Hebben cryptovaluta een toekomst als online betaalmiddel?

Betaalmethode cryptocurrency

Cryptovaluta zoals Bitcoin en Etherium staan momenteel enorm in de belangstelling. Veel mensen zien dit ‘virtuele’ geld als een revolutionaire ontwikkeling die banken en andere grote financiële instellingen buitenspel kan gaan zetten. In Nederland zijn er al meer dan een half miljoen mensen die ‘iets’ doen met Bitcoin of andere cryptocurrency. Daarmee lijken deze valuta hard op weg om ook voor de online ondernemer interessant te worden als betaalmiddel. 

Toch is er momenteel maar één Payment Service Provider (Mollie) die Bitcoin als betaalproduct aanbiedt aan webshops in Nederland en België. De vraag is dus waarom andere PSP’s dit (nog) niet doen en wat de risico’s zijn van het werken met cryptocurrency. Wij maakten een rondje langs een aantal bekende Payment Providers om hun mening hierover te horen.

BITCOIN: EEN DUIZELINGWEKKENDE ACHTBAAN

Eén van de grootste problemen met Bitcoin zijn de razendsnelle en onvoorspelbare koersschommelingen. Eind 2017 steeg de waarde van de cryptomunt tot bijna $20.000,-, maar amper 2 maanden later was hij ingestort tot amper $6.000,-. 

Fraude door hacking is een van de oorzaken van de snelle koersdalingen. Regelmatig verschijnen er nieuwsberichten over gehackte ‘Bitcoin mining’ marktplaatsen. En die marktplaatsen zelf zijn ook niet bepaald brandschoon: in januari van dit jaar stortte BitConnect in na beschuldigingen dat het ging om een zogenaamd piramidesysteem.

Omdat Bitcoin en andere cryptocurrency nog zo nieuw zijn, is er sprake van een gebrek aan regulering. Dat opent de weg voor criminele en terroristische organisaties om geld te witwassen. Interpol waarschuwde er onlangs voor dat dit al op grote schaal gebeurt.  

Dit heeft ertoe geleid dat Frankrijk en Duitsland er bij de G-20 op hebben aangedrongen om cryptovaluta snel te reguleren en zo de financiële stabiliteit te beschermen.

Wat Payment Service Providers over cryptovaluta zeggen

De meeste PSP’s nemen -begrijpelijkerwijs- een afwachtende houding aan ten opzichte van Bitcoin en andere cryptovaluta. Als redenen hiervoor wordt bijvoorbeeld genoemd dat cryptovaluta ‘niet onder toezicht staat van de Nederlandse Bank en geen wettelijk erkend betaalmiddel is.’ Ook geven PSP’s aan dat er een groot risico aan cryptocurrency kleeft, omdat ‘de afkomst niet te traceren is en je niet kunt zien of je eventueel witwassen faciliteert’.

WWFT

Feit is dat de Wet ter voorkoming van Witwassen en en het Financieren van Terrorisme (WWFT) bepaalt dat digitaal geld door een centraal orgaan wordt uitgegeven. Dit is niet het geval met Bitcoin en andere crypto’s. Geen wonder dus dat veel PSP’s liever niet de vingers branden aan deze betaalmiddelen.

“Wij weigeren geen merchants die cryptocurrencies als betaalmiddel willen inzetten, maar voeren wel verscherpte controles op risicoprofiel en transacties” – Olaf Kok, CEO Pay.nl

 

Pay.nl

Toch is er wel degelijk ruimte voor een genuanceerder aanpak. Pay.nl, zo laat CEO Olaf Kok aan Internetkassa.nu weten, stelt zich op het standpunt dat het een betaalmiddel als cryptocurrency in principe kan aanbieden, aangezien het niet wettelijk verboden is. Pay.nl weigert geen merchants die cryptocurrencies als betaalmiddel willen inzetten, maar doet wel een scherpe controle op ‘het risicoprofiel van de klant’ en ‘versterkte monitoring op de transacties en dieper onderzoek bij “ongebruikelijke transacties”‘. Als gevolg daarvan is er een wachtlijst van ongeveer 6 maanden en haken ondernemers vaak af omdat het gebruik van cryptovaluta te duur wordt.

“Bitcoin staat voor een veilige, gegarandeerde waardeoverdracht. De praktijk blijkt nu weerbarstiger, maar de geest is uit de fles” – Remco Boer, directeur Mollie

 

Mollie

Zoals gezegd is Mollie momenteel de enige PSP die Bitcoin ondersteunt voor webshops. Volgens Remco Boer is dit in de eerste plaats omdat Mollie ‘gelooft in innovatie in de financiële sector.’ Voor betalingen waarbij sprake is van fysieke afstand en tijdsverschil, is een ‘groot aantal intermediairs en een enorm mondiaal financieel stelsel opgetuigd. Bitcoin maakt dit alles overbodig door een veilige gegarandeerde waardeoverdracht te realiseren. Dat is geniaal. Nu is de praktijk wat weerbarstiger, maar de geest is uit de fles.’

De toekomst van cryptovaluta als online betaalmiddel

We vroegen PSP’s ook hoe ze het gebruik van cryptocurrency zien op een termijn van 1 á 2 jaar. Welke zaken moeten er veranderen/verbeteren om er een succes van te maken?

“Wie wil er zoveel betalen voor een tragere betaling?”

Olaf Kok Van Pay.nl geeft aan dat het anonieme karakter van cryptovaluta voorlopig een groot struikelblok is. Het is ‘moeilijk rendabel om voor elke betaling welke als “ongebruikelijk” wordt bestempeld, een volledig onderzoek naar de eigenaar uit te voeren’. Een ander probleem dat hij signaleert is dat cryptobetalingen nog duur en traag zijn. ‘Wie wil er zoveel betalen voor een tragere betaling?’

Hij benadrukt ook de rol van de merchant: die beslist welk betaaloptie hij wil gebruiken. Pay.nl kijkt vervolgens naar de risico’s. Voor cryptovaluta geldt dat ze moeten ‘passen binnen onze implementatie van de WWFT’, dat de fraudes laag moeten zijn en dat de merchant ons moet ‘overtuigen dat hij de risico’s kent en tot het minimale’ beperkt.

‘Lighting Network lost schaalbaarheid en vertraging hopelijk op’

Remco Boer van Mollie ziet het zo: de ‘schaalbaarheid en vertragingen [..van cryptovaluta..] worden hopelijk opgelost door het Lighting Network’ (een soort extra beveiligingslaag bovenop een blockchaintransactie met bijvoorbeeld Bitcoin). ‘Het is, denk ik, wachten op prijsstabiliteit voordat Bitcoin en andere crypto’s doorbreken als regulier betaalmiddel.’ Hij vindt het ‘belangrijk dat legitieme instellingen en verwerkers samenwerken om de risico’ te beperken’ om zo een ‘beheerste en legitieme verwerking van crypto’s te realiseren.’

Conclusie

De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat het wellicht nog wat te vroeg is om als uitbater van een webshop met cryptovaluta te beginnen. Naast de vele onzekerheden die eraan kleven, is het nog maar de vraag of het voor u voordelig is. Maar op de langere termijn lijkt er wel degelijk een goede toekomst voor Bitcoin en al die andere cryptovaluta, dus we raden u aan de ontwikkelingen goed in de gaten te houden.

Gerelateerde publicaties:


Daniel de Voogt is freelance copywriter en blogger voor onder meer Internetkassa.nu, Medischdossier.org en Quiethotelroom.org en publiceert regelmatig over ontwikkelingen op het gebied van online marketing, SEO en social media.