Online verkoop blijft sterke drijfveer voor Macintosh

Macintosh retail group

Online verkoop blijft voor de Macintosh Retail Group een belangrijke pijler in de bedrijfsvoering. Ondank een nettoverlies dat de 100 miljoen overstijgt (101,6 miljoen euro), boekt de nummer 42 uit de Twinkle Top 100 op online gebied een omzetgroei van ruim 40 procent.

Dat blijkt uit de vanmorgen gepresenteerde jaarcijfers. De positieve resultaten en de omzetgroei in fashion resulteren in een hoger marktaandeel. Daar staat tegenover dat het nettoverlies in 2014 vele malen hoger is dan de 12 miljoen over 2013. Ook het eigen vermogen is lager dan in 2013, maar met 117 miljoen euro nog wel positief. Een en ander is het gevolg van hogere rentelasten in 2014 en de sluiting van winkels van Scapino in België en Brantano en Jones in de UK.

Om resultaatherstel te versnellen wil Macintosh de cross channel strategie verder aanscherpen. Daarbij focust het zich vooral op Fashion Benelux. “Winkelbeleving, assortiment en de cross channel klantbenadering zijn onveranderd de pilaren waar we op zullen bouwen”, zo laat Kurt Staelens, CEO van Macintosh, in het persbericht weten.

Nederlandse cross channel strategie
Eerder maakten wij al melding van het feit dat de Nederlandse cross channel benadering daarbij de graadmeter is, en dat streven handhaaft Macintosh in haar toekomststrategie. Uit de jaarcijfers: ‘In de Benelux heeft Macintosh met Fashion een leidende marktpositie en bestaat een nationale winkeldekking, waardoor de cross channel strategie met de beschikbare financiële middelen effectief kan worden uitgevoerd.’

Verkoopproces Kwantum
Het eerder uitgesproken voornemen om de formule van Kwantum (segment ‘Living’) af te stoten, en dus de volledige focus op Fashion te vestigen, blijft overeind en moet bijdragen aan versneld resultaatherstel. ‘Met de voorgenomen verkoop van Kwantum, Fashion UK en Nea International zullen de benodigde middelen worden gegenereerd voor de executie van de transformatieprogramma’s en investeringen bij Fashion Benelux.’

Het verkoopproces van Kwantum, dat afgelopen jaar de omzet met 5,6 procent zag toenemen tot 191 miljoen euro, is in het eerste kwartaal van 2015 gestart.