iDIN komt breder beschikbaar voor webwinkels

Online identificatie

Online identificatiemethode iDIN wordt breed beschikbaar voor bedrijven en instellingen met online diensten. Miljoenen consumenten kunnen straks makkelijk en veilig inloggen en zich identificeren bij online dienstverleners, webwinkels en instellingen die iDIN op hun websites aanbieden.

Dat is vandaag door Betaalvereniging Nederland bekendgemaakt. iDIN werd eerder al onthuld, maar zal voortaan aan websites worden aangeboden. iDIN is de online identificatie- en inlogdienst die de Nederlandse banken samen met Betaalvereniging Nederland hebben ontwikkeld, en lijkt daarmee sterk op online betaalmethode iDEAL.

Dankzij iDIN kunnen particuliere rekeninghouders zich online identificeren en inloggen bij aangesloten organisaties (acceptanten), met de vertrouwde inlogmiddelen van hun bank. Met ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS, ASN Bank, RegioBank en Triodos Bank doen de meeste consumentenbanken in ons land mee.

Positieve pilotervaringen

Vanaf begin dit jaar is deze nieuwe manier van online identificeren en inloggen in een pilot getest met onder andere de Belastingdienst, Florius, Interbank, ONVZ Zorgverzekeraar, Verloning.nl en Youfone. De pilot wijst uit dat de techniek werkt en gebruikers enthousiast zijn. Dat is voor de banken aanleiding om iDIN ook aan andere organisaties aan te bieden. Bedrijven en instellingen kunnen voor het inzetten van iDIN een contract afsluiten met ABN AMRO, ING, Rabobank of SNS, of met een zogeheten Digital Identity Service Provider (DISP).

iDIN biedt veel voordelen voor acceptanten. Om te beginnen kunnen miljoenen particuliere klanten van de zeven deelnemende banken iDIN direct gebruiken. Bovendien krijgen aangesloten organisaties met iDIN zekerheid over de identiteit van online klanten. De banken moeten de identiteit van iedere klant – waaronder zijn persoonsgegevens zoals naam en geboortedatum – immers zorgvuldig verifiëren wanneer die een bankrekening opent.

Gebruiker blijft aan het roer

“De privacy van klanten is gewaarborgd,” aldus Piet Mallekoote, directeur van Betaalvereniging Nederland. “De klant kiest zelf om iDIN wel of niet te gebruiken. Bij ieder gebruik moet hij uitdrukkelijk goedkeuring verlenen voor het versturen van eventuele persoonsgegevens naar een acceptant. Daarbij ziet hij precies om welke gegevens de acceptant heeft gevraagd. Dat kunnen zijn naam, adres, leeftijd of geslacht zijn. Zo staat de klant altijd aan het roer.”

iDIN-acceptanten krijgen geen toegang tot financiële gegevens van de klant bij zijn bank, zoals saldo- en transactiegegevens. Na het identificeren of inloggen wordt de verbinding tussen bank en acceptant weer verbroken. Omgekeerd kunnen de banken dus ook niet bij de gegevens over de klant bij een iDIN-acceptant, zoals de bezochte webpagina’s en zijn bestellingen.

‘Banken springen in gat dat overheid laat liggen’

Thuiswinkel.org, belangenorganisatie voor webwinkels, is blij met het initiatief. “Wij vinden het goed dat marktpartijen nu inspringen in daar waar de overheid op zich laat wachten”, zo liet Wijnand Jongen vanmorgen in het NOS Radio 1 Journaal weten. Jongen doelt daar mee onder andere op de uitrol van Idensys, een overheidsstelsel dat nog in ontwikkeling is. “Wij hadden dat systeem van de overheid al lang verwacht, maar zijn blij dat de banken nu in dat gat gesprongen zijn.”

Hoewel inloggen via iDIN voor de consumenten gratis zal zijn, is de verwachting dat de banken de dienst niet kosteloos beschikbaar stellen aan acceptanten. “Dat is tussen de banken en de acceptant (webwinkelier, red.)”, laat Gijs Boudewijn, voorzitter van Betaalvereniging Nederland, in datzelfde NOS Radio 1 Journaal weten. Hij verwacht dat de banken het product te koop zullen aanbieden. “Nu zijn er ook kosten voor allerlei inlogsystemen, dus die dienst is wel wat waard.”

‘Verschillende online identificatie methoden moeten naadloos op elkaar aansluiten’

Vanuit kostentechnisch oogpunt zou de toetreding van meerdere initiatieven dus een positieve uitwerking voor de merchant kunnen hebben. Of de beschikbaarheid van twee verschillende systemen voor online identificatie ook bevordelijk werkt voor de conversie van webwinkeliers, is echter nog maar de vraag. Eerder pleitte Thuiswinkel.org tegenover Internetkassa.nu voor een duidelijke synergie tussen de verschillende online identificatiemethoden.

Zo werkt iDIN

Hoe werkt iDIN? Betaalvereniging Nederland heeft onderstaande animatie gemaakt om uit te leggen hoe inloggen en online identificeren via iDIN in z’n werk gaat.