Thuiswinkel.org: geen toegevoegde waarde in extra wettelijke maatregelen op controle online betalingen

thuiswinkel orglogo

De wens van DNB om meer wettelijke bevoegdheden ter controle van het online betalingsverkeer vindt vooralsnog weinig gehoor bij Thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor webwinkeliers. “Wij bespeuren weinig concreetheid in de uitspraak van DNB. We lezen nu enkel een wens, zonder concrete maatregelen of mogelijkheden”, zo laat Paul Alfing, beleidsadviseur van Thuiswinkel.org, desgewenst aan internetkassa.nu weten.

Precieze wens DNB niet helder

Omdat het verzoek van DNB voor Thuiswinkel.org nog weinig ‘ handen en voeten’ heeft, kan zij ook nog niets zeggen over de gevolgen van extra wettelijke maatregelen en wat dit in de praktijk voor merchants betekent. ” Die vraag kunnen wij nog niet beantwoorden, omdat de precieze inhoud van de wens ons niet helder is”, aldus Alfing.

‘Opheldering niet mogelijk’

Thuiswinkel.org was, als belangenbehartiger voor webwinkeliers, bij het gesprek aanwezig en heeft dus inspraak binnen de adviezen. Maar daarmee dus ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan DNB op het moment dat iets niet volledig helder is. Alfing: “Het rondetafelgespek was opgedeeld in drie blokken. Wij (Thuiswinkel, red.) zaten in het eerste blok, DNB kwam later en daar waren wij niet meer bij. Als we de mogelijkheid tot het stellen van vragen hadden gehad, hadden we zeker een poging gedaan.”

Beschikbaarheid iDEAL moet maximaal zijn

Vooralsnog ziet Thuiswinkel.org geen meerwaarde in extra wettelijk maatregelen, zoals de DNB bepleit. Alfing: “Voor ons is het vooral belangrijk dat de beschikbaarheid van iDEAL maximaal is en dat in geval van een storing naar alle partijen helder en adequaat wordt gecommuniceerd. Daarover zijn wij met Currence en de banken in gesprek en zie ik vooralsnog geen toegevoegde waarde in extra maatregelen.”

Opvolging

Thuiswinkel.org laat weten dat het nu aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer is, om te bepalen of en hoe de gesprekken een vervolg krijgen. “Wij zullen in ieder geval onze gesprekken met Currence/iDEAL en de banken, inclusief DNB, voortzetten, waarbij dit onderwerp zeker aan bod zal komen”, zo zegt Alfing.