Fraudepreventie; de strijd van de webwinkelier tussen kosten en baten

fraude online

Fraude; iedere webwinkelier heeft er vroeg of laat mee te maken. Als het gaat om frauduleuze transacties kijken merchants allereerst naar de waarde van de geleden schade en het aantal fraudegevallen waarmee hij of zij geconfronteerd wordt. Echter beperken de kosten van online fraude zich niet alleen tot deze twee aspecten, er zijn meer valkuilen.

Payment Service Provider Ogone besteedt in een informatief artikel aandacht aan de paradox waar merchants mee worstelen; wegen de kosten van fraudepreventie op tegen de opgelopen schade door frauduleuze transacties. Hierbij baseert de schrijver zich op een onderzoek van de Europese Centrale Bank, waaruit naar voren komt dat 52 procent van de fraudegevallen met bankpassen plaatsvindt bij betalingen op afstand. Bij ‘betalingen op afstand’ wordt in dit geval een verkoop via internet, e-mail of telefoon bedoeld. Webwinkeliers behoren dus tot een doelgroep die vatbaar is voor fraude. Het is dan ook belangrijk dat merchants oplossingen vinden die hen beschermen tegen fraude; zodat het mogelijk is marges en uiteindelijk winst te behouden.

Kosten van fraude(preventie)

Bij het toepassen van fraudepreventie moet goed worden gekeken naar de kosten die dit met zich meebrengt. Deze moeten uiteraard lager zijn dan de kosten van de fraude zelf, het moe tegen elkaar opwegen. Het is belangrijk om al deze facetten te evalueren en je niet alleen te richten op het verlies aan omzet.

Er zijn verschillende directe en indirecte kosten die optreden als een webwinkelier wordt geconfronteerd met fraude. Financiële schade is een eerste en meest in het oog springend gevolg van fraude. Als de consument een onrechtmatige transactie met succes aanvecht kan het ertoe leiden dat de merchant het aankoopbedrag terug moet storten, maar dat het product of de bestelde dienst al is geleverd. In dat geval is er ook materiële schade. Dit zijn directe kosten voor een webwinkelier als gevolg van schade.

Er zijn echter ook indirecte kosten bij fraudegevallen, die minder goed te staven zijn. Het betreft hier kosten die in rekening worden gebracht als een merchant vaker met fraude te maken heeft. Sommige leveranciers van bankkaarten rekenen in dat geval extra administratiekosten of zelfs boetes. Een andere kostenpost is dat banken in sommige situaties hun commissies voor de verwerking van transacties verhogen, en in uiterste gevallen zelfs overgaan tot het sluiten van de rekening.

Beleid op fraudepreventie

Omdat webwinkeliers een verhoogd en reëel risico lopen op frauduleuze transacties, zie je steeds vaker dat ze een beleid voor fraudepreventie opstellen. Er zijn verschillende manieren om fraudepreventie toe te passen, zoals PCI certificatie, 3D-Secure of het uitvragen van de Card Validation Code als het gaat om betalingen via creditcard. Daarnaast kunt u altijd bij uw Payment Service Provider informatie wat deze kan bieden qua service of middelen om fraude tegen te gaan.

Daarnaast zie je in sommige gevallen dat merchants een speciaal fraudepreventie-team opzetten. Deze kan handmatig en geautomatiseerd controles uitvoeren op binnenkomende bestellingen en verwerkte transacties. Nadeel van dergelijke automatische detectie-oplossingen is dat ook legitieme transacties, zogenoemde ‘false positives’, kunnen worden geblokkeerd. Dit werkt niet alleen negatief voor deze, eenmalige aankoop, maar ook voor toekomstige orders. De ontmoedigde klant zal vermoedelijk niet opnieuw een aankoop in uw webwinkel plaatsen, omdat het imago is aangetast.

Investeren in fraudepreventie loont

De strijd tegen fraude is een investering op zich en het is belangrijk om de volledige kosten overzichtelijk in kaart te brengen om de strategie in fraudepreventie te bepalen: verder gaan met de in-house ontwikkeling van tools om fraude te bestrijden, het aanstellen van een in-house team voor de handmatige controle of het hele proces uitbesteden aan een derde partij? Belangrijk bij deze overweging is om goed te kijken naar de totale kosten van de fraude. De kosten van de fraudepreventie-oplossing mogen uiteraard niet hoger zijn dan de kosten van de fraude en het verlies door ‘false-positives’. Belangrijk is dat je ervoor zorgt dat de totale kosten van de fraude worden geminimaliseerd, terwijl de omzet toeneemt en de winst wordt gemaximaliseerd.

De verschillende acquirers doen er alles aan om fraude te voorkomen, alle belanghebbenden zijn gebaat bij een zo zuiver mogelijke branche. Een volledig waterdicht betaallandschap lijkt zeer moeilijk te realiseren, maar omdat zo dicht mogelijk te benaderen werken alle partijen voortdurend aan nieuwe methoden om misbruik van betaalkaarten te voorkomen. McAfee Secure biedt een passende oplossing voor merchants, maar informeer ook altijd bij uw PSP of creditcard-acquirer welke maatregelen zij treffen om fraude tegen te gaan.

Payment provider voor veilig betalingsverkeer

De inzet van een payment service provider is een goede eerste stap. Payment providers bieden een beveiligd online betaalsysteem voor webwinkels, waardoor het online betalen bij jouw onderneming veilig, snel en volgens de wettelijke regels verloopt.

Psp’s verzorgen veilig het online betaalverkeer voor jouw webwinkel: vergelijk ze hier kosteloos!