“Pappen en nathouden is geen innovatie”

Miljoenennota 2018

De derde dinsdag van september, dat betekent Prinsjesdag en de presentatie van de Miljoenennota. Wat zijn de verwachtingen van het Kabinet voor de economie, de koopkracht van consumenten en het algemene klimaat voor ondernemers? In deze expertblog geeft professor Cor Molenaar, exclusief voor Internetkassa.nu, zijn analyse op de Miljoenennota 2017. Wat zijn de meest actuele thema’s, op welke wijze raken economische ontwikkelingen de (online) ondernemers en hoe krijgen digitale (internet)toepassingen een sociaal-maatschappelijke rol?

In deze expertbijdrage deelt Prof Dr Cor Molenaar zijn visie op de Miljoenennota voor 2017.

Nederland moet zich voorbereiden op een onzekere toekomst. Niet alleen wordt beveiliging steeds belangrijker, maar ook de leefbaarheid van plaatsen staat onder druk. Steeds meer leegstand in de binnensteden, verstopte snelwegen en een ander koopgedrag vraagt om aanpassingen. Internationale import door Alibaba of Amazon verscherpt de concurrentie en kan leiden tot een vermindering of in ieder geval een verandering van werkgelegenheid.

Flexibilisering een vereiste

Flexibilisering, innovaties en slagvaardigheid worden steeds belangrijker voor de overheid, de bedrijven en gemeenten. Maar toch wordt hier weinig rekening mee gehouden. De ZZP-discussie vervalt in eigenlijke of oneigenlijke dienstverbanden, terwijl bedrijven juist flexibel moeten zijn met een dynamisch personeelsbeleid om te kunnen concurreren. Internetaanbieders ondervinden tegenwerking over vestigingsplaatsen en het personeelsbeleid. Logistiek ondervindt steeds meer problemen met bereikbaarheid, rijtijden, laad-en lostijden. Tenslotte krijgen gemeenten steeds meer taken zonder significant meer inkomsten. De discussie over gratis parkeren wordt op deze wijze een discussie over financiën.

Terwijl Nederland roept om slagkracht en versterkt concurrentievermogen worden er nog te veel keuzes gemaakt op basis van bestaande structureren. Niet zonder reden roept Jan Meerman (voorzitter en directeur van Inretail) dat het huidige retailmodel volledig verouderd is. In de jaren zestig had de overheid een saneringsfonds voor winkeliers die gingen stoppen, omdat Albert Hein de marktleider werd. Nu de winkelpanden weer leegstaan en ondernemers grote problemen hebben wordt er niet eens nagedacht over een saneringsfonds met alle schrijnende gevolgen van dien.

Wie voert de regie?

Natuurlijk het is leuk dat iedereen er geld bij krijgt als douceurtje voor de verkiezingen, natuurlijk is het leuk dat er oog is voor de zwakkeren in de samenleving, maar is iedereen niet gebaad bij meer werkgelegenheid, meer leefbaarheid? Een adequate toepassing van technologie gebaseerd op internet is een randvoorwaarde hiervoor geworden. Is het dan niet logisch dat bij deze transitie er nieuwe “zwakkere” ontstaan zoals ondernemers. Een visie op deze toekomst moet leiden tot daadwerkelijke stimulering van de veranderingen en hulp aan al diegenen die hier de dupe van worden. Er moet regie gevoerd worden, die verder gaat dan verbieden of meer nieuwe regels. Op lokaal niveau moeten gemeenten ruimte krijgen om mee te werken aan leefbaarheid, winkels, werkgelegenheid of flexibele woonvormen.

Ook op socio-economisch gebied zijn er veel veranderingen als gevolgen van de veranderingen die geïnitieerd zijn door de toepassing van (internet)technologie: 40% van de Nederlanders zijn single, veelal een bewuste keuze. Deze groep is snelgroeiend, wil zelf regie voeren en stelt andere eisen aan werk, wonen en de samenleving. Een totaal complex van veranderingen waarbij internet een facilitaire basis vormt.

De zorg moet veranderen om betaalbaar te blijven

Tenslotte wil ik de discussie over de zorg niet ongenoemd laten, steeds stijgende kosten die vragen om innovaties en veranderingen. Waar het bedrijfsleven volop wil experimenteren met nieuwe toepassingen, zoals internet op locatie, data-analyse systemen en proactieve communicatie, blijft de zorg sector achter. Natuurlijk op zorgniveau wordt er hard gewerkt, maar RFID toepassingen voor bejaarden, domotoca voor langere thuiszorg, informatie systemen als eerste lijn hulp is toch veel effectiever dan salarisverlaging of discussies over eigen risico? Er is te weinig visie en dus te weinig geld om juist hier een innovatieve technologische basis te bieden, zodat de kosten weer beheersbaar worden en de regie door de patiënt gevoerd kan worden.

Waar blijft de visie?

Begroten is vooruitzien, hier horen disrupties en veranderingen bij gebaseerd op alle nieuwe mogelijkheden; dit vraagt om visie, daadkracht en budget. Gemeentes moeten meer ruimte krijgen om aan de basis flexibel te zijn en de wensen van inwoners te faciliteren (is het runnen van een parkeergarage kernactiviteit?). Bij deze veranderingen zijn er ook slachtoffers, waar is het saneringsfonds voor ondernemers inclusief leveranciers? Door internet verschuift de regie steeds meer naar de inwoners, patiënten en klanten, de gevolgen hiervan worden nog niet voldoende onderkent. De discussie blijft steken in de regelgeving voor ZZP’ers of de zielige taxi’s door Uber, om maar niet te praten over de vele toeristen die door AirBNB naar Amsterdam komen en daar een geweldige economische impuls geven. Nieuwe tijden, nieuwe inzichten en nieuwe keuzes; het is broodnodig.

Dit expertblog is een exclusieve bijdrage van Professor Dr. C.N.A. Molenaar, econoom en Hoogleraar eMarketing RSM aan de ErasmusUniversiteit in Rotterdam. Met grote regelmaat laat hij vanuit die expertise zijn licht schijnen over ontwikkelingen in het retaillandschap, met e-commerce en online als bijzonder aandachtspunt. Frequente nieuwsartikelen en videoblogs zijn te vinden op www.cormolenaar.nl

Naast econoom en hoogleraar is Prof. Dr. Molenaar ook directeur van eXQuo consultancy, een strategisch adviesbureau op het gebied van de toepassing van Informatietechnologie binnen marketing.

Gerelateerde publicaties:


Een Expert Blogger is een bijdrage geschreven door een specialist uit de branche. Dit kan iemand zijn met expertise op Online Betalen, FinTech, Wet en Regelgeving of PSD2, maar ook op het gebied van online marketing of e-commerce in het algemeen! Kortom; actueel en informatief, gericht op de online ondernemer. Heb jij expertise en wil jij die delen met de achterban van Internetkassa.nu? Pitch jouw idee op redactie@internetkassa.nu