CBS: ruim 32.000 webshops in 2016

aantal webshops Nederland

Het aantal webwinkels in Nederland is in de afgelopen tien jaar meer dan vervijfvoudigd. Telde de Nederlandse e-commercemarkt in 2007 ‘nog maar’ 5.000 webshops, in 2016 is dit aantal toegenomen tot 32.160 webwinkels. Terwijl de digitale portals juist een constante groei laten zien, is het aandeel fysieke winkelvestigingen in de afgelopen tien jaar met 4,4 procent gedaald.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in een afgelopen nacht gedeeld persbericht, nadat zij recentelijk een nieuwe meting uitvoerde op basis van vragen van omroep WNL.

‘Cd- en dvd-winkels verdwijnen volledig uit straatbeeld’

Het aantal fysieke winkelvestigingen liep in de afgelopen jaren sterk terug: in 2007 telde Nederland nog meer dan honderdduizend winkels, in 2016 waren het er ruim vierduizend minder. Vooral cd- en dvd-winkels zijn sinds 2007 eigenlijk volledig uit het Nederlandse stadsbeeld verdwenen. De opkomst van streamingdiensten als Spotify en Netflix liggen hieraan ten grondslag. Ook het aantal verkooppunten voor electronica, fotocamera’s en computers nam met een derde af. De invloed van internet is ook hier ontegenzeggelijk zichtbaar.

Pure players

Tegelijkertijd vervijfvoudigde het aantal ‘beeldschermwinkels’ dus in dezelfde periode. Gemakshalve gaan we er hier vanuit dat het, net als in eerdere metingen van CBS, gaat om zogenoemde pure players. Dit zijn webwinkels zonder een fysieke vestiging.

Aantal webwinkels Nederland

Bron: CBS

Omnichannel-spelers

Kijken we naar de totale Nederlandse e-commercemarkt, waarin ook omnichannel-spelers een steeds grotere deel vertegenwoordigen, dan zien we sterk variërende resultaten. Zo berekende de Stichting Bevorderen Efficiënt Betalen recent dat er ook ongeveer 32.000 omnichannel-webshops zijn. Dat zou het totaal aantal webwinkels in Nederland grofweg op 64.000 brengen. En dat komt al meer in de buurt van de steeds variërende metingen door de jaren heen. Daarin lopen de schattingen uiteen van 40.000 tot zelfs 70.000 webshops in Nederland.

Totaal aantal winkels, on- en offline, groeit toch

De opkomst van het aantal webwinkels in Nederland geeft het CBS alsnog de kans het bericht op een positieve manier in te steken; ‘Doordat het aantal webwinkels in de afgelopen tien jaar meer dan vervijfvoudigde, groeide het totale aantal winkels toch: met 22 500 naar ongeveer 127 800′, zo valt te lezen. Daar voegt men webwinkels en fysieke winkelvestigingen voor het gemak even samen. 

Kijken we puur naar webwinkels dan valt op dat webshops die zich toeleggen op de verkoop van kleding het hardst in aantal zijn toegenomen: sinds 2013 met 68 procent. Ook kwamen er meer webwinkels voor onder andere boeken, tijdschriften en onlinekaarten, elektronica, voeding en vrijetijdsartikelen.

‘Omzet webwinkels afgelopen jaren toegenomen’

Het CBS presenteert met grote regelmaat trendberichten over de omzetontwikkeling van webshops in Nederland. Het is dan ook niet verbazend dat de conclusie wordt getrokken dat de omzet van onlinewinkels in de afgelopen jaren is gestegen. ‘In het vierde kwartaal van 2016 was de omzet voor zowel on- als offline winkels bijna twee keer zo groot als in 2013.’

Nederlandse e-commerce is een dynamische sector

Ondanks de positieve geluiden concludeerden wij al in eerdere berichten dat de dynamiek binnen de Nederlandse e-commercebranche groot is; veel nieuwe toetreders, maar ook met regelmaat ‘afhakers’. Daarbij wordt het merendeel van de webwinkels gerund door kleine zelfstandige ondernemers. Het CBS berekende recent dat 94 procent van de webwinkels als eenmanszaak bij de KvK staat ingeschreven, terwijl bij slechts 1,1 procent van de online winkels meer dan vijf personeelsleden in dienst zijn.

Gerelateerde publicaties: