De toekomst van betaaldiensten: een tijdperk van verandering en innovatie

Online payments

De betaalindustrie staat aan de vooravond van flinke veranderingen, gedreven door zowel technologische vooruitgang als nieuwe regelgeving. Deze ontwikkelingen hebben DigiWallet, een psp die al wat jaren meedraait in de Nederlandse betaalmarkt en tot 2018 bekend was als TargetPay, doen besluiten haar bankbetaaldiensten per 29 april 2024 te staken. Wat betekent deze stap voor de sector en wat kunnen we verwachten voor de toekomst van betaaloplossingen in Nederland? Paul van Rooij, CEO van DigiWallet, deelt zijn inzichten.

De drijfveren achter de beslissing van DigiWallet om te stoppen

De beslissing om te stoppen met het aanbieden van bankbetaaldiensten is niet over één nacht ijs gegaan. Zoals Paul uitlegt, speelt de toenemende regelgevingsdruk een grote rol. Als kleine speler is het moeilijk om de omvangrijke investeringen doen die nodig zijn om concurrerend te blijven. “Onder aan de streep ontstaat er een fikse organisatiebelasting uit deze toegenomen wet- en regelgeving, die vereist dat je een bepaalde omvang hebt als organisatie. Je moet meer investeren, zowel in termen van geld als mensen. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat dat in ons geval tot een disbalans heeft geleid.”

Financiële overwegingen en bedrijfsfilosofie

Hoewel DigiWallet de laatste jaren steeds financieel gezond is geweest, zoals blijkt uit hun recente winstcijfers, is de toekomstige financiële haalbaarheid onzeker zonder significante investeringen. “Ondernemen is voor ons meer dan alleen financieel rendabel zijn,” zegt Paul. “Dit perspectief heeft bijgedragen aan onze strategische heroverweging.”

Overwegingen voor overname en fusie

DigiWallet heeft potentiële overnames en fusies onderzocht, maar geen formele stappen ondernomen. “Dergelijke trajecten zijn vaak langdurig en intensief met een onzekere uitkomst, dat hebben we al eerder ervaren. Dit keer hebben we kort onderzocht of een overname of fusie een optie was, maar als snel besloten we dat dat niet het juiste pad voor ons was,” deelt Paul. Met welke partij of partijen het pad tot een overname of fusie is afgetast, wil Paul evenwel niet zeggen. “Ik ben aan een NDA (een Non-Disclosure Agreement, ofwel een geheimhoudingsverklaring, red.) gehouden, en kan die vraag dan ook niet beantwoorden.”

Toekomstplannen en mogelijkheden

Ondanks het stopzetten van de bankbetaaldiensten, ziet de toekomst er volgens Paul nog steeds zonnig uit. “Als het gaat om onze vergunning als betaalinstelling hebben zich al verschillende partijen bij ons gemeld voor een samenwerking. Op dit moment hebben we echter geen plannen om nog actief iets met bankbetaalsystemen te gaan doen. Onze focus ligt nu op het ‘gewoon’ leveren van onze betaaldiensten aan onze merchants, zoals ze dat van ons gewend zijn, tot op de laatste dag. We sluiten echter niet uit dat we in de toekomst misschien doorgaan als bijvoorbeeld softwareontwikkelaar binnen de industrie. Ons compliance-systeem is heel geavanceerd en onze kennis en ervaring daarmee gaat ver. Onlangs hebben we een demo gegeven aan een van de belangrijkste partijen uit de Nederlandse financiële sector. Zij overwegen ons systeem te gaan gebruiken. En een van de Nederlandse banken heeft interesse om QR-Kassa.nl, onderdeel van DigiWallet, als dienst toe te voegen aan hun eigen aanbod. Wat er uiteindelijk uit dit alles gaat komen, hangt af van de ondernemersgeest van de betrokken partijen, en natuurlijk of we het zelf zien zitten. Tel daarbij het potentieel van de domeinnaam DigiWallet.com op, en ik zie zat kansen in de toekomst.”

Visie op de PSP-markt

Paul verwacht dat schaalgrootte en investeringen steeds belangrijker zullen worden in de Nederlandse PSP-markt, net als in andere sectoren. “Ik ben opgevoed met het principe van ‘eerst verdienen, dan uitgeven’. TargetMedia heeft in haar bijna dertigjarige bestaan nog nooit één cent schuld gehad en heeft altijd haar ontwikkelingen en groei met eigen middelen gefinancierd, ook als dat betekende dat we moesten bezuinigen. Maar om concurrerend te blijven in fintech, moet je investeren voordat je winst ziet. Dit heeft geleid tot een markt waar voornamelijk grote ‘too big to fail’-bedrijven overblijven. Kleine ondernemingen vinden het steeds moeilijker om aan te sluiten bij PSP’s. De PSP’s gaan allemaal richting open banking bewegen en varianten van wallets en bankrekeningen ontwikkelen. Dit kan er maar zo toe leiden dat banken worden gereduceerd tot leveranciers van de onderliggende infrastructuur, een ontwikkeling die vergelijkbaar is met wat we eerder hebben gezien bij telecom- en internetaanbieders. Om dat te voorkomen, zullen banken zich steeds meer als fintechbedrijven gaan profileren. Hierdoor wordt de scheidingslijn tussen wat nu een bank is en een PSP flinterdun. Historisch gezien is het aannemelijk dat de pure fintechs uiteindelijk deze wedstrijd gaan winnen. Niet per se omdat ze slimmer zijn, maar simpelweg omdat ze wendbaarder zijn en denken en werken als echte fintechs. Samengevat geloof ik dat banken een sterkere positie kunnen innemen in de markt als ze kiezen voor een andere manier van besturen of door een andere aanpak te hanteren.”

Tijd voor een verenigd en sterk Nederlands betaallandschap

Paul is van mening dat het voor het Nederlandse betaallandschap gunstiger zou zijn om meer samen te werken en elkaar een plek in het landschap te gunnen, in plaats van elkaar te bevechten. “Het zou zinvol zijn als we kijken hoe we er samen voor kunnen zorgen dat Nederland in z’n geheel een rol kan spelen in de wereldwijde betaalindustrie,” besluit Paul. “Als we dergelijke samenwerking niet omarmen, lopen we het risico dat internationale partijen dominant worden in onze markt. De verdere ontwikkelingen bij initiatieven zoals EPI en Wero zullen hierin een bepalende rol spelen.”

Meer weten?

Het kennis- en informatieplatform Internetkassa.nu biedt een veelheid aan informatieve publicaties voor de online ondernemer. Volg ook onze LinkedIn-pagina voor een regelmatige dosis inspiratie gericht op de nieuwste ontwikkelingen in FinTech, e-commerce en payment solutions!

Bron afbeelding: Depositphotos.com

Gerelateerde publicaties op Internetkassa.nu:


Femke Vonk is zelfstandig tekstschrijver en blogger en schrijft behalve voor Internetkassa.nu ook voor o.a. Make Marketing Magic, waarmee zij verscheidene bedrijven helpt op de radar te blijven van hun doelgroep en publiceert regelmatig over onderwerpen als ondernemerschap, schrijverschap en autisme.