CBS: aantal e-shoppers in Nederland neemt verder toe

online kopen

Liefst 80 procent van de Nederlandse internetgebruikers heeft in 2012 wel eens online gewinkeld. Daarmee blijkt het aantal webshoppers wederom gegroeid, en neemt de Nederlandse e-commerce wederom in omvang toe. Dat blijkt uit de meest recente peiling van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder Nederlandse internetters. Van deze 9,8 miljoen webshoppers rekent het CBS er anno 2012 7,1 miljoen tot de frequente e-shoppers.

Het positieve resultaat dat het CBS becijferd over het aantal online kopers in 2012, ligt in lijn met de recent berekende omzetgroei voor webwinkels. In juni 2013 bracht het CBS cijfers naar buiten waaruit bleek dat de omzetgroei voor webwinkeliers in april 2013 de grootste van de afgelopen zes maanden was. Het één, meer online kopers, heeft uiteraard een positief effect op het ander, meer omzet voor merchants.

Meer frequente webshoppers
Het totaal aantal internetgebruikers dat weleens een online aankoop heef geplaatst is opgelopen tot 9,8 miljoen. Dit aantal lag in 2005 nog een stuk lager, zeven jaar geleden was het voor ‘slechts’ 5,9 miljoen Nederlanders gebruikelijk om online te winkelen. Ook het aantal frequente e-shoppers is flink toegenomen. In 2012 telde Nederland 7,1 frequente webshoppers, terwijl dit aantal in 2005 nog 3,9 miljoen lag.

Onder een frequente e-shopper verstaat het CBS personen van 12 tot en met 74 jaar die in de drie maanden voorafgaand aan het onderzoek online aankopen hebben gedaan. Onderstaande figuur brengt het aantal online kopers en het aantal regelmatige webshoppers in kaart.

CBS 1-7-2013

Vooral nieuwe goederen tot 500 euro
Bijna 70 procent van de frequente e-shoppers kocht in 2012 uitsluitend nieuwe goederen via internet. Ruim een kwart schafte zowel nieuwe als tweedehands goederen aan, en 4 procent kocht alleen tweedehands artikelen.

Vier op de tien kopers gaven tussen de 100 en 500 euro uit aan nieuwe producten, een zelfde aandeel besteedde minder dan 100 euro. Aan tweedehands goederen wordt meestal minder uitgegeven. Toch kocht ruim een derde voor minimaal 100 euro aan gebruikte artikelen.

CBS 1-7-2013-2

Vergelijk gratis en objectief payment service providers op prijs of product!