Betaalmethode E-bon failliet

E-bon online betalen

E-bon BV, eigenaar van online betaalmethode E-bon, is failliet. Op 4 mei 2015 is het faillissement door de rechtbank te Amsterdam uitgesproken.

Hoewel het faillissement van de BV aan internetkassa.nu wordt bevestigd door het management van E-bon, is de website nog steeds actief en wordt het faillissement nergens op de site onder de aandacht gebracht. Voor verdere vragen verwijst het management naar de curator. Deze brengt momenteel de situatie in kaart en oriënteert zich op de mogelijkheden.

Of én wat de gevolgen zijn voor (het voortbestaan) van de online betaaloplossing E-bon is dus nog niet bekend.

Stichting Derdengelden

Een (online) betaalmethode kan, net als ieder bedrijf, failliet gaan. Echter is het verplicht om de gelden van derden veilig te stellen, zodat uitkering aan de webwinkelier gewaarborgd is en blijft. Dit wordt vaak gedaan via een Stichting. Dus de BV, VOF of eenmanszaak kan wel failliet gaan, maar dit zou niet mogen gelden voor de Stichting. In dit geval is dus de BV E-bon failliet verklaard, maar moeten de gelden via de Stichting Derdengelden van E-bon (Stichting Beheer EGH Ebon) veilig gesteld zijn.

Of dit ook het geval is hebben wij nog niet bevestigd gekregen van management of curator, maar de eerste signalen wijzen wel op een correct beheer van deze ‘derdengelden’. Pay.nl, een van de payment providers die E-bon ondersteunt, laat de online betaamethode voorlopig nog actief voor webwinkeliers, wat er op wijst dat eindgebruikers de E-bon voorlopig nog kunnen verzilveren bij aangesloten webwinkels en ook de uitbetaling aan merchants voorlopig nog gegarandeerd kan worden door Pay.nl.

Uiteraard hebben wij vragen omtrent de afwikkeling van het faillissement en de gevolgen voor de webwinkelier bij de curator uitgezet, maar tot op heden zijn zij nog niet bereikbaar voor commentaar. Of er sprake zal zijn van een doorstart van E-bon is ook nog niet bekend.

E-bon cadeaukaart

E-bon biedt een cadeaukaart waarmee je online kunt afrekenen. De kaart is vooraf met een willekeurig bedrag op te waarderen, waarna deze verzilvert kan worden bij aangesloten webwinkeliers. De cadeaukaart bestaat uit een unieke code en een pincode, waarbij het bedrag direct na invoer van deze E-boncode wordt verrekend.

Een mogelijke oorzaak van het faillissement is (nog) niet gecommuniceerd door betrokken partijen. In 2012 trok E-bon nog ‘vreemd’ kapitaal aan, waarmee het ambitieuze groeiplannen wilde realiseren. Aan de andere kant presenteerde E-bon tijdens de laatste Webwinkel Vakdagen in Utrecht nog een nieuw platform waar webwinkeleigenaren hun overtollige voorraden anoniem zouden kunnen verkopen. Achteraf gezien misschien een signaal dat er naar alternatieve dienstverlening werd gekeken om extra inkomsten voor E-bon te genereren.

E-bon via een payment service provider

Er zijn verschillende payment service providers (psp’s) die E-bon voor de webwinkelier ondersteunen. Zo bieden onder andere Pay.nl, MultiSafepay en Buckaroo E-bon binnen hun internetkassa aan. Daarnaast was E-bon ook ‘los’, dus zonder tussenkomst van een psp, te implementeren in het afrekenproces.

Een andere cadeaukaart ging E-bon overigens voor. Fijncadeau, dat ook gebruikt werd als online betaalmethode, staakte in 2013 haar activiteiten.

Update – 01-06-2015, 16.30 uur

Inmiddels wordt door het management van E-bon bevestigd dat de gelden gewaarborgd zijn in de Stichting Derdengelden van E-bon (‘Stichting Beheer Elektronische Gelden Houders E-bon’), waardoor de gelden van in omloop zijnde E-bon cadeaukaarten nog kan worden uitbetaald aan de acceptanten (de webwinkelier).

Nieuwe E-bon kaarten worden echter niet meer uitgegeven en zijn ook niet meer via de website te bestellen. Als men via de site van E-bon een cadeaukaart wil bestellen ziet men bij de checkout dat het niet mogelijk is de aankoop af te ronden.

Gebaseerd op de bevestiging vanuit E-bon is de situatie, voor de webwinkelier die E-bon in de webwinkel ondersteunt, voorlopig als volgt; Er worden geen nieuwe E-bon kaarten meer in omloop gebracht, maar reeds in omloop zijnde kaarten kunnen nog bij accepterende webwinkels worden verzilverd. De aankoopbedragen worden daarna aan de webwinkelier uitbetaald vanaf de Stichting Derdengelden van E-bon. Het blijft natuurlijk afwachten hoe lang dit het geval blijft en of webwinkeliers er niet verstandiger aan doen een alternatief voor betaalmethode E-bon in hun webwinkel te integreren.

Belangrijk is in ieder geval dat de Derdengeld-rekening van E-bon voldoende saldo bevat om alle in omloop zijnde E-bon kaarten voor de webwinkelier ‘te dekken’. Het is aan E-bon hier zorg voor te dragen. Over de oorzaak en de toekomst van E-bon  is nog weinig duidelijkheid. Evenals de vraag of er sprake zal zijn van een eventuele doorstart nog onbeantwoord blijft. De curator heeft tot op heden nog niet gereageerd op de inhoudelijke vragen van onze kant.

Update 14-7-2015: Inmiddels is bekend dat online betaalmethode E-bon definitief geen doorstart zal maken.

Disclaimer; als onafhankelijk nieuws- en informatieplatform op het gebied van online betalen bericht internetkassa.nu vanuit actueel oogpunt over het faillissement van E-bon. Het is de redactie van internetkassa.nu niet bekend bij welke webwinkels E-bon als cadeaukaart nog in te zetten is. Wij adviseren consumenten die nog over een E-bon cadeaukaart beschikken rechtstreeks contact op te nemen met E-bon of de curator, verantwoordelijk voor de afhandeling van het E-bon faillissement.