Wat zijn de 6 meest gemaakte fouten bij het starten van een webshop?

Webwinkel starten

Zelf een webwinkel starten is zo gedaan. In je vrije tijd of avonduren kun je tegenwoordig vrij eenvoudig een extra handeltje beginnen. Maar als je dat doet ga je verkopen en leveren aan consumenten, en daar gelden nogal wat regels voor. In dit artikel lichten wij de 6 meest gemaakte fouten door webshophouders toe.

Webwinkel starten: wat zijn de meest gemaakte fouten?

Als eigenaar van een webshop val je onder de Wet Koop op Afstand en daarnaast ook onder de normale regels van consumentenrecht. Als je je niet houdt aan die regels, kan je als webshop eigenaar nog wel eens voor een aantal nare verrassingen komen te staan. Hieronder lichten wij 6 fouten toe die door veel (startende) webshophouders worden gemaakt.

Fout 1: vergeten te wijzen op het recht van ontbinding

Na het sluiten van een koopovereenkomst heeft de koper 14 dagen de tijd om de koop zonder opgave van reden te ontbinden. Op deze regel bestaat een aantal uitzonderingen, dus laat je goed adviseren voordat je te werk gaat. Je dient deze mogelijkheid als eigenaar van een webshop aan de consumenten van je webshop duidelijk kenbaar te maken. Je dient daarnaast een modelbrief voor de ontbinding van de overeenkomst mee te zenden. Als je dit niet doet wordt de termijn waarin een koper de koop zonder opgaaf van reden kan ontbinden opgerekt tot 12 maanden. Daar gaan je inkomsten! Als je in deze periode van 12 maanden alsnog aan je verplichting voldoet, gaan vanaf dan nog 14 dagen in waarin de consument de overeenkomst kosteloos kan ontbinden.

Als de koopovereenkomst wordt ontbonden heb jij als webshopeigenaar nog eens 14 dagen de tijd om het aankoopbedrag, te vermeerderen met eventuele leveringskosten, te retourneren aan de consument. De consument moet de spullen natuurlijk ook naar jou terugsturen. Deze kosten komen ook voor rekening van jou als webshophouder, tenzij je in de koopovereenkomst of algemene voorwaarden hebt bedongen dat de retourkosten voor de consument zijn.

Fout 2: koopovereenkomst niet bevestigen

Een koopovereenkomst komt normaal gesproken tot stand door een aanbod en een aanvaarding. In het geval van een webshop is het aanbod de online winkel met prijzen, en de aanvaarding het koopproces dat je aanbiedt om tot een “kassabon” te komen. Maar bij een webshop ben je er daarmee nog niet. Je moet de koop namelijk ook bevestigen middels een bevestigingsmail. Je moet tevens een overzicht sturen van alle informatie aangaande de overeenkomst. Doe je dat niet, dan mag de consument de koop te allen tijde ontbinden. Je dient dan het aankoopbedrag aan de consument terug te betalen en de consument dient het product aan jou te retourneren.

Fout 3: vergeten belangrijke informatie goed weer te geven

Als webwinkel dien je te allen tijde duidelijk te maken wie je bent en waar je webshop gevestigd is. Dat doe je door de volgende informatie helder op je website te plaatsen.

  •  Naam van je onderneming, zoals ingeschreven staat bij de KVK
  •  Je KVK-nummer
  •  Adres en contactgegevens
  •  BTW-nummer

Voordat een klant het bestelproces in gaat, dien je belangrijke informatie over het product ondubbelzinnig naar voren te brengen:

  •  De kenmerken van het product: afmeting en technische gegevens
  •  De prijs vermeerderd met BTW en eventuele andere kosten

Als je dit niet doet, bied je de consument de gelegenheid om de koop te ontbinden.

Fout 4: Algemene Voorwaarden verkeerd gebruiken

De algemene voorwaarden zijn aanvullende voorwaarden over het afnemen van de dienst of de prestatie. De Algemene Voorwaarden behoren dus ook niet te gaan over de kern van jouw product of dienst die je levert. Het risico van een goede aflevering van het product ligt bij jou als webshophouder. Pas nadat de consument het product heeft ontvangen ligt het risico niet meer bij de webshophouder. In dit artikel lees je over de drie meest gemaakte fouten bij algemene voorwaarden.

Fout 5: Voor garantie doorverwijzen naar de fabriek

Als webshop eigenaar zou je het liefst willen dat je na een geslaagde verkoop van alles af bent. Er zit toch zoiets als fabrieksgarantie op de fietsjes die je verkoopt? Fout! De consument sluit een koopovereenkomst met jou en niet met de fabrikant. Als er iets niet deugt aan het product dat je levert dan mag de consument bij jou aankloppen. Jij dient het product dan te vervangen of te repareren. Het is dus onjuist om je klanten voor garantie door te verwijzen naar de fabriek!

Fout 6: De intellectuele eigendom over jouw webshop uit handen geven

Als startende webshop eigenaar bestaat er een grote kans dat je iemand anders inschakelt om de website voor je te maken. Dat wil je immers door een specialist laten doen, omdat een mooie website meer bezoekers oplevert. Als je een webdeveloper aan het werk zet om een website voor jou te maken, let dan goed op: de maker van een website krijgt van rechtswege de intellectuele eigendom van de website(meestal de broncode). Dit voorkom je door een overeenkomst tot ontwikkeling van een website en tot overdracht van intellectueel eigendom aan te gaan met de developer. Zo weet je zeker dat de developer na het ontwikkelen van de website het intellectuele eigendom aan jou dient over te dragen.

Let op!

Deze regels zijn opgesteld ter bescherming van consumenten. Dat betekent dat ze alleen gelden voor consumenten in hun verhouding tot jou als verkoper. Een partij die zelf professioneel handelt kan zich hier niet op beroepen.

Het webshop pakket van FIRM24

Waarschijnlijk heb je – ook na het lezen van het bovenstaande – nog vragen. Het zou gek zijn als je die niet zou hebben. Consumentenrecht is lang niet altijd duidelijk voor iedereen. Wil je aannames checken of iets zeker weten? Liever eerst sparren over jouw webshop? Neem dan contact op via legal@firm24.com of (0)20 30 80 675.

Dit artikel is een gastbijdrage, geschreven door Diederick Cardon. Diederick is Senior bedrijfsjurist bij Firm24 en helpt (online) ondernemers juridische barrières wegnemen zodat ze zorgeloos kunnen ondernemen. Na het behalen van twee Master studies Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, heeft hij als jurist inmiddels ruim 5 jaar ervaring in het adviseren van (online) ondernemers over contracten en aansprakelijkheden.

Vergelijk gratis en objectief payment service providers op prijs of product!


Een Expert Blogger is een bijdrage geschreven door een specialist uit de branche. Dit kan iemand zijn met expertise op Online Betalen, FinTech, Wet en Regelgeving of PSD2, maar ook op het gebied van online marketing of e-commerce in het algemeen! Kortom; actueel en informatief, gericht op de online ondernemer. Heb jij expertise en wil jij die delen met de achterban van Internetkassa.nu? Pitch jouw idee op redactie@internetkassa.nu