Nieuwe Wet Betalingstermijnen per 16 maart van kracht

Wet Betalingstermijnen

Per 16 maart 2013 zijn betalingstermijnen bij handelstransacties tussen bedrijven onderling (B2B) en bedrijven en overheid wettelijk vastgelegd. Omdat deze nieuwe Wet Betalingstermijnen voor iedere ondernemer, en dus ook voor webwinkeliers, van toepassing is, brachten wij dit onderwerp al eerder onder de aandacht. Nu de Wet op 16 maart 2013 officieel van kracht is, proberen we de Wet in dit artikel nog verder toe te lichten. Hoe werkt de Wet Betalingstermijnen precies en wat betekent dit voor u als merchant?

Waarom een nieuwe Wet Betalingstermijnen?

Met de wetswijziging geeft de Nederlandse overheid uitvoering aan de Europese richtlijn ter bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties, die in 2011 door de EU werd vastgesteld. Veel kleine en middelgrote ondernemers ervaren dat hun facturen niet, of niet tijdig betaald worden, waardoor zij grote risico’s lopen. Wat op de lange termijn tot faillissementen en schade aan de branche kan leiden.

Doel van de Wet Betalingstermijnen?

De nieuwe wet schrijft maximale betalingstermijnen voor waarvan slechts bij uitzondering mag worden afgeweken. Belangrijk doel van de wet is om het MKB een betere onderhandelingspositie te bieden. Dit wordt gerealiseerd door schuldeisers meer instrumenten ter beschikking te stellen om betalingsachterstanden tegen te gaan.

Wanneer is de Wet Betalingstermijnen van toepassing?

De nieuwe Wet Betalingstermijnen geldt voor betalingen bij handelstransacties tussen bedrijven onderling (B2B) of tussen bedrijven en overheidsinstanties. Merchants, en ondernemers in het algemeen, hebben bij hun inkoop of de aanleg van een voorraad te maken met B2B handelstransacties en natuurlijk hun verplichtingen naar de overheid. Op dergelijke overeenkomsten heeft de nieuwe Wet Betalingstermijnen betrekking.

De wet geldt dus niet voor overeenkomsten met consumenten, hierop is de huidige Wet Koop op Afstand nog steeds van toepassing. Deze Wet Koop op Afstand zal in december 2013 worden vervangen door de Europese Richtlijn, waarmee de retourtermijn van 7 werkdagen naar 14 kalenderdagen gaat.

De nieuwe Wet Betalingstermijnen is ook niet van toepassing voor vorderingen met een andere grondslag, zoals een schadeclaim.

De wet geldt enkel voor overeenkomsten die zijn gesloten vanaf het tijdstip van inwerkingtreding. Voor overeenkomsten van voor 16 maart 2013 geldt de wet dus niet.

Wat zijn de wettelijke termijnen voor B2B?

  •  Elke factuur moet binnen 30 dagen na ontvangst worden betaald, tenzij in het contract anders is afgesproken.
  •  In het contract mag een langere betaaltermijn van maximaal 60 dagen worden afgesproken.
  •  Een betalingstermijn van langer dan 60 dagen is alleen toegestaan als aangetoond kan worden dat dit voor geen van beide partijen nadelig is.

Wat zijn de wettelijke termijnen voor de overheid?

De overheid moet zijn facturen uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur betalen. Het is vrijwel niet mogelijk om van deze termijn af te wijken.

Gevolgen bij geen of te late betaling?

Wie de factuur niet of te laat betaalt, moet een boete betalen. Het gaat hier om een percentage van de factuur, met een minimum van 40 euro. Daarnaast moet de wettelijke rente worden betaald. De wettelijke rente bij levering aan bedrijven en overheidsinstellingen is per 1 januari 2013 vastgesteld op 7,75 procent.

De incassoregels bij een niet ontvangen of te late betaling, zoals hierboven aangegeven, zijn van kracht bij overeenkomsten tussen bedrijven (B2B) en bedrijven en overheden. Op overeenkomsten tussen bedrijven en consumenten (B2C), het merendeel van de overeenkomsten voor een webwinkelier, zijn andere incassoregels van toepassing. Een specifiekere uitleg over de incassokosten die bedrijven bij consumenten in rekening mogen brengen, vindt u hier.

Een artikel dat meer duidelijkheid verschaft over de veranderingen in de webwinkelwetgeving in 2013, vindt u hier.

Voor webwinkels gelden andere wetten en regels dan voor ‘reguliere ondernemers. Wilt u weten aan welke voorwaarden u als merchant moet voldoen? Inhoudelijke informatie vindt u in dit artikel. Algemene voorwoorden, op maat gesneden van uw webwinkel, kunt u zeer gemakkelijk en geautomatiseerd laten ontwikkelen.

ICTRecht biedt met de juridische generatoren tool een gemakkelijke manier om alle wet- en regelgeving in uw webshop op de juiste manier toe te passen. Alle documenten op maat gemaakt, zodat uw webwinkel volledig aan de eisen voldoet!