Gezamenlijk optrekken tegen malafide webshops

Online betalen

Er komt een gezamenlijke aanpak om frauderende webshops sneller ‘vleugellam’ te maken. Het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) en het Openbaar Ministerie (OM) gaan in samenwerking met Currence iDEAL informatie over frauderende webshops uitwisselen met betaalinstellingen. Deze Collecting Payment Service Providers (CPSP’s) kunnen dan eerder gepaste maatregelen nemen tegen verdachte webshops, zoals het afsluiten van de betaaldiensten.

Webshops kunnen via banken en betaalinstellingen online betalingen van Nederlandse consumenten ontvangen. In het merendeel van de gevallen verloopt dat via betaalmethode iDEAL. Voordat een webwinkelier een iDEAL-contract bij een betaaldienstverlener kan afsluiten, controleren alle psp’s hun zakelijke klanten voordat ze overgaan tot het verwerken van online betalingen.

‘Compliance noodzakelijk om alleen betrouwbare partijen aan te sluiten op iDEAL’

Deze controle’s vanuit de psp’s zijn er op gericht om alleen betrouwbare partijen op betaalmethoden als iDEAL aan te sluiten. Het risico bestaat echter dat een bonafide webshop wordt overgenomen door een fraudeur, met mogelijk schadelijke gevolgen. Met de juiste informatie kan een payment provider adequaat handelen door de webwinkel af te sluiten van betaaldiensten, zoals de acceptatie van iDEAL- of creditcard-betalingen. Die mogelijkheid wordt, door de bredere kennisdeling over frauderende webshop, gemakkelijker.

CPSP krijgt melding bij drie aangiften tegen dezelfde webshop

Informatie over frauderende webwinkels wordt overigens sinds 2014 al uitgewisseld met banken, die deze informatie kunnen gebruiken eigen acceptanten (webshops) bij serieuze verdenkingen af te sluiten van betaaldiensten zoals iDEAL, MasterCard en VISA. In de nieuwe opzet wordt deze zelfde informatie ook doorgespeeld naar niet-bancaire betaaldienstverleners, zoals collecterende payment providers. In de praktijk betekent het dat de betaaldienstverlener bij minimaal drie aangiften tegen dezelfde webwinkel direct vanuit de politie een melding krijgt.

Een verbetering van de veiligheid, aldus Berend Jan Beugel, woordvoerder namens Currence iDEAL. “Bij de start doen meteen al twaalf van in totaal 58 iDEAL CPSP’s mee. De banken worden al langer ingeseind over verdachte webshops, en zij nemen de helft van alle iDEAL-transacties voor hun rekening. Met de eerste twaalf CPSP’s gaan we daar dus ruim overheen.” Overigens verwacht Beugel dat het aantal deelnemende collecterende providers snel zal toenemen. “De berichtgeving over de lancering van het initiatief heeft al diverse positieve reacties van andere CPSP’s opgeleverd.”

Onterechte afsluiting van betaaldiensten

In 2016 waren er ruwweg 3.500 aangiften tegen webshops en zijn 35 webshops afgesloten van zakelijke betaaldiensten na meldingen van de politie. Door de samenwerking uit te breiden met betaaldienstverleners ontstaat er een bredere ‘dekking’, en kan dit aantal in de komende jaren dus sterk oplopen. Volgens Beugel hanteren zowel politie als deelnemende betaaldienstverleners procedures die onterechte afsluiting moeten voorkomen. “Beide partijen controleren bijvoorbeeld op valse aangiften. Ook het feit dat er ten minste drie verschillende aangiften gedaan moeten zijn, is een extra drempel voor onterechte afsluiting. Een formele aangifte bij de politie is op zich ook al een drempel tegen valse beschuldigingen, omdat een valse aangifte strafbaar is.”

CPSP is uiteindelijk zelf beslissingsbevoegd

Daarnaast is de payment service provider uiteindelijk zelf beslissingsbevoegd, want de melding vanuit de politie heeft een ‘adviserend karakter’ en is niet bindend. In haar overweging het ‘advies’ op te volgen zal een CPSP allereerst kijken naar de regels en voorwaarden van de geleverde betaaldiensten, zo stelt Beugel. “Daarnaast zal ook de historie van de klantrelatie met de acceptant worden meegewogen. Een CPSP kan bij twijfels over de verdenkingen eerst contact opnemen met zijn acceptant.”

Het afsluiten van betaaldiensten heeft echter een grote impact op de cashflow van een onderneming. Hoewel die keuze nu dus wordt gemaakt op basis van aangiften en niet op basis van een verder onderzoek of een veroordeling, ziet Beugel de CPSP in deze opzet niet als verlengstuk van justitie. “Het antwoord op die vraag is een volmondige ‘nee’. De politie waarschuwt de payment provider alleen over een mogelijk malafide webshop, zodat deze in staat is op te treden.”

Strikt letten op uitvoering van beleid

In algemene zin is het terugdringen van fraude en het minimaliseren van het aantal malafide webwinkels in ieders belang; zowel voor de goedwillende ondernemer als de payment service provider die de betalingen voor deze ondernemers verwerkt. Vanuit dat oogpunt juichen wij het dan ook toe dat er breder wordt samengewerkt en informatie directer tussen belanghebbende partijen wordt uitgewisseld. Kanttekening is wel dat er strikt moet worden gelet op de uitvoering van dit nieuwe beleid, zowel in het belang van webshophouder als psp.

Hanteer een transparant beleid met hoor- en wederhoor, zodat het aantal ‘onterechte afsluitingen’, en daarmee (financiële) schade, tot het minimum beperkt blijft. Zo scheidt je de bonafide van de malafide webwinkelier en draagt de branche gezamenlijk bij aan een veiliger en betrouwbaarder online betaalproces.

Wil je weten hoe jij iDEAL in de webshop kunt accepteren?