Je webshop verkopen: hoe bereken ik de waarde van mijn webwinkel?

Waarde webshop verhogen

Als webshophouder staat u waarschijnlijk vaker stil bij de kosten van uw payment provider dan bij de waarde van uw onderneming. Toch zijn er valide redenen om dit wel met enige regelmaat te doen. Door inzicht te verkrijgen in de value drivers van uw webshop, is het mogelijk om te sturen op waarde. Dat levert op de korte termijn wellicht een verbeterd rendement en zal op de lange termijn zeker de waarde van uw onderneming verbeteren.

Voordat we naar de tools gaan waarmee de waarde kan worden beïnvloedt, is het belangrijk om eerst een idee te krijgen van het framework waarbinnen de waarde wordt vastgesteld. Hier zijn diverse methodieken voor en om het makkelijk te maken: Die zullen allen verschillende uitkomsten hebben…

Waarderingsmethodieken

Verschillende beroepsgroepen hebben veelal hun eigen methodes waar ze graag op terugvallen. Zo hanteren boekhouders vaak de ‘intrinsieke waarde’ en wordt er in de M&A wereld veel met vuistregels gewerkt. Zo’n vuistregel kan zijn X keer de netto jaarwinst of X keer het aantal abonnees.

Veel van die methodes kijken echter naar het verleden van een onderneming, terwijl voor de nieuwe eigenaar met name de toekomst van belang is. Onder registered valuators is dan ook met name de Discounted Cashflow veel gebruikt.

De Discounted Cash Flow

‘Waarde is een mening’ is een veelgehoorde uitspraak en dat is niet vreemd: Harde objectieve waarde bestaat namelijk niet. Er is altijd direct of indirect sprake van interpretatie en subjectiviteit. Dat maakt het onderwerp er niet makkelijker op en het maakt de noodzaak voor een duidelijk navolgbare waarderingsmethode des te belangrijker. De Discounted Cashflow (DCF) is wat dat betreft een goede wijze om onderbouwd tot een waarde te komen.

De basis van de DCF is de gedachtegang dat geld op dit moment meer waarde heeft dan over een periode X, omdat er risico’s zijn verbonden aan de latere ontvangst. Die risico’s zult u willen afdekken met een hoger rendement. Dus stel, u kunt nu 100 euro aannemen of over 2 jaar. Om de ontvangst over 2 jaar aantrekkelijk te maken, zal het bedrag misschien wel 150 of 200 euro moeten zijn.

De DCF-methode kijkt in tegenstelling tot andere waarderingsmethodes dus wél naar de toekomst. Aan de hand van de DCF worden toekomstige kasstromen gewaardeerd en ‘contant gemaakt’ door te berekenen welke kosten er moeten worden gemaakt om die kasstromen daadwerkelijk te realiseren.

Waarde berekenen

De DCF-methodiek bepaalt waarde met 3 elementen: Tijd, Geld en Onzekerheid (risico). Dat komt in de onderstaande uitwerking naar voren aan de hand van 2 variabelen:

  • 1. De verwachte jaarlijkse vrije kasstromen
  • 2. De kosten van het geïnvesteerde vermogen (de ‘rendementseis)

In formulevorm ziet dat er als volgt uit:

Formule waardebepaling webshop

De “vrije kasstroom” wordt berekend door de EBIT (bedrijfswinst) te corrigeren voor afschrijvingen, rente, onttrekkingen aan de voorzieningen, mutaties in het werkkapitaal en (des)investeringen. Voor de meeste webshops spelen deze correcties slechts ten dele (er is bijvoorbeeld niet geleend), wat het overzichtelijk houdt.

De “rendementseis” wordt vervolgens bepaald door een optelsom van de risicoloze rente (Rf – standaard 2%) + de marktpremie voor investeringen in aandelen (Rm – standaard 5,5%). Daar tellen we vervolgens een algemene risicopremie bij op voor webshops (Rs – standaard 12,5%) die vervolgens wordt gecorrigeerd voor de sterke & zwakke punten van een specifieke webshop (Ru).

Berekening

Recent heeft zich op WebshopOvername.nl een webshop aangemeld in medische hulpstukken. De online verkoop is een groeimarkt, onder meer dank zijn ontwikkelingen op gemeentelijk niveau. De shop heeft exclusieve importrechten op 1 van de 2 belangrijkste merken. De webshop is gebaseerd op een eenvoudig overdraagbaar hosted platform en de traffic komt voor 40% direct/organisch binnen en voor 60% via betaalde kanalen.

Op basis van het aanwezige business plan worden de vrije kasstromen voor de komende jaren geprognotiseerd op €90.000 voor jaar 1, €70.000 voor jaar 2 en €120.000 voor jaar 3.

Om de correctie (Ru) op de risicopremie vast te stellen, waarderen we de shop op basis van 25 elementen. Hierboven heb ik een aantal kenmerken genoemd ter voorbeeld. Zo geven de groeimarkt en de exclusieve rechten een lager risicoprofiel. De eenvoudige overdraagbaarheid ook, maar is de afhankelijkheid van Adwords een duidelijk minpunt. Door zo ieder van de 25 elementen te bekijken en te waarderen, komen we tot de correctie en daarmee de rendementseis. Laten we die voor nu op 1,285 (28,5%) stellen.

Bovenstaande formule wordt dan als volgt uitgewerkt:

Formule waardebepaling webshop voorbeeld

Met een planperiode van 3 jaar en een (gelimiteerde) restperiode van 2 jaar, komt de waarde van deze webwinkel in dit gesimplificeerde voorbeeld op +/- €247.000.

‘Daadwerkelijke prijs is resultaat van onderhandeling’

Hiermee hebben we een waarde, maar waarde is nog geen prijs! De verkoper berekent de waarde vanuit zijn gezichtspunt en de koper zal dezelfde elementen waarschijnlijk anders waarderen en een hoger risicoprofiel zien en daarmee een hogere rendementseis hanteren. De waarde (met name de weg er naar toe) is dus van belang en geeft met name uw visie weer. De daadwerkelijke prijs is het resultaat van onderhandeling.

Dit expertblog is een co-productie tussen Internetkassa.nu en auteur Sander Scholten, mede-oprichter van het webshopovernameplatform WebshopOvername.nl. Op dit platform komen kopers en verkopers van webshops samen, en fungeert Webshopovername.nl als dé bemiddelaar met E-commerce expertise.

Meer informatie over de aan- en verkoop van webshops en alternatieve waarderingsmethoden zijn te vinden in de kennisbank van het platform. Ook staan daar alle ‘webshops te koop’ in een actueel overzicht.

Gerelateerde publicaties:


Een Expert Blogger is een bijdrage geschreven door een specialist uit de branche. Dit kan iemand zijn met expertise op Online Betalen, FinTech, Wet en Regelgeving of PSD2, maar ook op het gebied van online marketing of e-commerce in het algemeen! Kortom; actueel en informatief, gericht op de online ondernemer. Heb jij expertise en wil jij die delen met de achterban van Internetkassa.nu? Pitch jouw idee op redactie@internetkassa.nu

Onze business partners