e-Wallets Alipay en WeChat Pay geven Chinese economie een boost

WeChat Pay

In China beheersen technologische reuzen bepaalde delen van de markt; zo heeft Alibaba een vaste greep op de e-commerce, en heeft Tencent er vooral invloed op de sociale- en gaming-kanalen. Met de almaar toenemende expansie van deze tech-giants is overlapping onvermijdelijk. Het terrein waar deze concurrentiestrijd zich afspeelt; het speelveld van de mobiele betalingen, waar vooral Alipay en WeChat Pay de dienst uitmaken. Samen waren zij in 2016 goed voor 2,9 biljoen (dat zijn 12 nullen!) dollar aan digitale betalingen in China.

e-Wallet betaaloplossingen zijn in China, waar meer dan de helft van de online verkoop via een smartphone gebeurt, een zeer lucratieve business. Het is dan ook niet verwonderlijk dat grote partijen als Alibaba en Tencent al geruime tijd geleden sterk investeerden in mobiele betaaloplossingen. Alipay, Alibaba’s mobiele wallet die in 2009 werd gelanceerd, domineerde lange tijd deze markt. Sinds twee jaar is het alleenrecht van Alipay tanende en dat komt vooral door de komst van WeChat Pay. Deze mobiele wallet, onderdeel van de social messaging app WeChat en afkomstig uit de stal van Tencent, werd in 2012 actief uitgerold en vindt mede door het sterke sociale aspect snel adoptie onder gebruikers.

Dominantie Alipay en WeChat Pay

Source: Case Study ‘Growth of digitale payment ecosystems in China’, Better Than Cash Alliance

Alipay en WeChat Pay dominant op Chinese betaalmarkt

Recent onderzoek toont aan dat WeChat op dit moment niet alleen de grootste concurrent is voor Alipay, maar beide partijen ook elkaar grootste drijfveer zijn in innovatie en buitenlandse expansie. Op de Chinese markt van digitale betalingen hebben Alipay en WeChat gezamenlijk een marktaandeel van 63 procent, en verwerkten zijn afgelopen jaar voor 2,9 biljoen dollar aan mobiele betalingen. Om die groei, en de snelheid waarmee die groei zicht ontwikkelt, helemaal goed weer te geven: in 2012 lag het volume nog op een ‘schamele’ 81 miljard dollar.

mobiel betaalvolume Alipay en WeChat Pay

Source: Case Study ‘Growth of digitale payment ecosystems in China’, Better Than Cash Alliance

Actieve rol overheid

Daarmee geven Alipay en WeChat Pay een flinke boost aan de Chinese economie. Een resultaat waar de Chinese overheid ook sterk op heeft ingezet in de afgelopen jaren. Het rapport wijst erop dat de overheid actief heeft gezocht om financiële integratie en groei te stimuleren, en de rol van digitale betalingen is een cruciale focus voor de stijging. Fintechs en betalingsdiensten hebben de financiële dienstensector gestimuleerd om de economische kansen voor zowel de dagelijkse consument als bedrijven te verbeteren.

Die ondersteuning lijkt zijn vruchten af te werpen; werd in 2010 nog slechts 3 procent van de retail-betalingen digitaal afgerond, in 2015 was dit al toegenomen tot ruim 17 procent. Ook hierin zijn WeChat Pay en Alipay dominant, want samen verwerken zij 28 procent van alle niet-contante betalingen in China.

Better Than Cash Alliance

Het onderzoek is uitgevoerd door de ‘Better Than Cash Alliance’, een samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en internationale organisaties onder de vlag van de Verenigde Naties. Doelstelling is de versnelde overgang van cash geld naar digitale betalingen om op die manier armoede te verminderen en economische groei te stimuleren. Het fonds wordt gestimuleerd met financiële giften van partijen als MasterCard, Visa, de Citi Foundation en de Bill & Melinda gates Foundation.

Gerelateerde publicaties over online betalen: