‘Creditcarduitgaven vrijwel gelijk aan voorgaande jaren’

creditcard

Ondanks de dalende koopkracht en de hoge inflatie zijn de uitgaven van de meeste Nederlanders in mei niet wezenlijk veranderd ten opzichte van de afgelopen drie jaar. Dat blijkt uit een analyse van Nederlandse creditcarddata door ICS, marktleider in het uitgeven van creditcards in Nederland. Vakantiegeld lijkt daarnaast niet als extra buffer te worden ingezet in financieel onzekere tijden en bestedingen worden, ondanks de economische teruggang, niet uitgesteld.

Het aantal aankopen in de twee weken dat het vakantiegeld aan de meeste Nederlanders wordt uitbetaald, is vrijwel gelijk aan dezelfde periode in 2019; er is slechts sprake van een bescheiden stijging van één procent. Het aantal uitgaven ten opzichte van april steeg in mei met 8 procent. Deze stijging is min of meer vergelijkbaar met dezelfde periode in 2021 (+5 procent), 2020 (+7 procent) en 2019 (+4 procent).

Vakantiegeld nog niet ingezet als extra buffer tegen dalende koopkracht

Veel Nederlanders kiezen er dus niet voor hun vakantiegeld, onder meer vanwege de hoge inflatie, op te potten. “Ondanks de onzekere omstandigheden blijkt dat de creditcarduitgaven na het uitbetalen van het vakantiegeld weinig verschillen met de bestedingen in dezelfde periode in voorgaande jaren. Zo lijken Nederlanders er vooralsnog niet voor te kiezen de hand op de knip te houden”, vertelt Glenn Mac Donald, Chief Commercial Officer van ICS. “Ook is nog steeds sprake van een inhaalvraag en zien we bijvoorbeeld dat veel mensen na twee jaar corona behoefte hebben aan vakantie en ontspanning. Verder kunnen we niet uitsluiten dat consumenten sommige uitgaven nu doen, omdat zij wat extra financiële ruimte hebben. Het is voor veel mensen immers onzeker hoe hun financiële situatie er straks uitziet. Door zulke uitgaven met hun creditcard te doen, zijn deze aankopen in elk geval verzekerd.”

Elektronica en meubels met hoger aankoopbedrag populair

Terwijl de uitgaven van de Nederlandse consument over de gehele linie in mei niet sterk afwijken van het uitgavenpatroon in voorgaande jaren, is – zoals elke periode na het storten van het vakantiegeld – in een aantal specifieke productcategorieën wel sprake van een zichtbare toename van het aantal bestedingen. Van de categorieën waar het aantal aankopen het sterkst is gestegen, spant entertainment de kroon (+26 procent). Hieronder vallen attractieparken, film, theater en sport. Het aantal transacties in de categorie attracties – die vooral tijdens Pinksteren profiteerden van hoge bezoekersaantallen – is met bijna een kwart gestegen. Ook vinden veel schoolreisjes rond deze periode plaats en kopen veel consumenten nu al kaartjes voor de zomer. Ook uitgaven aan reizen (+11 procent) nemen traditioneel na het storten van het vakantiegeld toe. Zo stegen de uitgaven aan accommodaties met 13 procent en blijken vooral buitenlandse campings (+30 procent) populair, gevolgd door hotels (+12 procent). Andere productcategorieën die een plus laten zien, hebben veelal een hoger aankoopbedrag, zoals consumentenelektronica van 501 tot 1000 euro (+21 procent) en meubels van 501-1000 euro (+15 procent).

Infographic bestedingen na vakantiegeld 2022

In onderstaande infographic duidt ICS de toename van creditcardbestedingen binnen specifieke productcategorieën in de periode dat veel Nederlanders vakantiegeld ontvangen (week 21 en 22) ten opzichte van de twee weken ervoor.

Infographic creditcarduitgaven

Bron: ICS

Gerelateerde publicaties: