Steeds meer ‘silver surfers’ in jouw webwinkel?

silver surfer

De term vergrijzing is niet meer alleen van toepassing op een verandering in de bevolkingssamenstelling, maar ook steeds vaker zichtbaar in het klantenbestand van webshops. Vooral onder 75-plussers is de toegang tot én het gebruik van internet sterk toegenomen; 60 procent van deze ‘silver surfers’ doet inmiddels online aankopen bij webwinkels of webshops.

In 2016 had ruim 60 procent van de Nederlandse 75-plussers thuis toegang het internet, en 51 procent maakte er ook gebruik van. Vier jaar eerder was dat in beide gevallen nog iets meer dan 40 procent. Daarmee behoort de 75-plusser tot de sterkst groeiende groep internetters. Hoewel het internetgebruik bij de 65- tot 75-jarigen in dezelfde periode minder snel groeide, is ook daar sprake van een toename in het aantal e-shoppers; van 79 procent in 2012, naar 84 procent in 2016.

Internetgebruik silver surfer

Bron: CBS

Dat blijkt uit een recente meting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), naar het gebruik van internet onder Nederlanders. Kijken we niet alleen naar de oudere Nederlanders maar naar de gehele Nederlandse bevolking, dan heeft 94 procent van de inwoners toegang tot internet en maakt 92 procent er gebruik van. Daarmee behoort Nederland tot de Europese top als het gaat om internetpenetratie.

Toename in bezit smartphone en tablet

Belangrijke reden voor de toename in het internetgebruik onder oudere Nederlanders is de ontwikkeling in smartphone- en tablet-gebruik. In 2016 beschikte 30 procent van de 75-plussers over een tablet of smartphone met toegang tot internet. Drie jaar eerder lag dit percentage nog op 10 procent voor de tablet en 5 procent voor de smartphone. Onder de groep 65- tot 75-jarigen is het tablet- en smartphonebezit in dezelfde periode zelfs ruim verdubbeld.

6 op de 10 ‘ouderen’ koopt online

Internetgebruikers van 75 jaar of ouder zeggen in bijna 9 op de 10 gevallen het internet te gebruiken voor het versturen en ontvangen van e-mails. 70 procent geeft aan het internet in te zetten voor het zoeken van informatie over goederen of diensten en telebankieren. Rond 60 procent doet online aankopen en zoekt naar informatie over gezondheid.

Internetactiviteit silver surfer

Bron: CBS

 

Online betalen onder oudere doelgroep

Om deze doelgroep optimaal aan te spreken en ook tot betalende klant te maken, is het aan te raden gebruik te maken van online betaalmethoden met een grote bekendheid en een hoge mate van betrouwbaarheid. In Nederland is iDEAL daarbij onmisbaar in het betaalproces; het overgrote merendeel van de Nederlandse internetgebruikers is bekend met het merk iDEAL, en ziet het als een vertrouwde betaalmethode. Daarbij verloopt de feitelijke betaling via het internetbankieren van de eigen bank, wat door consumenten als betrouwbaar wordt gezien.

Belgische consumenten gebruiken de creditcard in de meeste gevallen als online betaalmethode. Al moet gezegd dat online betaaloplossing Bancontact al enige jaren sterk in opkomst is.

Gerelateerde publicaties: