“Technologie versnelt toegang tot klant, maar vertraagt toegang tot geld”

PayPal

Het digitale tijdperk kent voor ondernemers vele voordelen; sneller en directer toegang tot de consument, efficiënter kostenmanagement door een all-online business en een globale afzetmarkt. Toch kent de technologische vooruitgang ook z’n keerzijde: ondernemers, met name binnen het MKB, worstelen met het vraagstuk ‘kapitaal’. Hoewel de digitale innovatie suggereert dat alles met één klik op de knop geregeld is, blijkt de praktijk weerbarstiger.

Althans, dat signaleert Bill Ready, COO bij PayPal. Hij zette het onderwerp ‘acces to fund’ hoog op de agenda, met zijn presentatie tijdens Money20/20 in Las Vegas. “There’s a major issue to address in how small businesses get their money in the digital economy”, zo zette Ready zijn toehoorders op scherp. “Although technology has made access to customers faster, its making access to money slower.”


In het tijdperk vóór de digital commerce, waarbij de handel veelal op cash dreef, werden gelden direct overgedragen. Dat is in deze tijd niet meer aan de orde, zo stelt Ready. Het geld zit vaak ‘vast in de digitale wereld’; voor online ondernemers is het niet ongebruikelijk dat zij enkele dagen en soms weken moeten wachten tot zij over hun gelden kunnen beschikken. Denk daarbij aan uitbetalingen door collecterende payment providers, rolling reserves op creditcard-betalingen of achteraf betaaloplossingen. “It doesn’t make any sense. The technology should make it easier to get your money, not harder”, aldus Ready.

‘Vraag naar kapitaal is groot, aanbod blijft achter’

Naast het snel beschikken over de omzet, doelt Ready hier ook op de mogelijkheid om financiering los te krijgen bij de traditionele banken. De vraag naar kapitaal vanuit het MKB is de laatste jaren aanzienlijk toegenomen, terwijl het aantal uitgekeerde bankleningen in de periode 2005-2016 met 15 procent daalde, zo constateert Ready. “The banking sector has changed”, waarna hij direct doorschakelt naar een treffend voorbeeld. “Thirty years ago, a loan would have been secured against physical assets. Now in the digital world, there aren’t always physical assets for lending purposes, especially if we’re talking about a service business. The context has changed, and that makes it tough for entrepreneurial businesses.”

Ready vergeet niet direct ook even fijntjes te verwijzen naar PayPal Funds Now, het programma dat PayPal afgelopen september lanceerde om verkopers sneller over hun geld te laten beschikken. “It gives them access to their money within seconds, regardless of how the customer pays.” En dat stelt ondernemingen volgens Ready in staat om directer te investeren en dus sneller te groeien. “We can make sure small businesses have better and faster access to their money, which means more job creation, more innovation, and a more diverse ecosystem.”

Actueel thema

Met zijn presentatie snijdt Ready in ieder geval een actueel onderwerp aan. Op het gebied van kapitaalverstrekking stappen steeds meer FinTech- and Payments-partijen in het gat dat de banken laten vallen. Zo zijn partijen als Klarna, Adyen en PayPal (onder meer via het aangekochte iZettle) in meer of meerde mate actief op het gebied van kredietverstrekking; via het verstrekken van werkkapitaal of het voorfinancieren van gecollecteerde gelden. Vooral het MKB lijkt daarbij een interessante doelgroep, zeker omdat genoemde partijen daar door de betaalverwerking in veel gevallen al een relatie mee hebben.

Instant Payments

Ook op het vlak van een snelle cash-flow staat er ook heel wat te gebeuren, met de voorgenomen invoering van instant payments. De Europese banken zijn nu al geruime tijd bezig hun infrastructuur geschikt te maken voor deze directe overboeking tussen bankrekeningen. Vanaf begin 2019 zullen Instant Payments de dagelijkse praktijk zijn bij een overboeking via de bank. Waar in Europa wordt uitgegaan van een maximum verwerkingstijd van 10 seconden, lieten de Nederlandse banken al weten deze limiet zelfs nog scherper te willen stellen.

Gerelateerde publicaties: