Consumentenbond: tweederde van de websites voldoet niet aan nieuwe privacywet

AVG GDPR

Twee van de drie websites voldoet niet aan de nieuwe privacywet die afgelopen maand officieel zijn intrede heeft gedaan. Het gaat daarbij vooral om overtreding van de cookieregels, waarbij onder de nieuwe AVG specifiek toestemming moet worden gevraagd voor het plaatsing van zogenoemde ‘tracking cookies’. Veel websites plaatsen tracking cookies vóórdat bezoekers toestemming hebben gegeven of vragen die toestemming niet op de juiste manier.

Die conclusie trekt de Consumentenbond na een steekproef onder 150 websites, met name webwinkels, veel bezochte sites en sites die gevoelige informatie verwerken. De waakhond stelde het onderzoek in naar aanleiding van de nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR in het Engels). Deze nieuwe wetgeving is sinds 25 mei j.l. van kracht, en daarmee ook van toepassing op webwinkels.

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat meer dan de helft van de onderzochte websites (78 van de 150) direct bij het openen marketing- en/of advertentie cookies plaatst, meestal van advertentienetwerken als Google en Facebook. Veelal tonen de sites wel een cookiemelding, maar de advertentiecookies hebben ze dan al geplaatst. Dit was ook al illegaal voor de nieuwe wetgeving, volgens de zogeheten ‘cookiewet’.

Slechts 31 procent voldoet aan AVG

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt specifieke eisen aan het vragen van toestemming voor het plaatsen van tracking cookies. De toestemming moet ‘vrij’ zijn, maar ook ‘ondubbelzinnig’, ‘specifiek’ en ‘geïnformeerd’. Van de 150 onderzochte sites voldoet slechts 31 procent daar aan. Sites plaatsen niet alleen tracking cookies zonder toestemming, het ontbreekt ook vaak aan een duidelijke keuze, waarbij de bezoeker dit soort cookies kan weigeren en toch de site kan bezoeken. 26 sites (17 procent) plaatsen niet direct tracking cookies, maar maken ze onontkoombaar omdat bezoekers deze niet kunnen weigeren. Dat is slikken of stikken en dat is niet AVG-proof.

Tot slot verbergen veel sites de optie om cookies te weigeren achter een ‘meer informatie’-link. Hoewel dit strikt genomen ook niet conform de AVG is, meldt de Consumentenbond dat deze sites niet als overtreders zijn aangemerkt.

Onderzoek snel na invoering uitgevoerd

Het onderzoek is uitgevoerd op 27 mei, slechts 2 dagen na de invoering van de AVG. Vincent Romviel, jurist bij Thuiswinkel.org, laat tegenover Twinklemagazine weten dat er onder webwinkeliers nog veel onduidelijkheid heerst over de cookieregels. “Toestemming moet je krijgen zoals het begrip is uitgelegd in de AVG. Maar de ePrivacy Verordening, die in 2019 uitkomt, zal nog verder ingaan op hoe die toestemming precies moet worden verkregen. Dat zorgt voor onduidelijkheid. Moet ik dan een webshop ontwerpen waar geen cookies op worden geplaatst? Of mag ik zeggen: ‘als u geen keuze maakt en u scrolt door, dan zie ik dat toch als toestemming’. Mag dat of mag dat niet? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat toestemming moet worden gevraagd. Dat is absoluut verplicht.”

Voldoen aan de AVG

In het kader van de invoering van de nieuwe privacywet vindt u hier een stappenplan: ‘Hoe voldoe ik met mijn webshop aan de nieuwe AVG?‘ U vindt hier tevens documentatie om te zorgen dat uw website aan de juiste informatieplicht en gestelde voorwaarden conform de AVG voldoet.

De Consumentenbond heeft de toezichthouders Autoriteit Consument en Markt (ACM) en Autoriteit Persoonsgegevens (AP) over de resultaten geïnformeerd.

Gerelateerde publicaties: