Thuiswinkel.org pleit voor strikte afspraken over iDEAL-problemen

iDeal

Wijnand Jongen pleit voor harde afspraken met banken omtrent iDEAL-storingen en het niet beschikbaar zijn van ’s lands populairste betaalmethode. Thuiswinkel.org, de grootste belangenvereniging voor merchants, wil afspraken over beschikbaarheid, notificatie van webwinkels én consumenten vastleggen. Hiervoor staat begin december een overleg gepland tussen Thuiswinkel en de banken, aldus Jongen in zijn blog.

Met de melding van Jongen en de vele berichtgeving in verschillende media, lijkt het dat de recente iDEAL-storingen niet alleen maar negatieve effecten heeft. De problematiek met de beschikbaarheid van iDEAL zijn merchants en consumenten een doorn in het oog. Merchants zien een daling in hun omzet, vanwege het feit dat er geen iDEAL-transacties kunnen worden verwerkt door een storing in het bancaire systeem. Consumenten ondervinden directe problemen bij het online shoppen, omdat zij hun winkelmandje niet kunnen afrekenen.

Vaak wordt gevraagd de betaling op een later moment alsnog af te ronden, waarbij verschillende problemen de kop op kunnen steken. Zo moet de consument in sommige gevallen opnieuw de winkelmand vullen met producten of is in het ergste geval de eerste transactie toch van de bankrekening geïncasseerd, waardoor het aankoopbedrag dubbel afgeschreven wordt. Kortom; zeer vervelende gevolgen voor merchant en consument.

‘Overbelaste server’

Zo beschreven lijkt het alsof er louter negatieve aspecten zijn, terwijl in de voorgaande alinea toch wordt gesuggereerd dat er ook een positief effect moet zijn. Het positieve is dat Rabobank met een officieel statement komt aangaande de aanhoudende iDEAL-problemen van de afgelopen week. In een reactie op de website geeft de bank aan dat het probleem voorkomt uit een ‘overbelaste server’. ‘Deze server is afgelopen dinsdag opnieuw herstart, waardoor het succespercentage van de dienst aanzienlijk is toegenomen’. Er wordt dus toelichting gegeven op de storing en er wordt een, zij het een summiere en moeilijk controleerbare, oorzaak voor de iDEAL-storing gegeven.

Gebrekkige informatievoorziening

In een eerder artikel hebben we het gebrek aan informatievoorziening al eens als ‘probleemkind’ aangehaald. Dat een dienst tijdelijk niet of slecht beschikbaar is, is al vervelend genoeg voor alle betrokkenen. Maar dat er geen verantwoording wordt afgelegd, noch door de banken noch door Currence, kan worden gezien als een gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel. Merchants moeten het nu in veel gevallen doen met informatie via sociale media. Met de uiting van Rabobank is de eerste stap naar verantwoording gezet, maar het is goed dat Thuiswinkel.org dit extra wil benadrukken door ook ‘notificatie van merchant en consument’ in een richtlijn te willen vastleggen.

Er is dus nog veel terrein te winnen op het gebied van communicatie en technisch onderhoud en daar kunnen de banken en Currence nu op voortborduren. Onlangs hebben wij een enquête gestart, waarmee we jullie ervaringen met iDEAL-problemen proberen te staven. Op die manier zullen we met alle betrokkenen, merchants, consumenten, banken en Currence, moeten proberen het aantal technische mankementen te beperken en de informatievoorziening als het wel mis gaat te vergroten. Thuiswinkel geeft daarin een eerste aanzet, door de pijnpunten voor merchants serieus te nemen en deze bespreekbaar te maken in een overleg met de banken.