Belangenvereniging Dutch Startup Association gelanceerd

Dutch Startup Association

Sinds deze week hebben ook Nederlandse start-ups een eigen belangenvereniging: de Dutch Startup Association. Deze onafhankelijke vereniging bundelt de krachten van snelgroeiende bedrijven in de Nederlandse Fintech-scene én strijdt voor startupvriendelijk beleid richting overheden.

Nederland was één van de weinige Europese landen zonder een dergelijke vereniging, terwijl start-ups veelal gezien worden als de aanjagers van de huidige Nederlandse economie. De vereniging moet de primaire stem worden voor startups richting de politiek en heeft als belangrijkste doel het lobbyen voor startupvriendelijk beleid.

‘Kloof tussen ondernemers en beleidsmakers’

Voorzitter Roland Sars: “Start-ups hebben te maken met specifieke uitdagingen die onder de aandacht moeten worden gebracht van de politiek. Ons uiteindelijke doel is dat het Nederlandse beleid het startup-ecosysteem ondersteunt op basis van de wensen en behoeften van startups. We willen de kloof tussen ondernemers en beleidsmakers overbruggen. Start-ups en scale-ups die invloed willen uitoefenen op politiek en wetgeving zijn van harte welkom om deel te nemen!”

Het nieuwe regeerakkoord erkent start-ups als een belangrijke groep ondernemers voor innovatie, maar specifieke beleidsvoorstellen ontbreken nog: zoals betaling in aandelen in plaats van lonen en fiscale stimulering van risicokapitaal of alternatieve vormen van beleggen. Bovendien is de huidige regelgeving nog steeds niet aangepast aan nieuwe technologieën, producten en diensten. Ten slotte zouden overheden veel vaker moeten optreden als launching customer of partner.

Mollie en Bunq vanaf de start betrokken bij Dutch Startup Association

Google en Messagebird hebben de Dutch Startup Association bijgestaan tijdens de oprichting van het Nederlandse startup ecosysteem. Daarnaast is een aantal zogenoemde Founding Fathers bij de oprichting betrokken, waaronder bekende startups als Peerby, Ticketswap, Moneybird en Bux. Ook enkele partijen met een meer faciliterende rol aan (online) ondernemers behoren tot de grondleggers, waaronder bekende spelers als payment provider Mollie, de online bank Bunq en The Next Web (TNW). Tenslotte hebben ook organisaties zoals ONL en StartupDelta het initiatief gesteund.

Constantijn van Oranje, speciaal gezant van StartupDelta: ‘We kijken uit naar een actieve samenwerking tussen de Dutch Startup Association en de StartupDelta. Niemand kan beter de belangen van startups behartigen dan startups zelf. We gaan voor hetzelfde doel: Nederland het beste land voor startups maken. De Dutch Startup Association kan effectiever lobbyen voor de belangen van startups en kan ons helpen steeds weer onze prioriteiten juist te stellen.’

Meer informatie over het initiatief vind je op dutchstartupassociation.nl.


Femke Vonk is zelfstandig tekstschrijver en blogger en schrijft behalve voor Internetkassa.nu ook voor o.a. Make Marketing Magic, waarmee zij verscheidene bedrijven helpt op de radar te blijven van hun doelgroep en publiceert regelmatig over onderwerpen als ondernemerschap, schrijverschap en autisme.