigst lijkt!

Dit expertblog is een co-productie tussen Internetkassa.nu en auteur Sander Scholten, mede-oprichter van het webshopovernameplatform WebshopOvername.nl. Op dit platform komen kopers en verkopers van webshops samen, en fungeert Webshopovername.nl als dé bemiddelaar met E-commerce expertise.

Meer informatie over de aan- en verkoop van webshops en alternatieve waarderingsmethoden zijn te vinden in de kennisbank van het platform. Ook staan daar alle ‘webshops te koop’ in een actueel overzicht.

Sander schreef voor Internetkassa.nu eerder een expertblog met als centrale vraag ‘Hoe bereken ik de waarde van mijn webwinkel?‘.

Gerelateerde publicaties:Onze business partners