“Europa moet FinTech faciliteren, niet frustreren”

FinTech

FinTech wordt een hoofdrol toegedicht in de transformatie van de financiële industrie. Sinds de invoering van PSD2 definitief is bevestigd, zijn het vooral de nieuwe initiatieven vanuit de markt die deze transformatie pushen. Inmiddels verwerft FinTech zich ook een steeds meer prominente plaats op de Europese politieke agenda, met de aanstelling van een ‘rapporteur op Fintech’ als eerst wapenfeit.

Met ingang van vandaag is deze rol weggelegd voor de Nederlandse Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen, voormalig Tweede Kamerlid voor de VVD en sinds 2014 lid van het Europees Parlement voor de Fractie Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa.

Initiatiefrapport

Als rapporteur op het FinTech dossier is Van Nieuwenhuizen onder andere auteur van een eerste ‘initiatiefrapport’: een belangrijk adviserende tool van het Europees Parlement aan de Europese Commissie. Bij de totstandkoming van dit rapport zal zij de komende tijd intensief met specialisten en vakcommissies uit de FinTech spreken, waarna ze aanbevelingen zal doen voor de te volgen politieke lijn.

‘Focus op innovatieve toekomst’

Van Nieuwenhuizen is blij dat er nu eindelijk aandacht komt voor de toekomst van financiële instellingen: “Als het gaat over de bankensector, hebben we het nog steeds vooral over de gevolgen van de crises en de bedreigingen die op de loer kunnen liggen. Maar we moeten juist focussen op de innovatieve toekomst van banken en andere financiële instellingen, die ook voor consumenten van grote invloed zal zijn op de manier waarop zij hun financiën kunnen organiseren in de toekomst. De komende tijd ga ik Europese regelgeving proberen zodanig aan te passen dat FinTech wordt gefaciliteerd, in plaats van gefrustreerd.”

Steeds meer investeringen in FinTech-startups

Onder FinTech valt alles dat te maken heeft met de digitalisering van de financiële industrie en zal de komende jaren een grote impact hebben. FinTech zorgt voor nieuwe businessmodellen binnen één van de sterkst en meest complex gereguleerde sectoren. Ook biedt het start-ups en mkb’ers in de toekomst meer mogelijkheden om hun project of bedrijf te financieren. De ontwikkelingen binnen FinTech gaan snel. Wereldwijd werd er in 2015 voor 19 miljard dollar geïnvesteerd in opkomende FinTech start-up’s, tegenover 1,5 miljard dollar vijf jaar eerder.

FinTech facailiteren

Morgen, woensdag 13 juli, houdt Van Nieuwenhuizen een eerste meeting in het Europees Parlement over wat de Kapitaal Markten Unie kan doen om FinTech maximaal te faciliteren. De bijeenkomst wordt bijgewoond door Eurocommissaris Jonathan Hill. Ook zal een groot aantal deskundigen uit de FinTech industrie uit Brussel, Dublin, Londen andere Europese hoofdsteden aanwezig zijn.