Psp Stripe neemt partner Payable definitief over

Stripe

Als laatst toegetreden tot de markt van Nederlandse en Belgische betaalproviders, maar opnieuw weet payment provider (psp) Stripe de headlines te pakken. Ditmaal met een overname: Stripe neemt Payable, een tool voor belastingaangiften en compliance aan wet- en regelgeving door deelplatformen, definitief onder haar vleugels. Welk bedrag de payment provider op tafel legt voor de overname van de voormalig partner wordt niet bekend gemaakt.

Stripe werkte de afgelopen twee jaar al intensief samen met Payable. Dat partnerschap resulteerde in een set van tools voor Stripe Connect, ter ondersteuning van merchants en het voldoen van hun verplichtingen op het gebied van belastingaangiftes.

Gesplitste uitbetaling voor marktplaatsen

‘Connect’ is door Stripe gelanceerd om de complexiteit rond het runnen van markplaatsen en deelplatformen weg te nemen. Zo kan ondernemer gemakkelijk betalingen accepteren van eindklanten, om deze vervolgens direct en geautomatiseerd uit te keren aan derden. Ook het uitbetalen van ontvangen gelden aan meerdere partijen is daarbij mogelijk. De Nederlandse psp’s PayCheckout en Acapture bieden, met respectievelijk Split-Outpayments  en SlicePay, een soortgelijke tool voor ondernemers met een marktplaats of platform.

Automatiseren van administratieve handelingen

Zeker voor merchants die een platform of marktplaats runnen, zijn de administratieve verplichtingen die voortvloeien uit het online betaalproces complex. En die complexiteit neemt alleen maar toe naarmate het platform groeit. Je hebt tenslotte te maken met een stroom aan inkomsten en uitgaven, waarbij je de uitbetaling vaak ook nog moet verdelen over verschillende partijen zoals (toe)leveranciers en partners. De tools van Payable automatiseert dit volledige proces, en ontzorgt daarmee de merchant bij de administratieve verplichtingen.

Volledige integratie vanaf 2018

Het team waar voorheen zo nauw mee werd samengewerkt, wordt na de overname dus definitief onderdeel van Stripe. Gedurende het lopende boekjaar 2017 zullen de functionaliteiten nog via de Payable-integratie verlopen. Stripe laat weten dat Payable vanaf 2018 volledig integreert met Stripe Connect en vanaf dat moment ook via het Stripe Dashboard te activeren is. “Als onderdeel van Stripe zal het Payable-team de belastingfuncties in Connect blijven verbeteren. Ook zullen nieuwe producten worden gebouwd om snel groeiende platforms over de hele wereld ondersteunen”, zo laat het management van Stripe tegenover Internetkassa.nu weten.

Begin dit jaar waren er de eerste signalen dat Stripe, founded in Silicon Valley, zich ook op de Europese markt zou gaan richten. Daarna ging het snel; in juni van dit jaar volgde de definitieve introductie van het betaalsysteem in de Benelux en Duitsland, waarna het afgelopen maand het betaalaanbod uitbreidde met de Chinese betaaloplossingen Alipay en WeChat Pay.

Gerelateerde publicaties: