Onderzoek van Ogone toont aan: ‘fraudepreventie geen prioriteit voor Nederlandse merchant’

fraude online

Nederlandse webwinkeliers onderschatten het gevaar van frauduleuze betalingen in een Card Not Present (CNP)-omgeving. Slechts één op de drie Nederlandse merchants gaf aan fraudepreventie als prioriteit te zien. Dit in tegenstelling tot online ondernemer in de ons omliggende landen, waar het bewustzijn van fraude en preventieve maatregelen om fraude tegen te gaan groter is.

Jaarlijks 900 dollar verlies door fraude

Dat blijkt uit een onderzoek van Payment Service Provider (psp) Ogone onder 253 e-commmerce bedrijven in Nederland, Engeland, Duitsland, België en Frankrijk. Uit cijfers van Europol blijkt dat webwinkeliers wereldwijd 900 miljoen dollar per jaar verliezen door frauduleuze betalingen in een CNP-omgeving. Online betaalfraude blijft de belangrijkste vorm van fraude. 73 procent van de betaalfraude vindt plaats in een Card Not Present (CNP)-omgeving, zoals op het internet.

‘Online betalen via iDEAL houdt fraudepreventie laag’

Ondanks dit hoge percentage aan fraudegevallen bij online betalen, toont het onderzoek dat fraudepreventie een lage ‘awareness’ heeft onder Nederlandse merchants. “Een van de belangrijkste argumenten voor het lage bewustzijn van fraudepreventie onder Nederlandse webwinkeliers, is de aanwezigheid en het grote gebruik van een sterk betaalproduct als iDEAL”, aldus Maurice van Dijk, Head of Sales bij Ogone. iDEAL is een onomkeerbare transactie van bank tot bank, waarbij geen chargeback (het terughalen van betalingen door de consument, red.) mogelijk is. “Doordat veel binnenlandse transacties via iDEAL verlopen is er een laag bewustzijn van fraude en leeft fraudepreventie niet heel erg onder Nederlandse webwinkeliers.”

‘Voorkomen beter dan genezen’

In tegenstelling tot de andere onderzochte landen is de noodzaak tot investeren in fraudepreventie onder Nederlandse merchants (nog) geen speerpunt. ‘Hier is een rol weggelegd voor de financiële providers om via onderwijs en ondersteuning Nederlandse e-commerce bedrijven te overtuigen van het volgende credo; voorkomen is beter dan genezen’, valt in het onderzoek te lezen. Toch blijft fraudepreventie voor merchants in de meeste gevallen een keuze tussen kosten en baten.

3-D Secure bij creditcardtransacties

Toch kun je zelf el enkele stappen ondernemen om fraude en chargebacks in jouw webwinkel tegen te gaan. Zo kun je bij creditcard-transacties gebruik maken van de 3-D Secure standaard of de Card Validation Code (CVC). Ook het aanleggen van een trackrecord van eerdere transacties met dezelfde creditcard helpt afwijken te signaleren. “De webwinkelier wil het risico op chargebacks verkleinen, maar ook een zo hoog mogelijke conversie behalen. Die twee elementen gaan niet altijd gelukkig samen. Zo zie je dat webwinkeliers 3-D Secure lang niet bij alle creditcard-transacties hanteren, omdat die tool conversieverlagend kan werken. Men laat het dan bijvoorbeeld van het bonbedrag afhangen”, aldus van Dijk.

Fraudepreventie-tools

De verschillende acquirers doen er alles aan om fraude te voorkomen, alle belanghebbenden zijn tenslotte gebaat bij een zo zuiver mogelijke branche. Een volledig waterdicht betaallandschap lijkt zeer moeilijk te realiseren, maar omdat zo dicht mogelijk te benaderen werken alle partijen voortdurend aan nieuwe methoden om misbruik van betaalkaarten te voorkomen.

Ogone biedt met het programma Fraud Expert een specifieke fraudepreventie-tool voor merchants. Binnen het programma wordt een reeks van beveiligingsmethoden toegepast om de kans op fraude en chargebacks te verkleinen. Daarnaast biedt McAfee Secure een passende oplossing voor merchants om aan de PCI-compliant standaard te voldoen, maar informeer ook altijd bij uw PSP of creditcard-acquirer welke maatregelen zij treffen om fraude tegen te gaan.

Psp’s verzorgen veilig het online betaalverkeer voor jouw webwinkel: vergelijk ze hier kosteloos!

Onderstaande infographic is door Ogone gemaakt naar aanleiding van het onderzoek en brengt de belangrijkste onderzoeksresultaten grafisch in beeld.

Infographic-Ogone-Fraude-preventie