Geen doorstart voor online betaalmethode E-bon

E-bon online betalen

Het doek voor online betaalmethode E-bon is definitief gevallen, waarmee door het faillissement van E-bon BV de online betaaloplossing E-bon op termijn zal stoppen. Dat bevestigd de curator tegenover internetkassa.nu. “Er is kort na het faillissement gekeken naar de mogelijkheden van een doorstart, maar dat is niet gelukt”, zo laat curator Fort Advocaten, belast met de afwikkeling van het faillissement, weten.

Begin juni wisten wij al melding te maken van het faillissement van online betaalmethode E-bon. Een maand daarvoor had de rechtbank in Amsterdam het faillissement van de online cadeaukaart al uitgesproken, maar vanuit E-bon zelf is dit nooit publiekelijk gecommuniceerd. Op vragen van internetkassa.nu werd het faillissement door het management bevestigd, waarna voor verdere vragen werd doorverwezen naar de curator.

‘Biedingen waren te laag, liquiditeit levert meer op voor schuldeisers’

Deze heeft de situatie inmiddels in kaart, en het blijkt het definitieve einde voor de online betaaloplossing E-bon. “We hebben in het begin gekeken naar de mogelijkheden van een doorstart, maar dat is niet gelukt”, aldus Bob Heijne, kantoorgenoot van curator Merijn Tops, namens Fort Advocaten. “De biedingen waren te laag, waardoor een liquidatie van de onderneming meer oplevert voor de schuldeisers.” De BV achter E-bon zal nu dus worden geliquideerd om op die manier de schuldeisers zoveel mogelijk schadeloos te stellen.

Hoe lang het liquideren van de BV, het schadeloos stellen van de schuldeisers en dus het voortbestaan van E-bon als online betaalmethode nog zal duren, is vooralsnog onbekend. De maximale geldigheid van een E-bon is 1,5 jaar. Gezien het feit dat er geen nieuwe E-bon kaarten meer worden uitgegeven, zou je kunnen veronderstellen dat E-bon uiterlijk binnen 1,5 zal stoppen als online betaalmethode of in ieder geval langzaam zal worden uitgefaseerd.

Kan er nog met E-bon betaald worden en ontvang ik als webwinkel mijn geld?

Of er nog online betaald kan worden met E-bon is afhankelijk van het beheer van de Stichting Derdengelden van E-bon (Stichting Beheer EGH Ebon). Op deze ‘tussenrekening’ worden de aankoopbedragen gestort, en ook de uitbetaling aan webwinkeliers verloopt via deze derdengeldenrekening. De curator kan daar geen directe duidelijkheid in verschaffen, omdat deze geen zicht heeft op de financiële situatie van de stichting.

“Het werkterrein van de curator in het faillissement van E-bon strekt zich niet uit tot de Stichting. Derhalve kan niet worden “benadrukt” dat de Stichting correct is/wordt beheerd. Alle aankoopbedragen zijn bijgeschreven op de derdengeldenrekening. Daarmee zou het saldo voldoende moeten zijn, een harde garantie wil/kan ik niet geven.”

Het management van E-bon bevestigde echter eerder tegenover internetkassa.nu dat de Stichting Derdengelden correct beheerd is, waarmee het vermogen van de stichting dus nog voldoende zou moeten zijn om de in omloop zijnde E-bon kaarten te dekken en de webwinkeliers nog te kunnen uitbetalen voor verkopen via E-bon.

Hoeveel E-bon kaarten er momenteel nog in omloop zijn kon Heijne echter niet aangeven.

Voorlopig lijkt online betalen via E-bon dus nog mogelijk, al zijn er inmiddels enkele webwinkels die de optie om met E-bon te betalen hebben gedeactiveerd. Deze ondernemers kunnen er voor kiezen een alternatieve prepaid online betaaloplossing als Webshop Giftcard of YourGift Card in het afrekenproces op te nemen.

‘Overleg met je payment provider’

Wij raden webwinkeliers aan om nauw contact te onderhouden met hun psp omtrent de toekomst en uitbetaling van E-bon transacties. De payment provider is daarin ook afhankelijk van de afwikkeling van het faillissement en het resterende saldo op de Stichting Derdengelden van E-bon, maar kan u van ontwikkelingen op de hoogte houden.

E-bon via payment service provider

Ook payment service providers (psp’s) beraden zich op de toekomst. Zo houdt psp Pay.nl de betaaloptie E-bon voorlopig actief voor webshops. Payment Service Provider MultiSafepay heeft echter, naar aanleiding van de eerdere berichtgeving op internetkassa.nu, de betaalmethode uitgeschakeld op haar platform. MSP benadrukt dat het webwinkeliers uiteraard vrij staat om E-bon nog ‘los’, dus zonder tussenkomst van de psp, te implementeren.

Disclaimer; als onafhankelijk nieuws- en informatieplatform op het gebied van online betalen bericht internetkassa.nu vanuit actueel oogpunt over het faillissement van E-bon. Het is de redactie van internetkassa.nu niet bekend bij welke webwinkels E-bon als cadeaukaart nog in te zetten is. Wij adviseren consumenten die nog over een E-bon cadeaukaart beschikken rechtstreeks contact op te nemen met E-bon of de curator, verantwoordelijk voor de afhandeling van het E-bon faillissement.