Starten met online kansspelen onder nieuwe regelgeving: enkele voorwaarden

Online-gokken-online-betalen

Kort geleden schreef ik een artikel over de nieuwe regelgeving die online gokken legaal moet maken. Wanneer alles precies in zal gaan, is nog onbekend, wel zijn er in het wetsvoorstel een aantal voorwaarden opgenomen waaraan aanbieders moeten voldoen om een vergunning te krijgen en te behouden. Een kleine selectie uit de voorwaarden volgt hieronder. De volledige wettekst en uitleg (Memorie), staan hier.

Een bedrijf dat een online kansspel op de Nederlandse markt aan gaat bieden, moet gevestigd zijn in Nederland, de EU of de Europese economische ruimte. Eventueel kunnen er landen worden aangewezen welke ook “geschikt” zijn, indien toezicht gewaarborgd is. Dat de aanbieders (merchants, red.) in de gehele EU gevestigd mogen zijn, is uiteraard een voortvloeisel uit Europese mededingingsregels (vrij verkeer). Daarnaast moet het bedrijf een BV of NV zijn, of soortgelijke buitenlandse entiteit bezitten.

Handhaving door toezichthouder

Wel moet de aanbieder een controledatabank, t.b.v. de administratie in Nederland plaatsen, zodat de toezichthouder (De Kansspelautoriteit of KSA, red.) snel bij essentiële gegevens kan die weer nodig zijn voor de handhaving. Hiermee samenhangend is de eis aangaande de “elektronische middelen”. Een aanbieder gaat uiteraard gebruik maken van soft- en hardware en van beschikbare netwerken. Echter moet de toezichthouder ook hierop toe kunnen zien, denk aan het checken op “eerlijk spelverloop”. Het is niet de bedoeling dat servers in een land staan, waar Nederland geen jurisdictie kan uitoefenen, de autoriteit moet toegang tot de systemen hebben. Indien Nederland afspraken maakt met een toezichthouder in een ander land, dan kunnen de elektronische middelen ook in dat land “staan”, anders moet dat in Nederland.

Centraal register

Er komt ook een centraal register waarin spelers worden ingedragen (al dan niet vrijwillig), welke omwille van voorkoming van verslaving/onverantwoord speelgedrag niet mogen gokken. De aanbieder mag deze spelers niet toelaten op zijn platform. Ook moet de aanbieder maatregelen nemen om verslaving etc. tegen te gaan. Dit register wordt mijn inzien nog een hele kluif, i.v.m. privacy wetgeving. Doel van de hele regeling is uiteindelijk om misbruik en verslaving tegen te gaan. Of dat werkt als gokken juist makkelijker wordt, is altijd maar de vraag. De aanbieder moet in ieder geval ook meewerken en spelers in de gaten houden en waar nodig dus blokkeren.

‘Ondernemer moet voldoende liquide middelen hebben’

Een aanbieder moet ook voldoende liquide middelen hebben en betrouwbaar zijn, de continuïteit moet gewaarborgd zijn. Plat gezegd: hij moet de prijzen wel kunnen uitbetalen. De precieze eisen zijn nog niet bekend en worden nog uitgewerkt. Je kan daarbij denken aan bankgaranties, resultaten uit andere landen etc.

‘Identificatie spelers via creditcard of iDEAL’

Om goed toezicht te kunnen uitoefenen moet een aanbieder zich aan de regels houden, anders raakt deze de vergunning kwijt. Hiervoor zijn ook regels bedacht aangaande betaling en identificatie. Spelers moeten bijvoorbeeld 18 jaar of ouder zijn en dit moet bewezen kunnen worden door speler en aanbieder. Identificatie kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van betaalmiddelen die op naam gesteld zijn, zoals creditcards en iDeal. Een bankrekening kan dan geverifieerd worden en zo gekoppeld worden aan de account van de speler. Het lijkt er daardoor op dat anonieme betaalmiddelen niet worden toegelaten. Identificatie op basis van BSN mag in Nederland overigens niet, dus vandaar dat er voor de verificatie van de bank wordt gekozen.

Uiteraard zijn er nog talrijke andere voorwaarden voor speler en aanbieder, waaronder regelingen aangaande kansspelbelasting en het apart houden van spelerstegoeden van eigen tegoeden. De twee geldstromen moeten dus gescheiden worden. Maar zoals ik al eerder schreef, moet de regelgeving eerst maar eens ingaan en dat kan nog een behoorlijke tijd duren.

Breng gratis en objectief in kaart welke psp het best bij mijn online onderneming past!

Deze expertbijdrage is tot stand gekomen met medewerking van Maarten Braun, juridisch adviseur bij ICTRecht. Maarten is expert op het gebied van juridische aspecten rondom e-commerce, zoals de wet koop op afstand, retourrecht en privacy-wetgeving voor webwinkels.

Met de naderende invoering van nieuwe regelgeving rondom online kansspelen voor online ondernemers, beschrijft hij in bovenstaande expertblog een aantal voorwaarden en eisen die merchants in ogenschouw moeten nemen. Eerder schreef hij exclusief voor Internetkassa.nu de volgende informatieve bijdrage over de nieuwe regelgeving voor online kansspelen.

Online Game Voorwaarden

Bij een online game of spel heeft u voorwaarden nodig voor uw spelers. Deze voorwaarden worden soms wel als terms of service (TOS) of terms of use (TOU) aangeduid. In spelvoorwaarden worden de rechten en met name de plichten van de speler vastgelegd, maar ook de abuse-regeling oftewel de bepalingen tegen misbruik is hierin opgenomen. U vindt hier de juiste juridische Online Game Voorwaarden in het Nederlands (NL) en het Engels (EN).

Gerelateerde publicaties over online gokken:


Een Expert Blogger is een bijdrage geschreven door een specialist uit de branche. Dit kan iemand zijn met expertise op Online Betalen, FinTech, Wet en Regelgeving of PSD2, maar ook op het gebied van online marketing of e-commerce in het algemeen! Kortom; actueel en informatief, gericht op de online ondernemer. Heb jij expertise en wil jij die delen met de achterban van Internetkassa.nu? Pitch jouw idee op redactie@internetkassa.nu