Facevalue introduceert online Factoring voor europese mkb-ondernemingen

Factoring

Facevalue, een fintech uit Hilversum, introduceert een online platform voor debiteurenfinanciering op basis van facturen voor Europese mkb-ondernemingen. Het platform biedt tevens een investeringsmogelijkheid voor institutionele beleggers. In tegenstelling tot traditionele factoring, waarbij mkb-ondernemers doorgaans al hun openstaande facturen aan een financier moeten verkopen tegen hoge vaste kosten voor een gefixeerde termijn van meestal twee jaar, biedt Facevalue ondernemers volledig de vrije keus om te bepalen wanneer en welke facturen ze willen verkopen, zonder vaste kosten.

“Door de enorme veranderingen in de bankensector van het afgelopen decennium is het voor de meeste ondernemers een behoorlijke uitdaging geworden om een financieringsverzoek aan kredietverstrekkers voor te leggen”, zegt Neels Bornman, Chief Executive van Facevalue. “Er is zelden iemand beschikbaar om hun aanvraag te beoordelen, laat staan dat er iemand is die de dynamiek van het bedrijf doorgrondt. De casus is al snel verouderd tegen de tijd dat de aanvraag is beoordeeld. Facevalue heeft een veilig online platform gebouwd dat automatisch allerlei factuurgegevens analyseert, verschillende bestandstypen converteert en indeelt en alle openstaande facturen van een klant in een overzicht zet waarin de klant zelf handmatig of via ingestelde regels kan bepalen welke openstaande facturen ze graag onmiddellijk willen verkopen.”

Platform tussen ondernemers en institutionele beleggers

Facevalue speelt hierbij een centrale rol als vertrouwd platform tussen ondernemingen en institutionele beleggers. Het bedrijf heeft de capaciteit ontwikkeld om op grote schaal met behulp van geavanceerde technologie in te spelen op een van ’s werelds belangrijkste vormen van bedrijfsfinanciering van dit moment. Debiteurenfinanciering is een essentieel instrument voor marktherstel. Dankzij een enorme en aanhoudende groei van de wereldwijde transacties in deze markt overtreft de verwachte omvang ervan straks ruimschoots de niveaus van voor de coronapandemie, terwijl nog maar zo’n 10% van het bedrijfsleven van deze financieringsvorm gebruikmaakt.

Bornman: “Door het schokkerige verloop van het herstel, nu de markten weer opengaan terwijl overheden de gevolgen van verdere covid-19-besmettingen proberen te beheersen, is het ongelooflijk lastig voor bedrijven om goede inschattingen te maken voor hun voorraadbeheer en werkkapitaalbehoefte. Wij denken dat het managen van hun beschikbare liquide middelen een topprioriteit blijft voor bedrijven. Daarom zou elk bedrijf flexibele financieringsmogelijkheden moeten overwegen als onderdeel van een herstel- en groeistrategie in deze onzekere tijden.”

Volgens brancheorganisatie FCI is debiteurenfinanciering de afgelopen twintig jaar met jaarlijks 7% gegroeid van € 600 miljard rond de eeuwwisseling tot €2,7 biljoen nu. Terwijl de markt wereldwijd na de uitbraak van corona 7% inzakte, bleef de markt in Nederland groeien met 1,4%. De wereldwijde markt wordt momenteel voor 68% gevormd door de Europese landen; met name Frankrijk, Duitsland, het VK, Italië en Spanje, die 70% van de Europese markt voor hun rekening nemen.

Volgens PWC zit er wereldwijd ruim € 1,2 biljoen aan ongebruikt werkkapitaal opgesloten in balansen, waarmee 8,8% meer rendement op geïnvesteerd vermogen zou kunnen worden gerealiseerd. Veertien van de zeventien door PWC geanalyseerde bedrijfstakken vertonen afgelopen jaar een verslechtering van het netto aantal werkkapitaaldagen. Bedrijfstakken die het meeste zouden profiteren van het vrijmaken van werkkapitaal zijn detailhandel, bouw, gezondheidszorg, technologie en automotive.

Europa is een van de sterkst geraakte regio’s door de pandemie in termen van omzetdaling (-23%), voorraaddagen (+15) en een verslechtering van werkkapitaal van 8 dagen. Ofschoon bedrijven een verbetering realiseerden in het genereren van cash uit normale activiteiten, zakten winstmarges naar het laagste niveau in vier jaar en stegen de schuldniveaus omdat bedrijven cashbuffers opbouwden.

“Uit onze research naar Europese middelgrote bedrijven blijkt dat er voorafgaand aan de pandemie weliswaar sprake was van omzetgroei van jaar op jaar, maar dat deze bedrijven moeite hadden om de omzet in cash om te zetten. Bovendien zijn de kapitaalbestedingen als percentage van de omzet blijven dalen, wat erop wijst dat bedrijven hun cash beheren door geen investeringen te doen. De omzetten die tijdens de pandemie daalden beginnen nu pas weer te herstellen. We voorzien dat kapitaalbestedingen als percentage van de omzet een lage prioriteit blijven houden, terwijl kasstroombeheer de hoogste prioriteit krijgt”, stelt Bornman.

Veel bedrijven zijn terughoudend in het opnemen van financiering op basis van openstaande facturen in hun financiële planning vanwege de relatief hoge vaste kosten die er doorgaans mee zijn gemoeid. Door het starre karakter en de vaste kosten los te laten, biedt Facevalue een oplossing die onderdeel kan uitmaken van de financiële planning van elke onderneming, ongeacht de omvang. Er is namelijk een directe correlatie tussen de waardeontwikkeling van een bedrijf en de effectiviteit van het werkkapitaalbeheer.

Het verkopen van een openstaande factuur via Facevalue kan eenvoudigweg door de factuur rechtstreeks vanuit de boekhoudsoftware te e-mailen naar een speciaal voor elke afzonderlijke klant aangemaakt e-mailadres. Het platform gebruikt een combinatie van tekstherkenning (OCR) en kunstmatige intelligentie (AI) om een PDF-factuur om te zetten naar een elektronische factuur die voldoet aan de Peppol-standaard. Nieuwe klanten uit de Europese Economische Ruimte en het VK kunnen onmiddellijk hun belangrijkste facturen verkopen terwijl Facevalue grotendeels geautomatiseerd een gedetailleerde kredietbeoordeling uitvoert, waarna een faciliteit van ten hoogste € 5 miljoen kan worden toegekend.

Bron afbeelding: Depositphotos

Gerelateerde publicaties: