Afspraken moeten leiden tot vertrouwen in online betalingsverkeer

Vertrouwen in het online betalingsverkeer is cruciaal. De recente storingen, cyberaanvallen en daaropvolgende onduidelijkheid over de oorzaak, dragen niet bij aan het vertrouwen van consument en merchant in deze dienstverlening. Thuiswinkel.org, als belangenvereniging voor webwinkeliers, streeft daarom al geruime naar eenduidige afspraken op dit gebied.

Mede op initiatief van Thuiswinkel.org zijn er, naar aanleiding van de verschillende storingen in de afgelopen weken, extra overleggen geweest tussen banken, webwinkeliers, MKB en consumenten. Paul Alfing, beleidsadviseur Thuiswinkel.org: “Het is belangrijk om te benadrukken dat de websites niet gehackt zijn. Geld van ondernemers en consumenten was niet in gevaar, wel tijdelijk onbereikbaar”. Toch leidt een verstoring in het betalingsverkeer wel tot grote schade bij merchants, vanwege de uitval van iDEAL kunnen veel klanten hun bestelling niet afronden.

Maatregelen voor vertrouwen en bereikbaarheid

Alle betrokken partijen hebben afgesproken om gezamenlijk aan maatregelen te werken om het vertrouwen en de bereikbaarheid van het betalingsverkeer te vergroten, nu en in de toekomst. De betrokken partijen hebben onderstreept dat zij allemaal een taak hebben om de robuustheid en daarmee het vertrouwen in het betalingsverkeer groot te houden.

De conclusie dat iedereen verantwoordelijkheid draagt voor een veilig, betrouwbaar en goedwerkend online betaalverkeer, heeft tot een aantal afspraken geleid. Deze afspraken zullen we hieronder inhoudelijk toelichten.

Verbetering communicatie

Bij storingen in het betalingsverkeer, ongeacht de oorzaak, zal er door de banken zo snel mogelijk worden gecommuniceerd. In de richting van klanten én van organisaties die de gebruikers in het betalingsverkeer vertegenwoordigen: De Detailhandel, MKB Nederland, Thuiswinkel.org en de Consumentenbond. Door informatie over verstoringen in het betalingsverkeer sneller te delen met elkaar, wordt voorkomen dat er onduidelijkheid is over de situatie en kan iedereen zich beter en eerder voorbereiden op mogelijke alternatieven.

Vergroting transparantie bij storingen

Naast verbetering van de actuele informatie zal de transparantie over storingen en onderbrekingen worden vergroot door het inrichten van een centrale plek waar informatie hierover te vinden is. Deze centrale plek zal algemeen toegankelijk zijn en geeft een overzicht van de beschikbaarheid van de verschillende betaaldiensten en de oorzaken van storingen en onderbrekingen.

MOB analyseert robuustheid betalingsverkeer

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) zal analyseren welke alternatieven er zijn bij (onverwachte) verstoringen in het betalingsverkeer. Hieruit moet duidelijk worden of er nog alternatieven ontbreken en hoe die eventueel ondervangen kunnen worden om zo de robuustheid van het betalingsverkeer verder te versterken. Over de opzet van de analyse zal in de aankomende MOB-vergadering in mei besloten worden.

Opsporing en vervolging

Door een nauwere samenwerking tussen de banken en het Nationaal Cyber Security Centrum, zal het opsporen en vervolgen van dergelijke cybercriminaliteit de gewenste extra prioriteit krijgen.

Bovenstaande afspraken zijn een uitkomst van een extra vergadering op 15 april 2013. Dit overleg komt voort uit de maatschappelijke onrust naar aanleiding van de recente storingen en cyberaanvallen in het betalingsverkeer. De vergadering werd gehouden met de Kerngroep van het MOB: Nederlandse Vereniging van Banken, De Detailhandel, MKB Nederland en de Consumentenbond en een aantal direct betrokken partijen: Thuiswinkel.org en Currence/Betaalvereniging Nederland.