Online creditcard betalingen groeien sterk tot 2022

creditcard transactie online

Volgens het jaarlijks onderzoek Global Payment Cards Data and Forecast zal het aantal wereldwijde online creditcard-transacties een sterke groei laten zien van 29 miljard in 2016 tot maar liefst 70 miljard in 2022. In dat jaar zal het aandeel van online creditcard betalingen groeien tot 14 procent van alle creditcard betalingen.

In Nederland steeg de omzet met creditcards naar 12 miljard euro in 2017, wat hem vooral zat in betalingen voor online diensten zoals Netflix en Spotify.

Smartphones als aanjager

De voornaamste aanjagers van deze sterke groei zijn het nog steeds toenemend gebruik van internet en met name het aantal smartphone gebruikers. Maar ook de gestage groei van het aantal online ondernemers is een factor die bijdraagt aan de stijging. De online handel zorgt voor veel impulsaankopen via mobiele telefoons en online checkouts maken het afrekenen steeds gemakkelijker.

Factoren die een verdere groei belemmeren zijn in westerse landen vooral een voorkeur voor cash-on-delivery, terwijl in het Midden-Oosten en Afrika het gebrek aan infrastructuur een belangrijk obstakel vormt.

Helft van iDEAL transacties is mobiel

Ook in Nederland is de sterke groei van het aantal smartphone gebruikers een zichtbare aanjager van e-commerce. Currence meldt dat in 2017 meer dan de helft van alle iDEAL-transacties via mobiele apparaten gebeurde. Het gaat om zeker 189 miljoen transacties. In totaal werd via iDEAL voor meer dan 32 mijlard euro omgezet.

Het marktaandeel van iDEAL bedraagt inmiddels 57 procent. Volgens Betaalvereniging Nederland bieden webwinkels uit zestig landen iDEAL aan als betaalwijze voor Nederlandse consumenten. Het gemiddelde aankoopbedrag bedroeg vorig jaar 86 euro.

Ook groei van contactloze betalingen

In 2017 verdubbelde het percentage contactloze betalingen in Nederland tot 49 procent van alle pinbetalingen. Hiervan is een derde afkomstig van betalingen in supermarkten, gevolgd door 15 procent in de horeca. Alle pinbetalingen samen waren goed voor een omzet van ruim 100 miljard euro.

Gerelateerde publicaties op Internetkassa.nu


Daniel de Voogt is freelance copywriter en blogger voor onder meer Internetkassa.nu, Medischdossier.org en Quiethotelroom.org en publiceert regelmatig over ontwikkelingen op het gebied van online marketing, SEO en social media.